Побутовий танець: Красилівська кадриль

КРАСИЛІВСЬКА КАДРИЛЬ

У танці беруть участь вісім виконавців (чотири дівчини і чотири хлопці). Вони утворюють пари, беруться під руки, згинаючи їх у ліктях, вільні руки опускають вздовж корпусу, і стають у коло.
І фігура (64 такти)
На 1—16-й такти пари дрібними «простими танцювальними кроками» йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 16-го такту учасники, які стоять у парах, роз'єднують руки. Дві пари, поклавши одна одній руки на талію, як у коломийці, утворюють маленьке коло.

На 1—16-й такти учасники кола тим же кроком йдуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту дві пари, що знаходились у колі, займають свої попередні місця. Інші дві пари стоять на місці.
На 1—32-й такти пари, які стояли на місці, виконують все те, що й дві попередні пари, але в центр виходять тоді, коли перші пари відступають на свої місця.
Примітка. Часто ця фігура повторюється двічі.
II фігура (64 такти)
На 1—16-й такти дівчина з однієї пари, а хлопець з другої, які стоять навпроти, не змінюючи кроку, виходять у центр і міняються місцями, проходячи спина до спини (схема 205). Після цього вони повертаються на свої попередні місця і, взявшись за руки, як у польці, обкручуються на місці.

Цю частину фігури повторюють чотири рази підряд, поки всі пари не поміняються місцями, проходячи одна повз одну спинами.
III фігура (64 такти)
На 1—16-й такти, не змінюючи кроку, в центр виходять два хлопці, які стоять у парах навпроти. При зустрічі вони сильно один раз притупують правою ногою і виконують все те, що й попередня пара (дівчина з хлопцем) у II фігурі.
На 1—16-й такти в центр виходять інші два хлопці, які стоять у парі навпроти, і виконують все те, що й попередні хлопці.
На 1—32-й такти в центр виходить одна дівчина, а потім позмінно інші дівчата, що стоять у парах. Перша дівчина виконує з іншими дівчатами все те, що й хлопці, і залишається в центрі кола, поки з нею не потанцюють усі хлопці. На кінець останнього такту дівчина повертається на своє попереднє місце, і всі пари, побравшись за руки, як у польці, один раз обкручуються на місці.
IV фігура (64 такти)
На 1—64-й такти пари повністю повторюють II фігуру.
V фігура (32 такти)
На 1—16-й такти хлопець і дівчина, які стоять у парах навпроти, як зазначено на схемі 206, також не змінюючи кроку, виходять у центр і двічі обкручуються спиною одне до одного. На кінець 16-го такту там же в центрі вони беруться під руки так, як у польці.
На 1—16-й такти пара, що залишилася в центрі, «перемінним кроком» кружляє на місці. Одночасно дві дівчини, які стоять ліворуч від глядача, кладуть одна одній руки на талію, а вільні руки відводять у першу позицію і обходять коло на місці за рухом годинникової стрілки. На останній такт усі виконавці повертаються на свої попередні місця.
VI фігура (32 такти)
На 1—16-й такти дівчата тим же кроком виходять у центр, з'єднують між собою руки і піднімають їх високо вгору. Трохи позаду дівчат ідуть хлопці, які також з'єднують між собою руки, утворюючи зовнішнє коло. Дівчата стоять на місці, а хлопці йдуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту хлопці зупиняються і просовують свої голови між з'єднаними руками дівчат. Потім дівчата опускають руки на рівень грудей, а хлопці свої з'єднані руки переносять через голови дівчат, утворюючи, одне коло з переплетеними руками.
На 1—16-й такти коло пересувається за рухом годинникової стрілки. На? кінець останнього такту всі учасники роз'єднують руки і утворюють пари, побравшись за руки так, як у польці.
VII фігура (32 такти)
На 1—32-й такти пари «перемінним кроком» кружляють по колу проти? руху годинникової стрілки і поступово пара за парою виходять зі сцени-VI, VII фігури виконуються на мелодію V фігури.