Побутовий танець: Коломийка (перша)

КОЛОМИЙКА (ПЕРША)

Танець виконують дізчата і хлопці (шість дівчат і шість хлопців). До початку танцю виконавці вишиковуються парами одна за одною: три — в останній правій кулісі і три — в першій лівій кулісі. Дівчата стоять праворуч від хлопців і тримаються руками за кептарі. Хлопці праві руки кладуть дівчатам на талію, а ліві, зігнуті в лікті,— собі за спину.
І фігура (16 тактів)
Повільним кроком, співаючи коломийки:

  • На оновленій землі, тепер не боярській,
  • Орем, сієм і збираєм трактором радянським.
  • Ой весела коломийка, весела та жвава,
  • Затанцюєм коломийку, щоб земля дрижала,—

три пари виходять з останньої правої куліси «простим танцювальним кроком» і йдуть вздовж задника сцени в напрямку до лівих куліс, а три інших пари — з першої лівої куліси і йдуть у напрямку до правих куліс. На кінець другої строфи коломийки виконавці утворюють коло. Всі стають обличчям до центру і кладуть руки одне одному на плечі (схема 86).

II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі йдуть «кроком з перехрещуванням ніг», починаючи з правої ноги, по колу за рухом годинникової стрілки.
На 9—16-й такти виконавці повторюють рухи 1—8-го тактів, але крок починають з лівої ноги і йдуть по колу в протилежному напрямку.
III фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти виконавці попарно (хлопець і дівчина) одне до одного обличчям, починаючи з правої ноги, виконують «пристуки».
IV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчина і хлопець кожної пари кладуть одне одному руки на плечі і, не змінюючи кроку, кружляють за рухом годинникової стрілки так, як зазначено пунктиром на схемі 87.

V фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти перша, третя і п'ята пари, не змінюючи кроку, продовжують кружляти і сходяться в напрямку центру сцени. Друга, четверта і шоста пари тим же кроком розходяться по радіусу від центру сцени. На кінець останнього такту виконавці роз'єднують руки. Дівчата стають спиною до центру сцени, а хлопці — обличчям до них. Дівчата тримаються руками за кептарики. їх шлях зазначений пунктиром на схемі 87.
VI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти три дівчини, які знаходяться в центрі, виконують на місці «пристуки», починаючи з правої ноги, а хлопці — «просту присядку». Хлопці, пари яких розходилися від центру, виконують на місці «просту присядку», а дівчата «перемінним кроком» двічі обходять навколо хлопців.
VII фиура (8 тактів)
На 1—8-й такти всі виконавці попарно, виконуючи «пристуки», які починають з правої ноги, кружляють проти руху годинникової стрілки. Три пари, які знаходяться в центрі, розходяться по радіусу від центру сцени, а інші три — кружляють, сходячись до центру так, як зазначено пунктиром на схемі 88.

VIII фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти повністю повторюється VI фігура.
IX фігура (8 тактів)
На 1—8 такти виконавці попарно, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, кружляють і поступово сходяться в єдине загальне коло, як у III фігурі. На кінець останнього такту вони роз'єднують руки і стають так: хлопці лівим, а дівчата правим плечем до центру сцени. їх шлях зазначений пунктиром на схемі 89.

X фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти хлопці на місці виконують «просту присядку», а дівчата «перемінним кроком» йдуть навколо них за рухом годинникової стрілки і на кінець останнього такту утворюють внутрішнє коло, повернувшись обличчям до центру. Хлопці, вставши з «присядки», утворюють зовнішнє коло так, як зазначено на схемі 90.

XI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата кладуть одна одній руки на плечі і «кроком з перехрещуванням ніг» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. Хлопці кладуть руки за спину і «перемінним кроком» обходять дівоче коло в протилежному напрямку.
На 9—16-й такти дівчата тим же кроком, який починають з лівої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, а хлопці, навпаки, повернувшись на 180° через ліве плече, йдуть у протилежному напрямку. На кінець останнього такту всі виконавці приходять на те місце, звідки починали фігуру. Дівчата через праве плече повертаються обличчям до хлопців.
XII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі попарно кладуть одне одному руки на плечі і, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, кружляють за рухом годинникової стрілки, одночасно розширюючи коло.
На 9—16-й такти три пари, які знаходяться на правому боці сцени, тим же рухом відходять у напрямку правих куліс, а три інших — у напрямку лівих куліс так, як зазначено пунктиром і стрілками на схемі 91.

На кінець останнього такту пари, не роз'єднуючи рук, стають у положення, зазначене на схемі 92.

XIII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти виконавці, які стояли вздовж правих куліс, «перемінним кроком» переходять у напрямку лівих куліс і навпаки, ті, що були біля лівих куліс, переходять до правих так, як зазначено пунктиром на схемі 93.

На 5—8-й такти пари спиною відступають на свої попередні місця.
XIV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти виконавці «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, кружляють за рухом годинникової стрілки. Кожні три пари утворюють своє коло біля правих і лівих куліс так, як зазначено на схемі 94. На кінець останнього такту всі стають обличчям до центру кола, дівчата праворуч від хлопців.

XV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти пари, які знаходяться біля правих куліс, «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з лівої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, а ті, що стояли біля лівих куліс,— в протилежному напрямку.
XVI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти хлопці, які знаходяться в колі праворуч, з'єднують у центрі підняті вгору праві руки. Лівими руками кожний з них тримає дівчину за праву руку. Дівчина лівою рукою тримається за кептарик. Таким чином утворюється «зірка». Виконавці «перемінним кроком» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки, а ті, що знаходяться в колі ліворуч,— в протилежному напрямку.
XVII фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата і хлопці попарно кладуть одне одному руки на плечі і «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з лівої ноги, кружляють за годинниковою стрілкою. Вони рухаються в напрямку задника сцени і утворюють вздовж нього лінію, повернувшись обличчям до глядача. Дівчина стає справа від хлопця. Шлях виконавців зазначений пунктиром на схемі 95.

XVIII фігура (8 тактів)
На 7—4-й такти дівчата, взявшись руками за кептарики, виконують на місці «пристуки». Хлопці ж, виконуючи «просту присядку», йдуть вперед на авансцену.
На 5—8-й такти хлопці продовжують рухатися в напрямку до авансцени, а дівчата «перемінним кроком» слідують за ними. На кінець останнього такту вони приходять на авансцену. Дівчата стають попереду хлопців.

XIX фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти всі виконують на місці «крок з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги.
На 5—16-й такти тим же кроком пари поступово одна за одною, кружляючи, виходять у першу праву кулісу так, як зазначено на схемі 96.