Побутовий танець: Коломийка (друга)

КОЛОМИЙКА (ДРУГА)

У танці беруть участь чотири дівчини і чотири хлопці.
До початку танцю виконавці стають за останньою правою кулісою парами одне за одним, зберігаючи дистанцію в один метр. Дівчата стоять справа.від хлопців і кладуть руки собі за пройми кептарика. Хлопці стають зліва від дівчат і кладуть їм праву руку на талію, а ліву руку, стиснуту в кулак і зігнуту в лікті, собі за спину.
І фігура (16 тактів)
На 1—14-й такти пари прямують «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, як зазначено пунктиром на схемі 97.

Обійшовши повне коло, наприкінці 14-го такту вони підходять обличчям до останньої лівої куліси на відповідній відстані між парами так, щоб заповнити всю ширину сцени.
На 15—16-й такти всі хлопці одночасно відступають назад «дрібним кроком». При цьому вони, тримаючи дівчат за талію, виводять їх вперед, як зазначено пунктиром на схемі 98.

Наприкінці 16-го такту виконавці утворюють дві лінії: в першій — дівчата, обличчям до глядача, у другій — хлопці, які розміщуються в проміжках між дівчатами (схема 99).

II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата і хлопці, не порушуючи ряду, направляються вперед, як зазначено пунктиром на схемі 99. На один такт музики вони стоять на місці, повертаючи корпус праворуч, одночасно на «раз-і» трохи присідають. На «два-і» випрямляють корпус, ноги в шостій позиції, ступні не відірвані від підлоги. На 2-й такт повністю повторюється рух, тільки поворот починають ліворуч. На 3-й такт виконавці йдуть вперед «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги. На 4-й такт — те, що й на 3-й, тільки крок починають з лівої ноги. Хлопці одночасно на перші 2 такти роблять два «притупи», ударивши ступнею правої ноги об підлогу (один удар на кожну сильну частку такту). Під час удару ногою хлопці нахиляють корпус трохи вперед, кожний до своєї дівчини, ніби заглядаючи на неї збоку.
На З—4-й такти хлопці виконують ті ж самі рухи, що й дівчата.
На 5—8-й такти — те, що й на 1—4-й.
На 9—16-й такти—-те, що й на попередні 8 тактів. Наприкінці останнього такту виконавці проходять вперед на авансцену, зберігаючи дві лінії, у першій — дівчата, у другій — хлопці, як зазначено на схемі 100.

III фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти хлопці «перемінним кроком» ідуть з лівого боку дівчат, праві руки кладуть їм на талію і повертаються, як зазначено пунктиром на схемі 100. Дві пари стають обличчям до правої куліси, дві пари — до лівої. Підходячи до дівчат, хлопці, не сходячи з місця, розгортають лінію, дрібно переступаючи.
На 3—14-й такти виконавці розходяться — дві пари праворуч, дві пари ліворуч, як зазначено великим пунктиром на схемі 100. Вони йдуть «перемінним кроком», починаючи з правої ноги; наприкінці 14-го такту стають у вихідне положення (схема 101).

На 15—16-й такти учасники парами виконують поворот, як зазначено пунктиром на схемі 101. Під час повороту хлопці, переступаючи на місці, обертаються з дівчатами по колу. Дві пари, які стоять праворуч від глядача, роблять проти руху годинникової стрілки повне коло (на 360°). А дві пари, які стоять ліворуч від глядача, йдуть так само проти руху годинникової стрілки і роблять півкола (на 180°). На останню чверть 16-го такту хлопці з'єднують праві руки в центрі кола, утворюючи «зірку». Ліві руки, стиснуті в кулаки, вони кладуть собі за спину.
Дівчата, пройшовши попереду своїх хлопців, стають ліворуч від них (схема 102). Руки дівчата тримають за проймами кептарика.

IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопці трохи піднімають з'єднані праві руки вгору і переміщуються за рухом годинникової стрілки «дрібним кроком», акцентуючи його ударом ступні об підлогу. При цьому зберігається положення «зірки».
Дівчата, які на початку цієї фігури знаходилися ліворуч від хлопців, одночасно з ними йдуть «простим танцювальним кроком», починаючи його правою ногою. При цьому корпус напівобернений лівим плечем вперед. Кожна з дівчат, трохи нахиливши корпус, іде попереду свого хлопця, проходячи в нього під рукою. На останню чверть 4-го такту, закінчуючи притуп, дівчина стає ліворуч від нього. Напрямок руху дівчат зазначено пунктиром на схемі 102.
На 5—8-й такти повторюються рухи перших 4-х тактів. На 9—16-й такти повністю повторюються рухи перших 8 тактів. Наприкінці останнього такту всі приходять у вихідне положення IV фігури.
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці, роз'єднуючи руки із «зірки» і повертаючись ліворуч, стають обличчям до своїх дівчат. Дівчата кладуть їм руки на плечі. Хлопці кладуть руки дівчатам на талію.
Виконавці стоять парами, обличчям одне до одного (схема 103). Всі одночасно виконують «перемінний крок», акцентуючи сильну частку такту. Хлопці, починаючи крок правою ногою, відступають назад, а дівчата, починаючи крок лівою ногою, йдуть від центру, як зазначено пунктиром на схемі 103.

На 9—16-й такти всі пари одночасно, виконуючи «простий танцювальний крок» з притупом, прямують до центру сцени, як зазначено пунктиром на схемі 104. Наприкінці останнього такту вони утворюють загальне коло. Всі стоять обличчям до центру кола (схема 104). Дівчата кладуть руки за пройми кептарика. У хлопців праві руки опущені вздовж корпусу, а ліві, стиснуті в кулак, знаходяться за спиною.

VI фігура (16 тактів)

На 1—3-й такти всі дівчата одночасно прямують «перемінним кроком», починаючи його правою ногою, до центру кола (схема 105).
На 4-й такт усі повертаються через праве плече праворуч на 180°, закінчуючи рух притупом правої ноги. Таким чином, усі дівчата на останню чверть 4-го такту стають обличчям від центру у внутрішньому колі. Хлопці під час переміщення дівчат на місці роблять п'ять притупів правою ногою: три притупи на 3 такти, тобто на кожний такт — один притуп, ударяючи ступнею правої ноги об підлогу на сильну частку такту, і на 4-й такт — два притупи.

На 5—8-й такти виконавці «перемінним кроком» міняються місцями. Дівчата йдуть з центру кола. Кожна пара під час переходу зустрічається правим плечем, як зазначено на схемі 105. На 8-й такт дівчата і хлопці повертаються через праве плече на 180° і на останню чверть 8-го такту стають у вихідне положення: дівчата — у зовнішньому колі, обличчям до його центру, а хлопці — у внутрішньому, спиною до центру.
На 9—12-й такти виконавці знову міняються місцями. Наприкінці 12-го такту дівчата, прийшовши у внутрішнє коло, не обертаються, а залишаються стояти обличчям до його центру.
На 13—16-й такти дівчата із внутрішнього кола відступають назад у зовнішнє. Наприкінці останнього такту рух закінчується притулом правої ноги об підлогу.
Не повертаючись, дівчата стоять обличчям до центру кола.
Хлопці одночасно прямують вперед до центру кола і наприкінці останнього такту з'єднують руки, стаючи в середньому колі так само обличчям до центру. Розміщення виконавців наприкінці цього такту зазначено на схемі 106.

VII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата «дрібним кроком», акцентуючи удар ступнею об підлогу, направляються до центру кола і проходять праворуч від хлопців, з якими танцювали, під з'єднаними руками, нахиливши корпус трохи вперед. Хлопці відходять назад, піднімаючи з'єднані руки вгору. В міру розширення кола вони роз'єднують руки і кладуть ліві за спину, а праві опускають вздовж корпусу.
Наприкінці 4-го такту виконавці міняються місцями. Дівчата стоять у внутрішньому колі обличчям до його центру, з'єднавши руки між собою, а хлопці — в зовнішньому колі, так само обличчям до його центру. .
На 5—8-й такти повторюються рухи перших 4-х тактів. Дівчата відступають назад, а хлопці проходять під з'єднаними руками. Наприкінці 8-го такту всі стоять обличчям до центру: дівчата — у зовнішньому, а хлопці — у внутрішньому колі.
На 9—12-й такти повторюються рухи перших 4-х тактів.
На 13—16-й такти хлопці, пропустивши дівчат під з'єднаними руками, підходять до них. Опустивши з'єднані руки, вони зупиняються і трохи присідають. Кожна з дівчат повинна бути праворуч від свого хлопця. Вона кладе ліву руку йому на праве плече, а праву — на плече хлопцеві, який стоїть праворуч від неї. Наприкінці останнього такту всі дівчата сідають на з'єднані руки хлопців. На останню чверть цього такту хлопці підводяться.
Примітка: У даному варіанті дівчата сідають на руки хлопцям обличчям до центру кола. Можна зробити й інакше — дівчата можуть сідати спиною до центру кола. Для цього їм треба вийти із кола, повернутися через праве плече і сісти на руки, спиною до центру кола.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—15-й такти хлопці тримають дівчат на з'єднаних руках, швидко просуваючись по колу проти руху годинникової стрілки. Всі хлопці, щоб не порушувати кола, на кожну сильну частку такту ставлять ліву ногу навхрест попереду правої, ніби припадаючи на неї. Дівчата, тримаючись за плечі хлопців, під час переміщення трохи повертають голову то праворуч, то ліворуч.
На 16-й такт хлопці зупиняються. Треба, щоб перша і четверта пари стали на авансцені спиною до глядача. На останню чверть цього такту хлопці опускають дівчат на підлогу. Всі утворюють загальне коло (схема 107).

IX фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти виконавці (по чотири) з'єднують між собою руки. У крайніх дівчат усіх четвірок вільна рука в проймі кептарика, а у хлопців — за спиною. Переступаючи з ноги на ногу з акцентом об підлогу, всі одночасно відступають у глибину сцени, як зазначено пунктиром на схемі 107. Наприкінці останнього такту вони утворюють півколо (схема 108).

X фігура (24 такти)
На 1—24-й такти два ряди, по чотири виконавці в кожному, переміщуються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 108. Четвірка, що стоїть праворуч від глядача, на першу чверть кожного такту ставить ліву ногу на всю ступню попереду правої, на другий такт — ліву ногу позаду правої, ніби припадаючи на ліву. Той же рух виконують і танцюристи, які стоять праворуч від глядача, тільки вони починають крок з правої ноги, ставлячи її попереду лівої.
Виконавці, які на початку цієї фігури знаходилися праворуч від глядача, проходять під час зустрічі з другою четвіркою в перший раз — перед нею, а вдруге на авансцені — позаду неї. Наприкінці останнього такту танцюристи утворюють по боках сцени два самостійних кола, стаючи обличчям до центру. Всі кладуть руки одне одному на плечі (схема 109).

XI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти (вихідне положення ніг — шоста позиція) виконавці, зберігаючи коло, переступають на всій ступні, ударяючи нею об підлогу, і швидко пересуваються: коло, яке знаходиться праворуч від глядача,— за рухом годинникової стрілки, коло, яке знаходиться ліворуч від глядача,— в протилежному напрямку, як зазначено пунктиром на схемі 109. Наприкінці 15-го такту хлопці й дівчата роз'єднують руки й опускають їх. На 16-й такт хлопці кладуть дівчатам руки на талію, а дівчата кладуть руки хлопцям на плечі і з'єднують їх.
Виконавці стоять обличчям до центру кола.
XII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дві четвірки праворуч і ліворуч від глядача переміщаються «дрібним кроком» у різні сторони. Ті, що стоять праворуч, ідуть за рухом годинникової стрілки, ті, що стоять ліворуч,— в протилежному напрямку. Поступово темп прискорюється. Наприкінці 4-го такту дівчата піднімають ноги, витягають підйом, випрямляють корпус.
На 5—16-й такти виконавці продовжують рухатися в тому ж напрямку, як зазначено пунктиром на схемі 109. Наприкінці останнього такту хлопці ставлять дівчат на підлогу.
XIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі роз'єднують руки. Дівчата кладуть їх за пройми кептарика. Хлопці кладуть ліві руки за спину, а праві опускають вниз, вздовж корпусу. Переступаючи з ноги на ногу, виконавці відходять назад у глибину сцени. Наприкінці 8-го такту вони утворюють в глибині сцени одну лінію, обличчям до глядача: дівчата попереду, а хлопці в проміжках між ними позаду (схема 110).

На 9—16-й такти повторюється рух перших 8 тактів II фігури. Наприкінці 16-го такту всі проходять на авансцену, утворюючи одну лінію: кожна пара з'єднує руки.
Вільні праві руки у дівчат за проймами кептарика, а хлопці кладуть ліві руки собі за спину. Положення виконавців наприкінці останнього такту зазначено на схемі 110.
XIV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі одночасно «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, продовжують рухатися, вишиковуючись у колону, як зазначено пунктиром на схемі 110. На останню чверть 8-го такту виконавці закінчують рух притулом правої ноги об підлогу. Одночасно вони піднімають з'єднані руки вгору, стаючи обличчям одне до одного. При цьому в колоні між парами має бути збережена обов'язкова дистанція приблизно в пів-тора-два метри (залежно від величини сцени). Положення виконавців наприкінці 8-го такту зазначено на схемі 111.

На 9—16-й такти три пари, зберігаючи колону, прямують у глибину сцени;
на «раз» хлопці відставляють праву ногу праворуч на підлогу;
на «і» приставляють до неї ліву ногу;
на «два» знову відставляють праву ногу праворуч;
на «і» приставляють до неї ліву ногу. На один такт вони роблять чотири «дрібних кроки», акцентуючи ударом ноги об підлогу на кожну чверть.
Ті ж самі рухи повторюють дівчата, тільки перший крок починають з лівої ноги і рухаються ліворуч. Виконавці четвертої пари одночасно, трохи нахиливши корпус і ставши впівоборота одне до одного, як зазначено пунктиром на схемі 111, «дрібними кроками» проходять вперед під руками трьох інших пар. Потім вони піднімають з'єднані руки вгору і стають так само обличчям одне до одного, утворюючи «ворота». В цей час у «ворота» йде наступна пара, тобто третя. Вона теж виходить вперед. За нею — друга пара.
Пара, яка на початку цієї фігури була попереду, наприкінці 8-го такту стоїть уже четвертою.
XV фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти три пари виконавців продовжують відходити в глибину сцени. Перша пара, яка наприкінці 16-го такту XIV фігури була четвертою, роз'єднавши руки, прямує вперед, як зазначено пунктиром на схемі 112. Наприкінці 8-го такту вона знову проходить вперед. На останню чверть цього такту всі виконавці, роз'єднуючи руки, стають одне за одним обличчям до глядача, зберігаючи колону.

Дівчата кладуть руки за пройми кептарика, хлопці ліві руки — за спину, а праві — вздовж корпусу.

XVI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата і хлопці, виконуючи «перемінний крок», який починають з правої ноги, розходяться в різні сторони. Дівчата за першою ведучою йдуть ліворуч від глядача, а хлопці — праворуч. Потім вони зустрічаються в глибині сцени. Хлопці кладуть праві руки дівчатам на талію (вихідне положення початку танцю), і всі прямують за куліси, як зазначено пунктиром на схемі 113.