Побутовий танець: Колгоспна полька

КОЛГОСПНА ПОЛЬКА

Перед початком танцю дівчата, з'єднавши руки навхрест, стають парами одна за одною в останній лівій кулісі.
Музиканти (три виконавці) починають за кулісами грати польку і виходять на сцену, прямуючи до центру авансцени, а потім переміщуються до першої лівої куліси. Усе це вони повинні зробити на 16 тактів. На наступні початкові такти мелодії дівчата виходять на сцену.

I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пара за парою, зберігаючи дистанцію, дівчата йдуть «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги. Обійшовши повне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 169, на кінець 16-го такту стають у вихідне положення (схема 170). Перша пара приходить у центр авансцени і стає за шостою парою. На останню чверть 16-го такту дівчата піднімають праві з'єднані руки над головою, а ліві кладуть на талію і стають обличчям у напрямку, зазначеному на схемі 170.

II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі виконавиці йдуть «перемінним кроком» у напрямку,
зазначеному пунктиром на схемі 171. Дівчата внутрішнього кола рухаються впівоборота праворуч, а дівчата зовнішнього кола виконують поворот під руками праворуч.

Примітка. На 16 тактів мелодії дівчата повинні обійти коло так, щоб перша пара була в центрі авансцени.
III фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, тримаючи з'єднані руки навхрест, парами проходять повне коло до своїх місць і наприкінці 16-го такту, роз'єднавши руки, стають обличчям одна до одної. Виконавиці у внутрішньому колі стають спиною до центру, а у зовнішньому обличчям до центру так, як зазначено на схемі 172. Стоячи парами на відстані витягнутих рук, дівчата внутрішнього кола подають руки дівчатам зовнішнього кола.

IV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти, не роз'єднуючи рук, дівчата зовнішнього кола починають з правої ноги крок праворуч і на 1-й такт приставляють до неї ліву ногу, а на 2-й такт виконують «потрійний притуп». Те ж саме роблять дівчата внутрішнього кола також праворуч.
На З—4-й такти дівчата виконують той же рух, але ліворуч. На останню чверть 4-го такту всі стають у вихідне положення IV фігури, обличчям одна до одної, і беруться під праві руки, а ліві опускають вниз, трохи відвівши їх від корпусу (схема 173).

На 5—8-й такти, починаючи з правої ноги, дівчата «перемінним кроком» проходять два повних кола. Наприкінці 8-го такту знову стають на свої місця і беруться за руки, як на початку IV фігури.
На 9—16-й такти повторюються рухи перших 8 тактів. На останню чверть 16-го такту дівчата піднімають праві з'єднані руки вгору, а ліві кладуть собі на талію.
V фігура (16 тактів)
Иа 1—8-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів II фігури, але дівчата проходять півкола. Наприкінці 8-го такту перша пара проходить у глибині сцени, а на останню чверть цього такту всі знову беруться за руки навхрест попарно (схема 173).
На 9—16-й такти дівчата продовжують йти по колу, і на кінець останнього такту перша пара проходить у центр авансцени. Решта пар розміщується по колу, зберігаючи дистанцію.
VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі прямують за ведучою парою, як показано пунктиром на схемі 173, і стають півколом у глибині сцени, обличчям до глядача. Руки дівчат з'єднані, а в крайніх лежать на талії.

VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти, стоячи півколом у глибині сцени і тримаючись за руки, дівчата на 7 тактів музики виконують стримано «тинок», а на 8-й такт — «потрійний притуп». «Тинок» починають з правої ноги. Цим рухом виконавиці переміщуються трохи вперед, зберігаючи півколо (схема 174). Під час руху вони поступово піднімають з'єднані руки так, щоб на останню чверть 8-го такту кисті їх були на рівні плечей. При цьому відстань між виконавицями поступово зменшується, і наприкінці 8-го такту вони, зберігаючи півколо, стоять плечем в плече.
На 9—16-й такти, виконуючи «тинок» з правої ноги, дівчата відходять спиною на 7 тактів музики і стають у вихідне положення VII фігури. З'єднані руки вони поступово опускають. На кінець 16-го такту всі одночасно роз'єднують руки і кладуть їх на талію.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, виконуючи через одну «перемінний крок», який починають з правої ноги, прямують до центру авансцени. Там вони з'єднують праві руки, утворюючи «зірочку», і продовжують іти за рухом годинникової стрілки. При цьому ліві руки лежать на талії. Обійшовши повне коло, дівчата повертаються на свої попередні місця, а ті, що залишилися на місці, легенько плескають у долоні на кожну сильну долю такту мелодії.
На 9—16-й такти до центру сцени прямують «перемінним кроком» ті дівчата, які на перших 8 тактів залишалися на місці. У центрі вони з'єднують ліві руки, утворюючи «зірочку», і йдуть проти руху годинникової стрілки. Перші шестеро плещуть у долоні, а потім ідуть уперед «простими танцювальними кроками» і, ніби замикаючи «зірочку», стають у коло обличчям до його центру.
Дівчата, що утворюють «зірочку», обходять коло і зупиняються в центрі сцени, не роз'єднуючи рук. Наприкінці останнього такту до них підходять ті, що рухалися вперед, і кожна подає своїй парі ліву руку. З'єднавшись у спільну «зірочку», всі продовжують рух.
Примітка. Дівчата внутрішнього кола подають дівчатам, що підійшли до них, свої праві руки. Вільні руки крайніх лежать на талії. Так вони утворюють «велику зірку».
IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти, піднявши вгору з'єднані руки, дівчата продовжують іти проти руху годинникової стрілки. Крайні, руки яких на талії, йдуть у повороті, не опускаючи рук. Наприкінці останнього такту дівчата, роз'єднуючи руки, утворюють два кола. При цьому ті, що утворювали «зірочку», опускають руки і водночас повертаються праворуч, а ті, що йшли крайніми, повертаються ліворуч і з'єднують руки, стаючи обличчям до центру кола. В обох колах дівчата стоять обличчям одна до одної (схема 175).

X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти, тримаючись за руки, дівчата на 8 тактів мелодії йдуть «перемінним кроком» по колу в різні сторони: внутрішнє коло переміщує ться за рухом годинникової стрілки, а зовнішнє — в протилежному напрямку, як це зазначено на схемі 175. На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти дівчата обох кіл йдуть «перемінним кроком»: внутрішнього — проти, а зовнішнього — за рухом годинникової стрілки. На останній такт знову виконують «потрійний притуп», і, не роз'єднуючи рук, стають парами обличчям одна до одної.
XI фігура (16 тактів)
На 1—5-й такти, тримаючись за руки, дівчата зовнішнього кола м яког ніби підтанцьовуючи на трохи зігнутих колінах, притупують. На авансцені перша дівчина (справа від глядача) і шоста (зліва від глядача) роз'єднують руки і кладуть їх на талію. Легенькими притупами дівчата зовнішнього кола відступають спиною назад, зберігаючи півколо, і проходять у глибину сцени (схема 176). Дівчата внутрішнього кола, які стоять спиною до центру, тримаючись за руки, під час відходу дівчат зовнішнього кола виконують на 8 тактів притупи з підтанцьовуванням на місці.

На 9—16-й такти дівчата зовнішнього кола, які прийшли в півколо на перші 8 тактів початку фігури, виконують притупи на місці. Дівчата внутрішнього кола утворюють попереду них друге півколо. Для цього крайні, перша та шоста, які знаходяться в глибині сцени, роз'єднують руки і йдуть, як зазначено пунктиром на схемі 177. Решта виконавиць відступають спиною назад і наприкінці останнього такту так само утворюють півколо.

Отже, наприкінці 16-го такту всі стоять двома півколами обличчям до глядача (схема 178).

XII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата роз'єднують руки, кладуть їх на талію і йдуть «перемінним кроком» за ведучими по діагоналі, обличчям до останньої правої куліси, а на 16-й такт усі повертаються через праве плече і стають обличчям до першої лівої куліси (схема 179).

XIII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, роблячи на місці легкі притупи, всю увагу звертають на музикантів, які йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 11. Вони рухаються на великій відстані один від одного так, щоб наприкінці 16-го такту стати на місця, зазначені на схемі 179 цифрами 1, 2 і 3. На останній такт четвірки дівчат, виконуючи «потрійний притуп», з'єднують руки і таким чином утворюють коло навкруги кожного з музикантів, ніби не пускаючи їх.

XIV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата «перемінним кроком» ідуть навколо музикантів за рухом годинникової стрілки. На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти вони пересуваються тим же рухом в протилежному напрямку, а на останній такт виконують «потрійний притуп», роз'єднують руки і кладуть їх на талію.
XV фігура (24 такти)
На 1—24-й такти музиканти, побачивши, що дівчата їх не пропускають, один за одним ідуть назад у першу ліву кулісу. Як тільки третій музикант пройшов трохи вперед, за ним іде пара дівчат, яка стояла першою біля останньої правої куліси. Потім приєднується друга пара і т. д.