Побутовий танець: Козачок (четвертий)

КОЗАЧОК (ЧЕТВЕРТИЙ)
Танець виконують шістнадцять дівчат. Вони вишиковуються півколом і стають обличчям до глядача. Всі учасники кладуть собі руки на талію.
I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, виконуючи на місці «перемінний крок», позмінно виставляють наперед то праву, то ліву ногу. На кінець останнього такту по дві беруться під праві руки.
На 9—16-й такти попарно, виконуючи «перемінний крок», кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються, знову кладуть руки на талію і стають півколом обличчям до глядача.
II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата на місці виконують «колупалочку». На кінець останнього такту знову беруться під ліві руки.
На 9—16-й такти, виконуючи «перемінний крок», кружляють на місці по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються, кладуть руки на талію і стають обличчям до глядача.

III фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти крайні в півколі дівчата, розвівши руки по другій позиції, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. А наступні дівчата через одну з обох кінців півкола йдуть попарно одна одній назустріч так, як показано на схемі 44. Дві дівчини, які стоять по середині півкола, з'єднують руки, утворюючи «ворота».
На 9—16-й такти виконавиці «перемінним кроком» йдуть попарно крізь «ворота» на авансцену так, як зазначено на схемі 45.

На кінець останнього такту вони утворюють дві «зірки».
IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти «зірки» йдуть за рухом годинникової стрілки.
На 5—8-й такти учасники «зірок», виконуючи «перемінний крок», півколом ідуть у глибину сцени, де, поклавши одна одній руки на талію (крайні дівчата кладуть вільні руки собі на талію), утворюють одну лінію, яка стає обличчям до глядача. Цю лінію створює та частина виконавиць, яка знаходиться праворуч від глядача. Друга частина виконавиць, яка знаходиться від глядача ліворуч, виконує те ж саме, але вишиковується в лінію в глибині сцени за першою лінією.
На 9—16-й такти перша лінія, не змінюючи кроку, просувається на авансцену. На останній такт виконавиці "в першій лінії роз'єднують руки і розділяються на дві рівні частини (по чотири виконавиці в кожній), проходять біля правих і лівих куліс на свої попередні місця. Одночасно друга лінія, виконуючи «тинок», іде на авансцену.
V фігура (16 тактів)
На 1—-4-й такти друга лінія виконавиць робить все те, що й на 9—16-й такти перша лінія, а перша лінія виконавиць одночасно, розділившись на пари і взявшись під праві руки, кружляє в глибині сцени на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту всі танцюристи утворюють три ряди, які стають на сцені так, як зазначено на схемі 46.

На 5—8-й такти ряди «перемінним кроком» йдуть на авансцену.
На 9—12-й такти ряди йдуть у глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 46. На кінець останнього такту вишиковуються в один ряд, стаючи один за одним (середня група ряду знаходиться трохи глибше на сцені).
На 13—16-й такти три групи обходять коло на місці так, як показано пунктиром на схемі 47. На кінець останнього такту створюють коло і беруться за руки.

 

VI фігура (16 тактів)
На 1—-8-й такти коло йде «простим танцювальним кроком» проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту утворюють два кола.
На 9—16-й такти два кола продовжують йти проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту всі виконавиці стають попарно і беруться під праві руки.
VII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти пари кружляють на місці за рухом годинникової стрілки, а на останній такт піднімають вгору з'єднані руки.
На 5—8-й такти пари виконують те, що й на 5—8-й такти III фігури (див. схему 44). На кінець останнього такту виконавиці роз'єднують руки, утворюють дві лінії по вісім чоловік кожна і з'єднують між собою руки.
На 9—16-й такти дівчата йдуть «перемінним кроком» так, як зазначено пунктиром на схемі 48. На кінець останнього такту лінії поступово виходять за куліси.