Побутовий танець: Козачок (третій)

КОЗАЧОК (ТРЕТІЙ)
У танці беруть участь вісім дівчат. Вони виходять з різних куліс на середину сцени.
На 1-й такт першої строфи на слові «дощик» учасниці танцю, ставши в коло обличчям до центру і починаючи крок з правої ноги, переступають з ноги на ногу, повертаються кругом (через праве плече) і стають спиною до центру кола. Одночасно праву руку, якою тримають стрічку, відводять у сторону (на рівні талії), а ліву залишають на талії, наче засівають зерном поле (схема 32).

На 2-й такт на слові «дощик» учасниці танцю, починаючи крок з лівої ноги, переступають з ноги на ногу, повертаються кругом (через ліве плече) і стають обличчям до центру кола. Під час повороту відводять ліву руку, якою тримають стрічку, а праву, стиснуту в кулак, кладуть на талію (схема 33).

На 3-й такт на слові «капає» всі, виконуючи «припадання», повертаються праворуч і кружляють на місці. В розкритих руках (на рівні талії) тримають натягнуті за кінці стрічки. Голови повернуті праворуч. Закінчують оберт обличчям до центру кола (схема 34).

На 4-й такт на слові «дрібненьке» дівчата, притупуючи ногою (правою— лівою—правою), повертаються праворуч (стають лівим плечем до центру кола). Руки, складені в кулаки, кладуть на талію (схема 35).

На 5—8-й такти на слова:
Я ж думала, я ж думала — Запорожець, ненько,—
учасниці хороводу, починаючи «перемінний крок» з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Руки, якими тримають стрічки, відводять у сторони (під час руху правою ногою), а при русі лівою ногою кладуть на талію. На останній такт виконують «потрійний притуп» і повертаються вліво (стають обличчям до центру кола). Руки кладуть на талію (схема 35).
Повторюючи слова з 5-го по 8-й такти:
Я ж думала, я ж думала — Запорожець ненько,—
дівчата виконують все те, що й на 1—4-й такти мелодії першої строфи.
На 1—2-й такти мелодії другої строфи на слова «коли б знала, коли б знала» учасниці танцю, починаючи «перемінний крок» з правої ноги, рухаються вперед, до центру, звужуючи коло. Руки поступово витягують наперед.
На 3—4-й такти на слова «відкіль виглядати» дівчата стають обличчям до центру кола. Праву руку прикладають до чола, трохи нахиливши корпус наперед, начебто вдивляються в далину, когось виглядають.
Ліва рука опущена вниз.

На 5—8-й такти на слова:
То б найняла, заставила Стежку промітати,—
зсі дівчата, знаходячись у колі обличчям до центру, лівою рукою обнімають одна одну ззаду за талію, а праву витягують вперед (трохи праворуч). Виконуючи «припадання», рухаються по колу праворуч. Голову повертають за рухом (схема 36).

Повторюючи слова з 5-го по 8-й такти:
То б найняла, заставила, Стежку промітати,—
одна заздалегідь визначена пара дівчат у колі роз'єднує руки і, починаючи крок з правої ноги, йде, розширюючи коло. Далі всі вирівнюються в одну лінію. Кожна обнімає ззаду за талію дівчину, яка стоїть поряд (схема 37).

На 1—8-й такти і на повторення мелодії третьої строфи на слова:
Аж він іде, аж він іде,
Ступає дрібненько,
То ж то милий, то ж то любий,  1 2
Дивітеся, ненько! — і
всі дівчата (руки ззаду «плетіночкою») зображають «млинок», просуваючись «дрібним кроком» — одні вперед, інші назад (схема 38).

На останній такт мелодії зупиняються і виконують «потрійний притуп». Руки роз'єднують і кладуть собі на талію.
На 1—2-й такти мелодії четвертої строфи на словах «дощик, дощик» учасники танцю, починаючи «перемінний крок» з лівої ноги, рівним рядом відступають назад. Руки на талії (схема 39).

На 3-й такт на словах «аж із стріхи» дівчата виконують «вихиляс», починаючи його з лівої ноги. Руки схрещені на грудях.
На 4-й такт на слові «капотить» виконують «потрійний притуп», який починають з лівої ноги. Стиснуті в кулаки руки кладуть на талію.
На 5—6-й такти на словах «розсердився мій миленький» учасники танцю, починаючи «перемінний крок» з правої ноги, рівним рядом знову відступають назад. Руки тримають на талії.
На 7—8-й такти на словах «аж ногами тупотить» виконують все те, що й на 1—4-й такти, але рух починають з правої ноги.
Повторюючи слова з 5-го по 8-й такти:
Розсердився мій миленький, Аж ногами тупотить,—

всі учасниці танцю, поділившись на дві однакові групи, беруться за руки (дві дівчини, що стоять у середині ряду, руки з'єднують). Починаючи рух з правої ноги, дрібними притупами одні дівчата відходять назад, а інші рухаються вперед (як показано на схемі 40).

Учасниці, розділені на дві групи, стають обличчям одна до одної на відстані кількох кроків. У флангових дівчат вільні руки розведені в сторони (схема 40). З 1-го по 4-й такти мелодії п'ятої строфи на слова:
Розсердився, розгнівався Мій милий на мене,—
дівчата однієї і другої ліній «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, рухаються вперед назустріч одна одній. Під час руху одна лінія (та, що стоїть праворуч від глядачів) поступово піднімає високо вгору з єднані руки, утворюючи начебто «ворота», крізь які проходять дівчата з другого гурту (як показано на схемі 41). Проходячи крізь «ворота», дівчата нахиляються і, роз'єднавши руки, опускають їх униз. За «ворітьми» вони вирівнюють корпус. Танцюристки, що створювали «ворота», опускають руки вниз.

На другу чверть останнього такту всі дівчата повертаються праворуч на 180° і стають обличчям одна до одної на відстані двох кроків. Руки опущені вниз.
На 5-й такт на слова «а як гляне» дівчата, що стоять навпроти, з'єднують витягнуті руки і дивляться одна на одну.
На 6-й такт на слова «серце в'яне» вони, не роз'єднуючи рук, роблять правою ногою крок вперед.
На 7—8-й такти мелодії на слова «і в його, і в мене» дівчата в парах, притулившись одна до одної, немовби шепочучись, «простим танцювальним кроком» (одна починає з правої ноги, інша — з лівої) йдуть по півколу за рухом годинникової стрілки й міняються місцями (схема 42).

Повторюючи 5-й такт, на слова «а як гляне» дівчата правою йогою роблять крок назад, відходячи одна від одної. Одночасно вони сплескують у долоні (перед собою на рівні грудей) і злегка відривають від землі ліву ногу.
Повторюючи 6-й такт, на слова «серце в'яне» лівою ногою роблять притуп, а руки широко розводять у сторони.

Повторюючи 7—8-й такти, на слова «і в його, і в мене» дівчата, що стоять навпроти, парами, побравшись за руки, швидко біжать і стають у загальне коло обличчям до центру (схема 43).
Весь танець повторюється ще раз.