Побутовий танець: Козачок (перший)

КОЗАЧОК (ПЕРШИЙ)
Виконують чотири дівчини, які виходять на сцену і стають попарно так, як зазначено на схемі 24.

Дівчата, які стоять у парах праворуч від глядача, з'єднують праві руки з лівими руками дівчат, які стоять ліворуч від нього, і піднімають їх вверх, утворюючи «ворота». Вільні руки кладуть собі на талію.
I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки, як зазначено пунктиром на схемі 24. На кінець 8-го такту дівчата в парах, помінявшись місцями, стають обличчям до глядача, роз'єднують руки і кладуть їх одна одній на талію.
На 9—10-й такти вони «перемінним кроком», який починають з правої ноги, повертаються на місці на 45° (схема 25).

На 11—12-й такти дівчата продовжують рух в напрямку до центру, як зазначено пунктиром на схемі 25. На кінець 12-го такту роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.
На 13—16-й такти всі одночасно, виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги, відступають. На кінець останнього такту займають положення, зазначене на схемі 26.

II фігура (32 такти)
Мелодія повторюється двічі.
На 1—7-й такти дівчата йдуть «перемінним кроком», який починають з правої ноги, в напрямку до центру, як зазначено пунктиром на схемі 26.

На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», вони з'єднують у центрі праві руки, утворюючи «зірку», а ліві руки залишають на талії.
На 9—16-й такти «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На останній такт виконують «потрійний притуп» і повертаються в протилежні сторони, відповідно міняючи руки.
На 1—7-й такти повторюють все те, що й на 9—16-й, тільки рухаються в протилежному напрямку.
На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», роз'єднують ліві руки і кладуть їх собі на талію. Праві руки кладуть на груди, начебто підтримуючи намисто. л
На 9—16-й такти відступають назад, поперемінно виставляючи вперед ноги на каблук. На кінець останнього такту приходять у вихідне положення фігури і опускають руки, трохи відведені від корпусу, долонями назовні.
НІ фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти, виконуючи «малий тинок», який починають з правої ноги, танцюристи просуваються до центру кола.
На 8-й такт роблять «потрійний притуп»; одночасно з'єднують руки, утворюючи коло.
На 9—14-й такти учасниці «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.
На 15—16-й такти виконавиці роз'єднують руки, і ті, що стояли спиною до глядача, відступають трохи назад, утворюючи одну лінію, в якій стають обличчям до глядача (схема 27). На останню чверть 16-го такту схрещують перед собою руки.

IV фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти виконавиці просуваються вперед «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги. На 4-й такт роблять «потрійний притуп».
На 5—8-й такти повторюють все, що й на 1—4-й, і відступають на попередні місця, починаючи крок з лівої ноги.
На кінець 8-го такту дівчата роз'єднують схрещені руки і змінюють їх положення так, як це було на початку І фігури.

На 9—16-й такти всі «перемінним кроком» прямують вперед на авансцену і розходяться в протилежні сторони за куліси, як зазначено пунктиром на схемі 28.