Побутовий танець: Козачок. Другий

КОЗАЧОК. ДРУГИЙ

До початку танцю виконавці стають в останній правій кулісі: хлопець — посередині і двоє дівчат — по боках. Руки їх схрещені і з'єднані. У хлопця руки відведені від корпусу в сторони. Дівчина справа з'єднує праву руку з правою рукою хлопця. Дівчина зліва з'єднує ліву руку з лівою рукою хлопця. Вільні руки дівчата з'єднують трохи нижче рівня грудей хлопця.
I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти трійки, виконуючи «бігунець», який починають з правої ноги, виходять з останньої правої куліси і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 321.

До кінця 14-го такту виконавці приходять у центр авансцени обличчям до глядача і на останні 2 такти, не роз'єднуючи рук, обертаються на місці на 360° за рухом годинникової стрілки.
II фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти, виконуючи «тинок», який починають з правої ноги, йдуть вперед на авансцену. На 8-й такт хлопець виконує «потрійний притуп» на місці, одночасно повертаючи дівчат: з'єднані в центрі руки дівчата роз'єднують і кладуть на талію. Хлопець повертає дівчину, яка знаходиться справа і права рука якої була в його руці, ліворуч, не роз'єднуючи рук. Вона виконує повний оберт на місці. Дівчина, що знаходиться зліва від хлопця, обертається праворуч. Ставши обличчям до глядача, дівчата кладуть руки на талію. Хлопець, стаючи трохи позаду дівчат, свої руки кладе їм ззаду на талію.
III фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти танцюристи, відступаючи назад, виконують «варіант доріжки на каблук» і до кінця 7-го такту приходять у центр глибини сцени, обличчям до глядача. На 8-й такт усі виконують «потрійний притуп».
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата виконують «вихиляс з потрійним притупом» з просуванням вперед. Дівчина, яка стоїть справа від хлопця, виконує рух з лівої ноги, а дівчина, яка стоїть зліва,— з правої ноги. Руки під час виконання руху відводяться в сторони, а на просуванні — вперед і опускаються на талію. На 8-й такт дівчата виконують «потрійний притуп». Хлопець у цей час знаходиться в глибині сцени.

На 9—16 -й такти дівчата опускають руки вниз і беруть кінчики стрічок, потім, виконуючи «бігунець», кожна дівчина робить самостійне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 322, і повертається на своє попереднє місце.
Одночасно хлопець, виконуючи «просту присядку», яку починає з правої ноги, прямує з глибини сцени вперед. Руки розведені в сторони.
На кінець 15-го такту всі танцюристи приходять на авансцену.
На 16-й такт дівчина, яка стоїть справа, повертається на місці ліворуч через ліве плече і опускає ліву руку на праве плече хлопця, а правою рукою притримує намисто. Дівчина, яка стоїть зліва, повертається праворуч і опускає руку на ліве плече хлопця. Лівою рукою підтримує намисто.
Хлопець тримає дівчат руками за талію, а дівчата стоять до нього впів-оборота.
V фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти всі танцюристи, виконуючи «вірьовочку», спиною відходять назад у глибину сцени. Причому дівчина, яка стоїть справа від хлопця, починає рух з правої ноги, дівчина, яка стоїть зліва,— з лівої ноги, а хлопець — з правої ноги. На кінець останнього такту всі приходять у глибину сцени.

VI фігура (24 такти)
На 7—8-й такти дівчата, виконуючи «бігунець», просуваються вперед, як зазначено на схемі 323, і на кінець 8-го такту приходять у центр авансцени, стають обличчям одна до одної і з'єднують руки. Хлопець у цей час залишається в глибині сцени.
На 9—16-й такти дівчата на місці виконують «тинок», починаючи його з правої ноги праворуч, на 4-й такт — «потрійний притуп». Все це повторюють двічі.
На 17—24-й такти дівчата, виконуючи «вірьовочку», відходять спиною назад у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 324. У глибині сцени вони міняються місцями, причому дівчина, що йде зліва від глядача, виходить перед дівчиною, яка йде справа.

VII фігура (32 такти)
На 1—16-й такти хлопець у глибині сцени, виконуючи «мітелочку», обходить повне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 325, і на кінець 16-го такту приходить у вихідне положення початку фігури. Одночасно дівчата на 7 тактів музики, виконуючи «припадання», розходяться в сторони і на 8-й такт виконують «потрійний притуп». Руки у них розведені в сторони, а на «потрійний притуп» покладені на талію. Повторюючи цей рух вдруге, на кінець 8-го такту дівчата подають руки хлопцеві так: та, що стоїть праворуч,— праву, а та, що стоїть ліворуч,— ліву. Вільні руки вони з'єднують над головою хлопця, утворюючи «ворота».

На 17—24-й такти дівчата «бігунцем», а хлопець «повзунцем» просуваються вперед. На кінець останнього такту дівчина, що знаходиться зліва від хлопця, змінює положення рук і корпусу, повертаючись спиною до глядача. Ліву руку з'єднує з лівою рукою другої дівчини над головою хлопця (схема 326).

На 25—32-й такти хлопець продовжує виконувати «мітелочку», а дівчата «бігунцем» обходять повне коло проти руху годинникової стрілки, не роз'єднуючи рук (схема 326). На кінець останнього такту всі роз'єднують руки і стають обличчям до глядача. Дівчата кладуть руки на талію, а хлопець опускає їх вниз. Він стоїть трохи позаду дівчат.
VIII фігура (8 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, виконуючи «припадання», міняються місцями так, як показано пунктиром на схемі 327.
На 5—8-й такти вони, виконуючи той же рух, повертаються на свої попередні місця. Руки дівчата поступово відводять у сторони, а під час виконання «потрійного притупу» кладуть їх собі на талію. Помінявшись місцями вдруге, руки подають хлопцеві, який у цей час входить поміж них. Руки з'єднують навхрест, як на початку танцю.
IX фігура (32 такти)
На 1—8-й такти трійка, виконуючи «бігунець», просувається праворуч від глядача, як показано пунктиром на схемі 328. Пройшовши в правий кут сцени (на 4 такти музики), хлопець залишає дівчину, яка йшла зліва від нього, і на наступні 4 такти прямує з дівчиною, яка йшла справа від нього, вперед, на авансцену. Руки в них схрещені нижче рівня грудей. На кінець останнього такту вони піднімають праві з'єднані руки над головою, повернувшись обличчям одне до одного (схема 328).

На 9—16-й такти танцюристи, виконуючи низький «голубець з потрійним притупом» і не роз'єднуючи рук, міняються місцями (на кожні 2 такти виконують два «голубці» і один «потрійний притуп»). На кінець 16-го такту танцюристи повертаються на свої місця і роз'єднують руки.
На 17—24-й такти дівчина, що знаходиться в правому куту сцени, просувається по діагоналі, як показано пунктиром на схемі 329, виконуючи «низький голубець з потрійним притупом», який починає з правої ноги праворуч. Положення рук, як і в попередньої пари. На кінець 24-го такту вона приходить у лівий кут сцени.

На 25—32-й такти дівчина-солістка, виконуючи «припадання», йде з лівого кута сцени обличчям до глядача по авансцені. Одночасно хлопець просувається в центр сцени (схема 330).

X фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти хлопець посередині сцени виконує «підсічку». Одночасно дівчата, що знаходяться по кутах авансцени, «бігунцем» просуваються до центру сцени і обходять за рухом годинникової стрілки навколо хлопця (схема 331). На кінець останнього такту хлопець піднімається з «підсічки», а дівчата стають справа і зліва від нього і подають йому руки. Вільними руками дівчата притримують стрічки.

XI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти хлопець виконує «просту присядку» на місці, а дівчата, не роз'єднуючи рук, обходять навколо хлопця, причому першою йде дівчина, яка стояла зліва від хлопця. Вони виконують «ворота» в трійці. На кінець останнього такту всі стають обличчям до глядача і з'єднують навхрест руки.

XII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти танцюристи «бігунцем» просуваються в лівий кут сцени, як зазначено пунктиром на схемі 332. На кінець 8-го такту хлопець стає по діагоналі, обличчям до правого кута сцени, біля першої куліси. Дівчата стають обличчям до хлопця і подають йому руки. Вільні руки вони кладуть собі на талію (схема 333).

На 9—16-й такти хлопець «повзунцем» просувається вперед, а дівчата відступають назад, виконуючи «вірьовочку» (схема 333). Танцюристи швидко йдуть за куліси.