Побутовий танець: Козачок (другий)

КОЗАЧОК (ДРУГИЙ)
Виконують три дівчини. Перед початком танцю вони вишиковуються за останньою правою кулісою від глядача і з'єднують перед собою навхрест руки.
I фігура (8 тактів)
На 1 —8-й такти виконавиці, починаючи з правої ноги, «бігунцем» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 29. На кінець 8-го такту приходять на авансцену і стають обличчям до глядача.

II фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, не міняючи положення рук, на місці виконують «колупалочку» з «потрійним притупом», починаючи з правої ноги. На кінець 8-го такту роз'єднують руки, опускають їх, трохи розводячи в сторони, долонями назовні. Середня дівчина кладе собі руки на талію.
III фігура (16 тактів)
На Т—8-й такти дівчина, яка стоїть праворуч від глядача, починаючи рух з лівої ноги, а дівчина, яка стоїть ліворуч від глядача, починаючи рух з правої ноги, виконують «доріжку» і розходяться в сторони.
Середня дівчина в цей час виконує на місці «чобіток».
Мелодія повторюється.
На 1—8-й такти крайні дівчата виконують теж саме, починаючи рух з інших ніг, тільки в протилежний бік, повертаючись у вихідне положення III фігури.
Середня дівчина в цей час робить на місці «малий тинок», починаючи рух з правої ноги праворуч. На 8-й такт виконує «потрійний притуп». На кінець 8-го такту всі кладуть кисті правих рук собі на груди, підтримуючи намисто, а ліві руки на талію.

IV фігура (16 тактів)
На 1—7-й такти всі дівчата, починаючи рух з правої ноги, виконують «вірьовочку» і розходяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 30.
На 8-й такт усі одночасно виконують «потрійний притуп» і кладуть руки собі на талію.
На 9—75-й такти дівчата, починаючи рух з правої ноги, праворуч виконують «малий тинок», повертаючись на свої попередні місця. На 16-й такт виконують «потрійний притуп».
V фігура (8 тактів)
На 7—2-й такти середня дівчина з'єднує руки з руками дівчини, яка стоїть праворуч від неї, так: з'єднані праві руки піднімають у третю позицію, а з'єднані ліві — відводять вліво на рівні талії. Так вони виконують два «низьких голубці з потрійним притупом»: середня дівчина починає з правої ноги праворуч, а дівчина, яка стоїть праворуч від неї, починає з лівої ноги ліворуч. Під час виконання «голубців» міняється положення рук: ліві піднімаються в третю позицію, а праві відводяться праворуч.
На З—4-й такти повторюється теж саме, тільки в протилежному напрямку. Рух починається з іншої ноги.
Третя дівчина в цей час, виконуючи «припадання», яке починає з правої ноги, кружляє на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець 4-го такту середня дівчина з'єднує руки з руками другої дівчини, яка стоїть ліворуч від неї. Ліві руки підносять у третю позицію, а праві відводять праворуч.

На 5—8-й такти повторюється все те, що й на 1—4-й, тільки дівчина, яка була праворуч, починає «голубці» з лівої ноги ліворуч, а дівчина, яка була ліворуч від неї, з правої ноги праворуч. На кінець останнього такту схрещують перед собою руки і стають у вихідне положення І фігури.
VI фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти учасниці йдуть «бігунцем», який починають з правої ноги у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 31, і залишають сцену.