Побутовий танець: Кадриль

КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири дівчини і чотири хлопці. Вони до початку танцю виходять на сцену і стають попарно у вихідне положення (схема 246). Виконується вступ.

І фігура (64 такти)
На 1—4-й такти хлопець, який стоїть на авансцені праворуч від глядача, «простим танцювальним кроком», починаючи його з правої ноги, іде в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 246, до дівчини, яка стоїть на авансцені ліворуч від глядача; на кінець 4-го такту вони з'єднують руки перед собою навхрест.
На 5—8-й такти виконавці обходять коло на місці проти руху годинникової стрілки, починаючи крок з правої ноги, і на кінець 8-го такту роз єд-нують руки.
На 9—12-й такти хлопець «простим танцювальним кроком», який починає з правої ноги, повертається на своє попереднє місце. На кінець 12-го такту дівчина і хлопець знову з'єднують перед собою навхрест руки.
На 13—16-й такти вони повторюють рухи 5—8-го такту.
Мелодія повторюється.
На 1—4-й такти хлопець, який стоїть на авансцені ліворуч від глядача, «простим танцювальним кроком», починаючи з правої ноги, іде в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 246. до дівчини, яка стоїть праворуч від глядача. На кінець 4-го такту вони з'єднують перед собою руки навхрест.
На 5—16-й такти танцюристи виконують ті ж рухи, що й перша пара. Мелодія повторюється.
На 1—32-й такти дві пари, які стоять у глибині сцени, повторюють все те, що виконували перші дві пари, які стоять на авансцені.
II фігура (32 такти)
На 1—7-й такти всі хлопці одночасно, починаючи крок з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 247.

На 8-й такт вони, виконуючи «потрійний притуп», беруться під праві руки з дівчатами, до яких вони підійшли, і стають у вихідне положення (схема 248). Вільні руки кладуть собі на талію.
На 9—12-й такти виконавці в парах «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, обходять коло за рухом годинникової стрілки (схема 248). На останню чверть 12-го такту міняють положення рук: беруться під ліві руки, а праві кладуть собі на талію.
На 13—16-й такти всі одночасно, починаючи крок з лівої ноги, обходять коло проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту роз'єднують руки і стають у вихідне положення II фігури.
Мелодія повторюється.

На 1—8-й такти хлопці «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, повертаються на свої попередні місця.
На 9—16-й такти пари повністю повторюють рухи 9—16-го тактів початку II фігури. На кінець останнього такту танцюристи в парах стають обличчям до центру сцени.
III фігура (16 тактів)
На 1—6-й такти перша пара, яка стоїть біля першої лівої куліси, і друга пара, яка стоїть біля третьої правої куліси, йдуть «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 249.
Друга пара, дійшовши до центру сцени, піднімає з'єднані руки і утворює «ворота», крізь які проходить пара, що знаходилась ліворуч від глядача.
На 7—8-й такти пари, продовжуючи йти, повертаються і описують маленьке коло на місці проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту виконавці стають обличчям до центру сцени.

Інші дві пари повторюють все те, що робили дві попередні пари, тільки вступають на 2 такти пізніше.
На 9—16-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів, тільки починають ті пари, які раніше вступали на 2 такти пізніше. На кінець 16-го такту вони повертаються у вихідне положення цієї фігури.
IV фігура (16 тактів)
На 1—6-й такти пари «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть до центру кола (схема 250).
На 7—8-й такти всі повертаються в центрі кола на 180° проти руху годинникової стрілки і стають спиною до центру (схема 251).

На 9—14-й такти пари «перемінним кроком» ідуть у напрямку, зазначеному на схемі 251, і стають праворуч і ліворуч від глядача обличчям одна до одної.
На 15—16-й такти пари обертаються на місці проти руху годинникової стрілки і на кінець останнього такту, роз'єднавши руки, стають у положення, зазначене на схемі 252.

V фігура (48 тактів)
На 1—4-й такти виконавці, які стоять у рядах праворуч і ліворуч від глядача, «простим танцювальним кроком», починаючи з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 253.

На 5—8-й такти виконавці, відступаючи, повертаються у вихідне положення V фігури. На кінець 8-го такту вони стають обличчям одне до одного і утворюють пари. Хлопець кладе праву руку дівчині на талію. Права рука дівчини і ліва рука хлопця з єднуються і відводяться в сторону (друга позиція) нижче рівня плечей. Ліву руку дівчина кладе хлопцеві на праве плече.
На 9—16-й такти пари, рухаючись в оберті по колу за рухом годинникової стрілки, йдуть кроком польки. На кінець 16-го такту всі зупиняються і стають так, як зазначено на схемі 253.
Мелодія повторюється.
На 1—8-й такти виконавці йдуть, починаючи з правої ноги, «перемінним кроком» у напрямку, зазначеному на схемі 253.
На кінець 8-го такту кожний самостійно повертається через праве плече на 180°.
На 9—16-й такти пари повторюють рухи 1—8-го тактів. На кінець 8-го такту стають в положення 8-го такту V фігури. Мелодія повторюється.

На 1—16-й такти повторюються рухи 9—16-го тактів V фігури. На кінець останнього такту стають у початкове положення фігури (схема 252).
VI фігура (32 такти)
На 1—4-й такти хлопець, який стоїть у глибині сцени ліворуч від глядача, та дівчина, яка стоїть в глибині сцени праворуч від глядача, «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть одне одному назустріч у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 254. Хлопець одночасно з початком руху злегка вклоняється дівчині, до якої він прямує. На кінець 4-го такту вени беруться під праві руки. Ліві руки кладуть на талію.

На 5—8-й такти, продовжуючи йти «перемінним кроком», вони обертаються на 180й за рухом годинникової стрілки і на кінець 8-го такту стають у вихідне положення цієї фігури.
На 9—16-й такти виконавці, які стоять третіми в рядах праворуч і ліворуч від глядача, повторюють рухи попередньої пари.
Мелодія повторюється.
На 1—16-й такти повністю повторюється все те, що виконувалось попередніми парами. На кінець останнього такту всі виконавці стають у вихідне положення цієї фігури (схема 252).
VII фігура (32 такти)
На 1—4-й такти дівчата «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть до центру, як зазначено пунктиром на схемі 255, і на кінець 4-го такту в центрі з'єднують праві руки, утворюючи «зірку». Ліві руки кладуть собі на талію.

На 5—8-й такти дівчата, продовжуючи йти «перемінним кроком» за рухом годинникової стрілки, обходять коло на 360°. На кінець 8-го такту роз'єднують праві руки і кладуть їх собі на талію. Одночасно повертаються обличчям до хлопців, з якими стояли в парі.
На 9—12-й такти дівчата, продовжуючи йти «перемінним кроком», підходять до хлопців, з якими стояли в парі, і стають у положення, описане в V фігурі з 5-го по 8-й такти.
На 13—16-й такти пари «простим танцювальним кроком» обертаються на місці за рухом годинникової стрілки.
Мелодія повторюється.
На 1—16-й такти пари повторюють рухи попередніх 1—16-го тактів, але дівчата з'єднують на «зірку» ліві руки і йдуть проти руху годинникової стрілки.
На кінець останнього такту стають у вихідне положення цієї фігури.

VIII фігура (32 такти)
На 1—6-й такти пара, яка стоїть ліворуч від глядача на авансцені, і друга пара, яка стоїть праворуч від глядача в глибині сцени, схрестивши перед собою руки, «простим танцювальним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 256,
Зустрівшись у центрі на останню чверть 6-го такту, вклоняються одна одній.
На 7—8-й такти, не роз'єднуючи рук, пари повертаються проти руху годинникової стрілки на 180°.
На 9—14-й такти виконавці продовжують іти на свої попередні місця.
На 15—16-й такти, не роз'єднуючи рук, пари повертаються проти руху годинникової стрілки на 180° і стають у вихідне положення цієї фігури. Мелодія повторюється.
На 1—16-й такти повністю повторюються рухи попередніх 1 — 16-го тактів, але танцюють дві інші пари.
IX фігура (32 такти)
На 1—7-й такти виконавці, не роз'єднуючи рук, «перемінним кроком», який вони починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.
На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи роз'єднують руки, кладуть їх собі на талію і стають обличчям одне до одного так, як зазначено на схемі 257.

На 9—16-й такти «простим танцювальним кроком» ідуть по колу так: перший раз дівчина і хлопець при переході зустрічаються правими плечима, потім лівими і т. д. На останню чверть 16-го такту всі учасники опускають руки.
Мелодія повторюється.
На 1—16-й такти, продовжуючи йти по колу, танцюристи виконують все те, що й на 1 — 16-й такти, тільки, зустрічаючись, дівчина з хлопцем з'єднують праві, а потім ліві руки над головою. На останню чверть 16-го такту зупиняються, і дівчина з хлопцем з'єднують перед собою руки навхрест.
X фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти всі йдуть «перемінним кроком», який починають з правої ноги, по колу проти руху годинникової стрілки і, поступово проходячи в глибині сцени, зникають за останньою лівою кулісою.