Побутовий танець: Диканський козачок

ДИКАНСЬКИЙ КОЗАЧОК
Танець виконується трійками (дві дівчини і один хлопець). Кількість трійок необмежена, коли танець виконують на святах пісні, масових гуляннях і вечорах. У самодіяльних танцювальних колективах, в залежності від розмірів танцювального майданчика, кількість трійок обмежується (від трьох до шести). Перед початком танцю всі виконавці праворуч від глядача стають один за одним в одну лінію, розташовуючись так, як зазначено на схемі 20. Руки опущені і трохи відведені в сторони.

I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти «перемінним кроком», який виконавці починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Обійшовши коло, як зазначено пунктиром на схемі 20, на кінець останнього такту трійки утворюють самостійні трикутники в такому порядку: перша трійка ліворуч, друга в центрі, третя праворуч від глядача (схема 21).

II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти всі трійки, не порушуючи форми трикутника, йдуть до центру «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, так, як зазначено пунктиром на схемі 22 (дівчата обличчям, а хлопець спиною до глядача).

На 5—8-й такти трійки виконують все те, що й на 1—4-й такти, тільки рухаються в протилежному напрямку, повертаючись на свої попередні місця (дівчата спиною, а хлопець обличчям до глядача).
На 9—16-й такти трійки виконують все те, що й на 1—8-й такти.
III фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, які стоять праворуч від хлопця, виконують «малий тинок», починаючи його з лівої ноги, а дівчата, які стоять праворуч від хлопця, виконують «малий тинок», починаючи його з правої ноги і просуваючись вперед. Одночасно хлопець, роблячи «просту присядку», проходить між дівчатами (схема 23). Руки під час виконання «присядки» хлопці кладуть на талію. На останню чверть четвертого такту хлопці піднімаються з «присядки» і опускають руки вздовж корпусу.

На 5—8-й такти учасники трійок «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, відступають. На останню чверть 8-го такту повертаються у вихідне положення III фігури.
На 9—16-й такти виконується все те, що й на 1—8-й такти.
IV фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти трійки роблять все те, що й на 1—8-й такти III фігури.
На 9—12-й такти трійки виконують все те, що й на 1—4-й такти III фігури, але на останню чверть 12-го такту повертаються на місці через праве плече на 180°.

На 13—16-й такти виконавці в трійках знову міняються місцями, на кінець останнього такту повертаються через праве плече на 180° і стають у вихідне положення. Потім танець виконують, починаючи з II фігури.