Побутовий танець: Держанівська кадриль

ДЕРЖАНІВСЬКА КАДРИЛЬ

У танці беруть участь вісім танцюристів (чотири дівчини і чотири хлопці). Виконавці парами стоять на сцені, обличчям до її центру. Одна пара стоїть біля третьої правої куліси, друга — біля першої правої куліси, третя пара — біля третьої лівої куліси і четверта — біля першої лівої куліси.
Праві руки хлопців і ліві руки дівчат з'єднані й витягнуті вперед трохи нижче рівня плечей. Ліві руки хлопців знаходяться на талії. Дівчата кладуть праві руки собі на груди, ніби підтримуючи намисто (схема 192).

I фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти пари, які стоять біля третьої правої й першої лівої куліс, на 2 перші такти йдуть назустріч одна одній до центру сцени (крок починають з правої ноги, на кожну чверть такту роблять один крок) і на другу чверть 2-го такту ударяють ступнею лівої ноги об підлогу пара перед парою.
На З—4-й такти пари спиною відступають назад на свої місця (крок починають з лівої ноги) і ударяють об підлогу правою (схема 193). Пари, які стоять біля третьої лівої і першої правої куліс, залишаються* на своїх місцях.

На 5—8-й такти фігура повторюється, тільки до центру сцени йдуть і відступають дві інші пари, а виконавці, які йшли до центру сцени з 1-го по 4-й такти, тепер стоять на місцях.
II фігура (16 тактів)
На 1-й такт пари, які знаходяться біля третьої і першої лівих куліс, утворюють коло. Виконавці кладуть руки одне одному на плечі. Так само утворюють коло пари, які знаходяться біля правих куліс.
На 2—13-й такти пари «простим бігом», починаючи крок з правої ноги, просуваються по колу проти руху годинникової стрілки (схема 194).

На 14—15-й такти учасники кола проходять на свої місця. Дівчина, яка стояла біля першої лівої куліси, знімає праву руку з плеча хлопця, який стоїть справа від неї, і заводить на одну лінію, як зазначено пунктиром на схемі 195.
Те ж саме роблять учасники кола, що стоять праворуч, тільки заводить дівчина, яка була біля третьої правої куліси, як зазначено пунктиром на схемі 195.
На 16-й такт усі танцюристи виконують «потрійний притуп». Руки при цьому кладуть собі на талію.

III фігура (24 такти)
На 1—4-й такти хлопець, який знаходиться біля першої правої куліси, та хлопець, який стоїть біля третьої лівої куліси, йдуть по діагоналі назустріч один одному, виконуючи «тинок» з правої ноги. Зустрівшись у центрі сцени, вони міняються місцями (схема 196).

На 4-й такт хлопці виконують «потрійний притуп». Руки їх весь час знаходяться на талії. Коли хлопці міняються місцями, дівчата кружляють «припаданням» праворуч за рухом годинникової стрілки. Повернувшись обличчям до хлопців, вони разом виконують «потрійний притуп». Руки дівчат опущені й трохи відведені від корпусу.
Одночасно дві інші пари виконавців стають обличчям одна до одної, й праві руки кладуть одне одному на талію. Ліві руки виконавці піднімають вище рівня плеча і «легким бігом», починаючи з правої ноги, пересуваються за рухом годинникової стрілки.
На 4-й такт, зупиняючись обличчям до центру сцени, всі роблять «потрійний притуп».
На 5—8-й такти хлопці, які помінялися місцями, так само пересуваються з дівчатами за рухом годинникової стрілки, як дві перші пари на 1—4-й такти (схема 197).

На 9—16-й такти фігура повторюється. Хлопець, який стоїть біля першої правої куліси, та хлопець, який стоїть біля третьої лівої, повертаються до своїх дівчат і кружляють з ними.
У цей час хлопець, який стоїть у глибині сцени біля правої куліси, та хлопець, який стоїть біля першої лівої куліси, повертаються по діагоналі до своїх дівчат, виконуючи «тинок», який починають з правої ноги.
На останній такт виконавці шикуються парами по колу, обличчям за рухом годинникової стрілки.
Ліві руки хлопців і праві руки дівчат, з'єднані й витягнуті, піднімаються на рівень плечей.
Праві руки хлопців відведені в сторони (трохи вище рівня плечей). Ліві руки дівчат знаходяться на талії.
Всі виконують «потрійний притуп».
Виконавці стають впівоборота одне до одного, дівчина трохи попереду хлопця (схема 198).
На 17—24-й такти пари «тинком» йдуть проти руху годинникової стрілки (схема 198). На останній такт вони, обійшовши повне коло, приходять на свої місця й виконують «потрійний притуп». Хлопець праву руку кладе дівчині на талію.

IV фігура (24 такти)
На 1—8-й такти пара, яка стоїть біля третьої правої куліси, і пара, яка стоїть біля першої лівої куліси, рухаються до центру сцени назустріч одна одній «боковим кроком» по діагоналі.
При цьому на 4-й такт танцюристи зустрічаються в центрі сцени й виконують «потрійний притуп», вклоняючись одне одному.
Потім, помінявшись місцями, продовжують рухатися по діагоналі, як зазначено пунктиром на схемі 199. До кінця 8-го такту вони приходять у вихідне положення IV фігури.

Дві інші пари, залишаючись на місцях, обличчям до центру сцени, виконують рухи: хлопці— «присядку з винесенням ноги вперед», руки на талії; дівчата «бігунцем», починаючи його з правої ноги, обходять навколо хлопців проти руху годинникової стрілки, руки їх опущені і підтримують кінці стрічок.
На 9—16-й такти фігура повторюється, але пари, які виконували рух на місці, йдуть «боковим кроком» по діагоналі й міняються місцями. Пара, що стояла в глибині сцени зліва, йде до першої правої куліси, а пара від першої правої куліси йде до третьої лівої куліси. Решта пар рухаються на місцях.
На 16-й такт усі виконують «потрійний притуп», повернувшись обличчям до центру сцени.
На 17—20-й такти виконавці йдуть «тинком» проти руху годинникової стрілки. Кожна пара приходить на своє попереднє місце.
На 21—24-й такти хлопці кладуть праві руки дівчатам на талії, а дівчата — праві руки на талії хлопцям. Вільні витягнуті руки піднімають (трохи вище рівня плечей), і всі виконують «легкий біг», починаючи його з правої ноги. При цьому вони пересуваються проти руху годинникової стрілки (повний оберт).
V фігура (32 такти)
На 1—4-й такти хлопці, виконуючи «тинок», міняються місцями, як зазначено пунктиром на схемі 200. Хлопець, який знаходиться біля першої правої куліси, йде по авансцені, починаючи «тинок» з лівої ноги, на місце хлопця, який знаходиться біля першої лівої куліси. Хлопець, який знаходиться біля першої лівої куліси, починаючи «тинок» з лівої ноги, проходить на місце хлопця, який стояв біля третьої лівої куліси, а той проходить у глибині сцени, починаючи «тинок» з правої ноги, на місце хлопця, який стояв біля третьої правої куліси. Хлопець, який стояв біля третьої правої куліси, починаючи «тинок» з правої ноги, йде, як зазначено пунктиром на схемі 200, до першої правої куліси.

Одночасно дівчата на 1—4-й такти «бігунцем», починаючи його з правої ноги, йдуть назустріч одна одній і обходять одна одну, як зазначено пунктиром на схемі 200. Потім вони повертаються на свої попередні місця. Руки в них знаходяться на талії.
Наприкінці 4-го такту, коли дівчата повертаються, їх зустрічають хлопці. Стоячи обличчям одне до одного, вони разом виконують «потрійний притуп». Руки хлопців знаходяться на талії.
На 5—8-й такти виконавці, стоячи парами, кладуть праві руки одне одному на талію. Вільні витягнуті руки піднімають (трохи вище рівня плечей) і, виконуючи «простий біг», парами пересуваються за рухом годинникової стрілки. Дівчата починають «простий біг» з лівої ноги, хлопці — з правої.
На 9—16-й такти фігура повторюється повністю; хлопці міняються місцями й кружляють з дівчатами.
На 17—32-й такти фігура повторюється повністю, всі роблять те, що й на 1—16-й такти, тільки хлопці переміщуються далі, по лініях квадрата, як зазначено пунктиром на схемі 201. Дівчата зустрічаються з другого боку. Дві з них ідуть назустріч одна одній в глибині сцени, а дві інші до центру лінії авансцени, як зазначено пунктиром на схемі 201.

На останній такт усі виконавці утворюють коло і стають парами обличчям одне до одного (схема 202). Далі мелодія програється спочатку.

VI фігура (24 такти)
На 1—2-й такти дівчата і хлопці виконують одне перед одним «тинок», починаючи його з правої ноги праворуч. Руки в усіх виконавців знаходяться на талії.
На 3—4-й такти хлопці й дівчата «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, проходять, міняючись місцями і обертаючись, як зазначено пунктиром на схемі 203. Дівчата йдуть ліворуч від хлопців і пересуваються за рухом годинникової стрілки, а хлопці — проти руху і проходять ліворуч від дівчат, як зазначено пунктиром на схемі 203. Руки в усіх знаходяться на талії. На останню чверть 4-го такту виконавці зупиняються, повернувшись обличчям одне до одного.
На 5—16-й такти виконавці продовжують рухатися по колу. Наприкінці 16-го такту вони приходять у вихідне положення VI фігури і виконують «потрійний притуп», стоячи обличчям одне до одного.

На 17—24-й такти дівчата і хлопці виконують «тинок», починаючи його з правої ноги праворуч. У хлопців руки знаходяться на талії, а дівчата опускають їх і відводять трохи від корпусу (можна взяти в руки кінці стрічок щд вінка).
VII фігура (24 такти)
На 1—8-й такти дівчата й хлопці подають одне одному руки і схрещують їх. Потім вони пересуваються, виконуючи «припадання» (дівчата — з правої ноги, хлопці — з лівої), як зазначено пунктиром на схемі 204, за рухом годинникової стрілки.

На 9—16-й такти фігура повторюється, тільки виконавці рухаються проти руху годинникової стрілки. Дівчата починають «припадання» з лівої ноги, хлопці — з правої.
На 17—24-й такти хлопці кладуть праві руки дівчатам на талію, а ліві тримають на своїй талії. Дівчата кладуть ліві руки хлопцям на праве плече, а праві собі на талію.
Усі виконавці парами одна за одною, зберігаючи дистанцію, йдуть за рухом годинникової стрілки (по лінії авансцени). Пара, яка стояла біля першої правої куліси, йде за останню ліву кулісу. За нею йдуть зі сцени всі інші виконавці.