Побутовий танець: Гуцульський козачок («Гонивітер»)

ГУЦУЛЬСЬКИЙ КОЗАЧОК («ГОНИВІТЕР»)

До початку танцю виконавці розташовуються біля останньої правої куліси. Дівчина стоїть справа від хлопця, тримаючись руками за краї свого кептара.
Виконавці стоять впівоборота одне до одного, правою рукою хлопець тримає дівчину за талію, ліва рука його, затиснута в кулак, знаходиться за спиною.
Програється вступ (бажано другу половину мелодії, тобто 9—16-й такти), потім усе грають спочатку, і починається танець.
І фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчина і хлопець «перемінним кроком», який починають з правої ноги, описуючи півколо, рухаються по сцені в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 49, і на кінець 15-го такту проходять вперед у центр авансцени. На 16-й такт вони виконують «потрійний притуп» і стають обличчям одне до одного. Руки у дівчини вгорі на кептарі, права рука хлопця, що знаходиться в дівчини на талії, опускається вниз, ліва — за спиною.
Між виконавцями повинна бути невелика дистанція, приблизно півметра. Дівчина стоїть правим плечем до глядача, а хлопець — лівим.

 

II фігура (8 тактів)
На 1—2-й такти, пройшовши вперед у центр авансцени, дівчина і хлопець одночасно виконують рух праворуч, починаючи його з правої ноги;
на «раз» роблять «припадання» на праву ногу, корпус повертають праворуч, голову — ліворуч. Таким чином, зробивши «припадання» на праві ноги праворуч і повернувши корпус праворуч, виконавці звернені обличчям одне до одного;
на «два» ставлять ліву ногу позаду правої на носок у третю позицію. Цей рух нагадує переступання з ноги на ногу.
На 2-й такт рух повторюється повністю, тільки в протилежному напрямку — ліворуч. «Припадання» виконується на ліву ногу, а права приставляється до неї.
На кінець 2-го такту виконавці повертаються в положення початку II фігури, обличчям одне до одного, одночасно змінюючи положення рук: дівчина кладе руку хлопцеві на пле^е, а хлопець їй на талію.
На З—4-й такти пара, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», просувається за рухом годинникової стрілки, обходячи повне коло. На кінець 4-го такту вони стають у вихідне положення початку II фігури.
На 5—8-й такти повністю повторюються рухи перших 4-х тактів і на останню чверть 8-го такту виконавці стають обличчям до глядача, трохи повернувшись одне до одного; ліва рука дівчини і права рука хлопця з'єднані. Права рука дівчини знаходиться на кептарі, а ліва рука хлопця — за спиною, затиснута в кулак; корпуси — впівоборота одне до одного і трохи нахилені. Ноги — в третій позиції, у дівчини попереду права нога, а у хлопця — ліва.
III фігура (8 тактів)
На 9—16-й такти пари, виконуючи «вірьовочку», відступають у глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 50, дівчина починає рух з правої ноги, а хлопець — з лівої.
На кінець останнього такту, прийшовши в глибину сцени, вони стають обличчям одне до одного і роз'єднують руки. У дівчини руки знаходяться на кептарі, а хлопець праву руку опускає вниз.
Примітка. Під час відходу виконавців, нахилений корпус у міру віддалення їх у глибину сцени поступово випростовується.
IV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пара «перемінним кроком» просувається по сцені в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 51. Дівчина, відступаючи, починає рух з правої ноги, під час руху зберігається шоста позиція ніг; корпус трохи нахилений, і положення його змінюється з нахилом праворуч і ліворуч.
Руки танцюристів знаходяться вгорі, притримують краї кептара.
Хлопець під час руху сильну долю такту акцентує ударом стопи об підлогу. Між виконавцями має бути дистанція один-півтора метра. На кінець останнього такту вони проходять у правий кут сцени і закінчують рух «потрійним притупом». Дівчина одночасно змінює положення рук, відводячи їх у сторони вище рівня плечей, у хлопця руки залишаються в попередньому положенні.
V фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавці повертаються по радіусу, по якому йшли з 1-го по 8-й такти, тільки хлопець відступає, а дівчина йде за ним. На кінець 16-го такту вони приходять у вихідне положення — початок IV фігури. Дівчина кладе руки хлопцеві на плечі, а хлопець — дівчині на талію (схема 52).

VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчина і хлопець «кроком з перехрещуванням ніг» просуваються вперед, обертаючись за рухом годинникової стрілки, у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 52. На кінець останнього такту вони проходять вперед на авансцену, роз'єднують руки і стають обличчям до глядача. Дівчина кладе руки на кептар, хлопець — ліву руку собі за спину, а праву опускає вниз. Корпуси виконавців нахилені впівоборота одне до одного.
VII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчина виконує на місці «дрібушки». Хлопець у цей час ніби пританцьовує біля неї, вдаряючи поперемінно то правою, то лівою ногою об підлогу.
На 9—15-й такти дівчина продовжує виконувати «дрібушки», а хлопець підносить руки над головою в третю позицію, стиснувши їх у кулаки, і також виконує «дрібушки», одночасно повертаючи руки над головою дівчини. На останній такт вони разом виконують «потрійний притуп», починаючи рух з правої ноги. Одночасно хлопець опускає руки вниз вздовж корпусу, а дівчина залишає їх на кептарі.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчина і хлопець «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 53, і на кінець останнього такту приходять у центр в глибині сцени, подають одне одному руки і з'єднують їх так, що ліві руки зігнуті в ліктях, а праві витягнуті.
IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти, виконуючи «дрібушки», танцюристи просуваються за рухом годинникової стрілки на місці. Так вони обходять півтора круга і на кінець останнього такту міняються місцями: дівчина стоїть зліва від глядача, а хлопець — справа. Роз'єднуючи руки, дівчина праву кладе на кептар, хлопець ліву — собі за спину; права рука хлопця і ліва рука дівчини з'єднані і відведені в сторону у другу позицію, трохи нижче рівня плечей. Виконавці стоять обличчям одне до одного.
X фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчина і хлопець, переступаючи з ноги на ногу, «дрібним кроком» просуваються поступово вперед, змінюючи під час руху положення рук і корпусу. Якщо на початку цієї фігури виконавці стояли обличчям одне до одного, то на кінець 4-го такту вони повертаються спинами, а з'єднані руки виводять перед корпусом.
На 5—8-й такти виконавці продовжують просуватися вперед. На кінець останнього такту приходять у вихідне положення початку X фігури.
На 9—16-й такти повністю повторюються рухи 1—8-го тактів. На кінець останнього такту виконавці роз'єднують руки, стають обличчям одне до одного (схема 54). Дівчина береться за краї кептара, а хлопець обидві руки кладе собі за спину, стиснувши їх у кулаки, корпус нахилений вперед. Ноги — в шостій позиції.
XI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчина і хлопець відступають назад на каблуках, поперемінно ставлячи на каблук то праву, то ліву ногу на кожну чверть такту. Шлях їх просування зазначено пунктиром на схемі 6. В міру відходу корпус поступово вирівнюється. На кінець останнього такту виконавці розходяться у глибині сцени обличчям до центру, дівчина — зліва від глядача, а хлопець — справа.

XII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти виконавці «кроком з перехрещуванням ніг» (дівчина починає його з правої ноги, а хлопець — з лівої) просуваються у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 55. На кінець 8-го такту вони закінчують рух поворотом (дівчина — проти, хлопець — за рухом годинникової стрілки) і стають у третю позицію. У дівчини попереду права нога, у хлопця — ліва.
На 9—16-й такти дівчина і хлопець попереднім кроком ідуть до центру сцени, як зазначено пунктиром на схемі 56. На кінець останнього такту, закінчуючи рух «потрійним притулом», стають у наступну позицію. Дівчина кладе руки хлопцеві на плечі, а хлопець — дівчині на талію.

XIII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавці просуваються вперед на авансцену «кроком з перехрещуванням ніг» у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 52, і на кінець останнього такту, роз'єднуючи руки, стають обличчям до глядача. Дівчина береться за краї кептара, притримуючи його, а хлопець праву руку кладе собі за спину, стиснувши її в кулак, ліву опускає вздовж корпусу.

XIV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчина і хлопець «перемінним кроком» розходяться в різні сторони. Зустрівшись біля третьої лівої куліси, хлопець кладе праву руку дівчині на талію і продовжує рухатися в напрямку, зазначеному на схемі 57. Так вони йдуть за куліси.