Побутовий танець: Гопак

ГОПАК

У танці беруть участь дві дівчини і п'ять хлопців. До початку танцю вони розташовуються (по діагоналі) за сценою між першою і другою правими кулісами. Попереду стоять дівчата і перший хлопець. Він правою рукою тримає за талію першу дівчину, а лівою — другу дівчину.
Третій хлопець стоїть праворуч, трохи позаду першої дівчини, ледве повернувшись до неї. Витягнувши вперед праву руку, він тримає кисть правої руки першої дівчини, а витягнуту ліву руку відводить ліворуч і трохи піднімає.
Другий хлопець стоїть ліворуч від другої дівчини в такій же позі, як третій хлопець, і витягнутою вперед лівою рукою тримає кисть лівої руки другої дівчини, а витягнуту праву руку відводить праворуч і теж трохи піднімає. Дівчата кладуть вільні руки собі на талію.
Четвертий хлопець стоїть трохи ззаду другого, ледве повернувшись праворуч. Долоню витягнутої лівої руки він кладе на праве плече другого хлопця, а витягнуту праву руку відводить праворуч і трохи піднімає.
П'ятий хлопець стоїть трохи позаду третього в позі четвертого хлопця, ледве повернувшись ліворуч. Долоню витягнутої правої руки він кладе на ліве плече третього хлопця, а витягнуту ліву руку відводить ліворуч і трохи піднімає.
Всі виконавці стоять близько одне до одного компактною групою і зберігають це положення і під час руху.
На 1—8-й такти — музичний вступ. Виконавці знаходяться за кулісами.

I фігура (16 тактів)
На 1—3-й такти учасники, починаючи з правої ноги, виконують «бігунець». Стрімко вибігаючи із-за куліс, вони просуваються по півколу проти руху годинникової стрілки до центру сцени, а потім по центральній лінії до авансцени так, як зазначено пунктиром на схемі 297.
На 4-й такт всі виконують «потрійний притуп».
На 5—7-й такти, виконуючи «вірьовочку», всі відступають назад — у глибину сцени.
На 8-й такт знову виконують «потрійний притуп».
На 9—11-й такти виконавці стрімко рухаються «бігунцем» вперед на авансцену.
На 12-й такт на авансцені всі разом виконують «потрійний притуп». На 13—/5-й такти, виконуючи «вірьовочку», дівчата і хлопці відступають назад у глибину сцени.
На 16-й такт усі виконують «потрійний притуп».
На кінець останнього такту перший хлопець знімає руки з талій обох дівчат і кладе їх собі на талію, зупиняючись у глибині сцени в центрі.
Четвертий і п'ятий хлопці знімають свої руки з плечей хлопців, які стоять попереду них, і стають біля першого хлопця (схема 298).
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти, зберігаючи вихідне положення, перша дівчина і третій хлопець (перша пара) і друга дівчина та другий хлопець (друга пара), виконуючи «бігунець», стрімко мчать вперед у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 298, описуючи невеличке коло: перша пара — за рухом, а друга — проти руху годинникової стрілки.
На кінець 4-го такту хлопець кожної пари кладе вільну руку дівчині на талію.
На 5—8-й такти танцюристи кружляють у кутках сцени, роблячи майже два оберти (перша пара за рухом, а друга — проти руху годинникової стрілки), і закінчують оберти обличчям до центральної лінії сцени. Хлопці виконують «бігунець» майже на місці, а дівчата — вперед, начебто обходять навколо хлопців своєї пари.

Протягом 4—8-го тактів перший, четвертий і п'ятий хлопці, залишаючись у глибині сцени, милуються танцюючими парами.
На 9—11-й такти всі, виконуючи «бігунець» вперед, рухаються до центру сцени.
На 12-й такт всі виконують «потрійний притуп». На кінець такту пари роз'єднують руки, дівчата залишаються в центрі сцени.
На 13—15-й такти всі хлопці, виконуючи «вірьовочку», відходять від центру сцени і розташовуються на однакових відстанях один від одного, утворюючи коло (обличчям до центру).
Обидві дівчини стоять у центрі цього кола (обличчям до глядача).
На 16-й такт всі хлопці виконують «потрійний притуп», весело дивлячись на дівчат.
Дівчата лукаво поглядають то на хлопців, то одна на одну. III фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти хлопці, трохи повернувши корпус ліворуч і не зводячи очей з дівчат, починають з правої ноги «бігунець» вперед і просуваються по колу проти руху годинникової стрілки. При цьому вони широко розводять руки в сторони.
На 3—4-й такти хлопці, поклавши руки на талію, виконують перед дівчатами «переступання», відхиляючи корпус то праворуч, то ліворуч.
На 5—12-й такти хлопці виконують двічі все те, що й на 1—4-й такти, продовжуючи рухатись і обходячи повне коло проти руху годинникової стрілки.
На «раз» 13-го такту перший, четвертий і другий хлопці, які знаходяться на правому боці сцени, роблячи крок лівою ногою ліворуч, повертаються на півоберта праворуч, лівим плечем до центру кола, поклавши руки на талію і трохи нахиливши корпус ліворуч (до центру кола). П'ятий і третій хлопці, які знаходяться на лівому боці сцени, роблячи крок правою ногою праворуч, повертаються на півоберта ліворуч, правим плечем до центру кола. При цьому вони нахиляють корпус праворуч (до центру кола);
на «два» — пауза.
На «раз» 14-го такту перший, четвертий і другий хлопці, роблячи крок правою ногою праворуч, повертаються на півоберта ліворуч, правим плечем до центру кола, нахиливши корпус праворуч (до центру кола). Третій і п'ятий хлопці, роблячи крок лівою ногою ліворуч, повертаються на півоберта праворуч лівим плечем до центру кола. При цьому вони нахиляють корпус ліворуч (до центру кола);

на «два» хлопці випрямляються і піднімають плече, направлене до центру кола, начебто запрошуючи дівчат потанцювати.
На 15-й такт хлопці легко відскакують назад, утворюючи півколо так, як зазначено на схемі 299.
На «раз» 16-го такту, не зводячи очей з дівчат, хлопці притупують правою ногою і широко розводять руки перед собою і в сторони;
на «два» — пауза, під час якої хлопці залишаються в тій самій позі.
IV фігура (16 тактів)
Програється повільна частина музичного супроводу.
На 1—4-й такти дівчата плечем до плеча прямують до третього хлопця (крайній ліворуч від глядача), виконуючи «бігунець» дуже дрібними кроками на низьких півпальцях. Веде перша дівчина, а друга, торкаючись правим плечем її лівого плеча, начебто йде за нею. На кінець 4-го такту, наблизившись до третього хлопця, дівчата вклоняються йому, трохи нахиляючи голову, і повертаються ліворуч, спиною до хлопця.
На 5—8-й такти дівчата, виконуючи все те, що вони робили на 1—4-й такти, йдуть у напрямку до другого хлопця (крайній праворуч від глядача) і вклоняються йому. Тепер веде друга дівчина, а перша, торкаючись лівим плечем її правого плеча, йде за нею.
На 9—12-й такти дівчата виконують все те, що й на 1—4-й, тільки прямують до четвертого і першого хлопців і вклоняються їм (а також п'ятому хлопцеві).
На 13—15-й такти дівчата, дійшовши до центральної лінії сцени, залишаються плече в плече і повертаються ліворуч, обличчям до глядача. При цьому друга дівчина зостається майже на місці, а перша, торкаючись лівим плечем її правого плеча, начебто обходить навколо неї. Потім обидві дівчини рухаються вперед до центру сцени.
На 16-й такт дівчата виконують «потрійний притуп», повертаючись обличчям одна до одної, і кладуть руки на талію. На кінець такту вони з'єднують праві руки.
Протягом всієї танцювальної фігури хлопці залишаються на своїх місцях у півколі і по черзі відповідають на поклони дівчат. На останній такт вони виконують разом з дівчатами «потрійний притуп».
V фігура (16 тактів)
Виконується швидка частина музичного супроводу.
На 1-й такт, не роз'єднуючи рук, дівчата виконують «низький голубець», широко розводячи вільні руки перед собою і в сторони. При цьому перша дівчина робить крок вперед лівою ногою і повертається на 90° праворуч (обличчям до глядача), а друга — крок вперед правою ногою і повертається на 90° ліворуч.

На 2-й такт дівчата виконують «потрійний притуп», знову повертаючись обличчям одна до одної. При цьому вони нахиляють вперед голову і корпус, кладуть вільну руку на талію. На кінець такту дівчата випрямляються і з'єднують ліві руки.
На З—4-й такти дівчата виконують все те, що робили на 1—2-й.
На 5-й такт дівчата виконують «вихиляс»: перша з них починає з правої ноги і на «раз» робить поворот на 90° праворуч; друга — з лівої ноги і повертається на 90° ліворуч. При цьому обидві дівчини розводять руки перед собою і в сторони.
На 6-й такт дівчата, виконуючи «потрійний притуп», роблять оберт (перша дівчина — праворуч, а друга — ліворуч) так, щоб знову стати обличчям одна до одної. При цьому вони обидві кладуть руки на талію.
Протягом 1—6-го тактів хлопці стоять, милуючись танцюючими дівчатами.
На 7-й такт, повернувшись обличчям до глядача, дівчата виконують «бігунець» назад. При цьому обидві широко розводять руки перед собою і в сторони.
Одночасно хлопці, починаючи з правої ноги, виконують один притуп, трошки просуваючись вперед, начебто намагаються затримати дівчат.
На 8-й такт дівчата виконують «бігунець» вперед, далеко просуваючись на авансцену. При цьому вони опускають руки на талію.
Одночасно всі хлопці виконують один притуп з лівої ноги, відступаючи назад.
На 9—14-й такти дівчата виконують все те, що й на 1—6-й такти, а хлопці стоять і милуються ними.
На 15—16-й такти дівчата, виконуючи «бігунець» назад, відходять у глибину сцени і стають поряд з першим хлопцем: перша дівчина праворуч від нього, а друга — ліворуч.
Одночасно другий хлопець наближається до четвертого хлопця, і вони утворюють пару, кладучи руки один одному на плечі: другий хлопець — праву руку, а четвертий — ліву. Вільні руки кладуть собі на талію.
Третій хлопець підходить до п'ятого і так само утворює з ним пару. На кінець останнього такту вони стають так, як зазначено на схемі 300.

VI фігура (16 тактів)
Виконує трійка — один хлопець і дві дівчини. Інші дві пари хлопців супроводжують їх (див. схему 300).
На 1—3-й такти перший хлопець, починаючи з правої ноги, виконує «присядку», піднімаючи вільну ногу перед собою і посуваючись вперед по центральній лінії сцени.
Обидві дівчини йдуть «тинком» обабіч першого хлопця на авансцену. Вони схрещують руки перед грудьми.
На «раз» 4-го такту, піднявшись з «присядки», перший хлопець зупиняється і на «два» один раз притупує правою ногою і широким рухом подає дівчатам руки: першій дівчині — праву руку, а другій — ліву.
Дівчата, знаходячись на відстані одного кроку від хлопця, подають йому витягнуті руки: перша дівчина-—ліву, а друга — праву. З'єднавши руки, виконавці утворюють «трійку».
На 5—6-й такти, не роз'єднуючи рук, хлопець притягає до себе обох дівчат. При цьому перша дівчина, легко переступаючи з ноги на ногу, робить повний оберт ліворуч і наближається до хлопця справа. Друга дівчина, роблячи повний оберт праворуч, наближається до нього зліва.
На «раз» 5-го такту хлопець легко перестрибує на ліву ногу, а витягнуту праву ставить перед собою на всю ступню;
на «два» він залишається в тому ж положенні.
На 6-й такт хлопець перестрибує так само і ставить перед собою витягнуту ліву ногу на всю ступню. Дівчина витримує паузу.
На 7—8-й такти хлопець, залишаючись на місці, виконує все те, що й на 5—6-й такти, а дівчата, легенько переступаючи з ноги на ногу, виконують повний оберт (перша дівчина — праворуч, а друга — ліворуч), віддаляючись від хлопця на відстань одного кроку.
На кінець 8-го такту виконавці в трійці роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.
Решта хлопців у парах на 1—6-й такти рухаються з глибини сцени: четвертий і другий хлопці — до кутка авансцени, який знаходиться праворуч від глядача, а третій і п ятий — до кутка авансцени, який знаходиться ліворуч від глядача. При цьому на кожний такт хлопці виконують один крок, ступаючи з каблука. Ведучі — другий і третій хлопці.
На 7-й такт вони зупиняються і двічі притупують правою ногою.
На 8-й такт легко перестрибують на ліву ногу, а витягнуту праву ставлять перед собою на всю ступню.

На 9—12-й такти всі, виконуючи «вірьовочку», відступають назад у глибину сцени. На кінець такту перший хлопець і обидві дівчини знов з'єднують руки, утворюючи трійку.
На 13—16-й такти всі виконавці повністю повторюють рухи 5—8-го тактів. На кінець останнього такту всі розташовуються в глибині сцени, утворюючи півколо так, як зазначено на схемі 301.
VII фігура (16 тактів)
Програється повільна частина музичного супроводу.
Хлопці, які стоять у парах, залишаються в глибині сцени і милуються танцюристами.
На «раз» 1-го такту перший хлопець виконує «присядку» за першою позицією;
на «два» він піднімається з «присядки» і, повернувшись ліворуч обличчям до другої дівчини, ставить витягнуту ліву ногу перед собою на каблук. Носок високо піднятий.
На 2-й такт перший хлопець знову виконує «присядку» за першою позицією; піднявшись з «присядки», він повертається праворуч (обличчям до першої дівчини) і ставить перед собою на каблук витягнуту праву ногу.
Дівчина, поглядаючи на першого хлопця, виконує «малий тинок».
На 3—8-й такти перший хлопець, виконуючи шість разів підряд «розтяжку у повітрі», просувається вперед по центральній лінії до центру авансцени. Обидві дівчини поступово рухаються «бігунцем» вперед по діагоналях обабіч першого хлопця (схема 302).

На 9—15-й такти перший хлопець, виконуючи «низький тинок» (на «присядці»), обходить спочатку навколо першої дівчини, а потім навколо другої в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 303. Дівчата одночасно з хлопцем виконують на місці «вихиляс з потрійним притупом»: перша дівчина спочатку з правої ноги, потім — з лівої, а друга — навпаки.

На «раз» 16-го такту перший хлопець, піднявшись з «присядки», притупує правою ногою і, дивлячись на другого хлопця, широко розводить руки перед собою і в сторони, запрошуючи його танцювати. На кінець такту хлопець правою рукою бере за талію першу дівчину, а лівою — другу, залишаючись обличчям до глядача. Виконавці поступово відходять у глибину сцени і залишаються там.
VIII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти другий хлопець, виконуючи «великий голубець», рухається від другої правої куліси по діагоналі до центру сцени.

На 5—6-й такти другий хлопець виконує «повзунець», наближаючись до трійки, яка стоїть у глибині сцени (до першого хлопця і обох дівчат).
На 7—8-й такти другий хлопець виконує швидкі оберти на місці перед трійкою.
На 9—14-й такти другий хлопець повністю повторює все те, що й на 1—6-й такти, просуваючись від центру сцени по діагоналі до другої куліси.
На 15—16-й такти другий хлопець робить швидкий оберт на місці (пірует) перед третім і п'ятим хлопцями.
Протягом /—16-го тактів третій, четвертий і п'ятий хлопці залишаються на своїх місцях. Коли другий хлопець наближається до решти виконавців, вони трохи відступають, роблячи швидкі оберти, витримують паузу, а потім трохи просуваються вперед.
На кінець останнього такту всі виконавці, крім третього хлопця, утворюють один ряд між другими правою і лівою кулісами і стають обличчям до глядача.
IX фігура (32 такти)
Усі виконавці повертаються лівим плечем і обличчям до глядача і присідають, нахиляючи корпус і голову праворуч.
На 1—16-й такти третій хлопець, виконуючи «кільце», просувається по авансцені від першої лівої куліси до першої правої куліси. На кінець 16-го такту всі виконавці утворюють півколо.
На 17—32-й такти третій хлопець, виконуючи чотири рази широкий стрибок в оберті і двічі «високий тинок» в оберті, робить повне коло, просуваючись проти руху годинникової стрілки.
Інші виконавці заохочують його веселими вигуками.
X фігура (32 такти)
На 1—4-й такти п'ятий хлопець виконує «високий тинок», поступово просуваючись вперед до першої дівчини, яка виконує на місці «вихиляс з потрійним притз'пом» біля другої лівої куліси.
На 5—8-й такти, продовжуючи просуватися до першої дівчини, п'ятий хлопець робить «присядку», виставляючи вільну ногу вперед. Перша дівчина, схрестивши руки перед грудьми, виконує «малий тинок».
На кінець 8-го такту п'ятий хлопець, просуваючись до першої дівчини, піднімається з «присядки» і правою рукою бере дівчину за талію, а лівою рукою — кисть лівої руки дівчини.
На 9—16-й такти п'ятий хлопець і перша дівчина у парі виконують «бігунець» вперед, рухаючись по півколу проти руху годинникової стрілки по авансцені і до центру сцени. На кінець 16-го такту пари роз'єднують руки.
На 1—12-й такти перша дівчина, яка зупинилася в центрі сцени, виконує «вірьовочку», швидко обертаючись ліворуч, а п'ятий хлопець, виконуючи «мітелочку», обходить навколо неї за рухом годинникової стрілки (схема 304).

На кінець 12-го такту п'ятий хлопець знову бере першу дівчину за талію, займаючи в парі попереднє положення.
На 13—/6-й такти п'ятий хлопець і перша дівчина в парі, залишаючись у центрі сцени, швидко обертаються праворуч. При цьому хлопець виконує «бігунець» майже на місці, а дівчина вперед.
На кінець 16-го такту ця пара приєднується до решти виконавців, а друга дівчина йде до першої правої куліси і залишається там у третій позиції (права нога попереду) правим плечем вперед, за рухом годинникової стрілки.
Протягом всього танцю виконавці (крім першої дівчини і п'ятого хлопця) залишаються в півколі і з цікавістю стежать за парою, яка танцює.
XI фігура (32 такти)
На 1—/2-й такти друга дівчина, переступаючи, швидко і плавно рухається по широкому колу за рухом годинникової стрілки. При цьому вона то трохи нахиляє корпус вперед, то випрямляється, плавно розводячи руки перед собою і в сторони і поглядаючи на виконавців.
Решта виконавців стоять півколом і в той час, коли друга дівчина проходить повз них, нахиляються в бік її руху.
На кінець 12-го такту друга дівчина наближається до другого хлопця, і вони утворюють пару. При цьому дівчина і хлопець стають обличчям одне до одного, правим плечем проти правого плеча. Хлопець правою рукою бере дівчину за талію, а дівчина кладе праву руку на праве плече хлопця. Вільні руки вони кладуть собі на талію.
На 13—/6-й такти виконавці в парі, виконуючи «бігунець», маленькими кроками швидко кружляють праворуч, роблячи два повних оберти. Решта виконавців випрямляється і з цікавістю стежить за парою. На кінець 16-го такту другий хлопець відходить до другої правої куліси.
На 11—32-й такти друга дівчина, швидко обертаючись праворуч, знову обходить повне коло, просуваючись за рухом годинникової стрілки.
Решта виконавців, як і раніше, нахиляється в бік другої дівчини, яка проходить повз них.

XII фігура (16 тактів)
На 1—/6-й такти другий хлопець вибігає в центр сцени і виконує швидкий оберт на місці (вдвічі швидше, ніж у VIII фігурі). На кінець останнього такту другий хлопець повертається на своє попереднє місце.
Всі інші виконавці спочатку наближаються до нього, захоплені його виконанням, а потім трохи відходять в глибину сцени і плещуть у долоні в такт рухам виконавців.
XIII фігура (32 такти)
На 1—32-й такти четвертий хлопець вибігає в центр авансцени і виконує «повзунець» на місці. При цьому хлопець то плавно розводить руки перед собою і в сторони, то стискає їх перед грудьми. На кінець останнього такту він піднімається з «присядки» і приєднується до решти виконавців.
Усі виконавці стоять півколом у глибині сцени і, плескаючи в долоні, вигуками підбадьорюють четвертого хлопця.
XIV фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти учасники стрімко виконують «бігунець» вперед. На 3—4-й такти вони виконують «вірьовочку», відступаючи в глибину сцени.
На 5—8-й такти перший хлопець у глибині сцени виконує «високий тинок». Перша дівчина, яка стоїть праворуч від нього, легенько переступаючи з ноги на ногу, швидко кружляє праворуч, а друга дівчина — ліворуч. У кожній парі хлопці повертаються обличчям один до одного і, виконуючи «низький голубець» з потрійним притупом», на 5—6-му такті міняються місцями, проходячи повз ліве плече партнера, а на 7—8-й такти так само повертаються на свої попередні місця.
На кінець 8-го такту всі повертаються обличчям до глядача і вишиковуються в одну лінію.
На 9—/5-й такти виконавці всією лінією поступово прямують на авансцену. При цьому хлопці виконують «повзунець» і схрещують руки перед грудьми, а дівчата — «бігунець» вперед. На кінець такту всі хлопці піднімаються з «присядки».
На «раз» 16-го такту виконавці роблять крок вперед правою ногою;
на «і-два» всі легко перестрибують на ліву ногу і знову на праву, трохи просуваючись вперед, і, високо піднявши з'єднані руки, зупиняються на авансцені;
на «і» — пауза, під час якої виконавці залишаються в попередній позі.
Опис деяких рухів гопака
Переступання (па-де-бурре) Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На затакт «і», присівши на лівій нозі, слід відвести витягнуту праву ногу праворуч, ковзаючи носком по підлозі. Одночасно корпус відхилити ліворуч, а голову повернути до правого плеча.

На «раз» 1-го такту, піднявшись з «присядки», поставити праву ногу до лівої в шосту позицію, начебто підбиваючи її. Одночасно випрямити корпус і повернути голову (обличчям вперед);
на «і» — невеличкий крок лівою ногою ліворуч;
на «два» — приставити праву ногу до лівої в шосту позицію, начебто підбиваючи її, і, легенько присівши на правій нозі, відвести витягнуту ліву ногу, ковзаючи носком по підлозі. Одночасно корпус відхилити праворуч, а голову повернути до лівого плеча.
На 2-й такт, починаючи з лівої ноги, виконати рух 1-го такту.
Часте переступання (па-де-бурре сюіві)
Вихідне положення ніг — третя позиція (права нога попереду). Руки опущені вздовж корпусу;
на затакт «і» піднятися на півпальці за третьою позицією, коліна витягнути;
на «раз» — маленький крок вперед правою ногою на півпальці; на «і» поставити ліву ногу до правої в третю позицію назад на півпальці;
на «два-і» — знову маленький крок правою ногою на півпальці і приставити ліву ногу до правої в третю позицію назад і т. д. Ш видкі оберти з кроком
Вихідне положення ніг — третя позиція (права нога попереду). Руки опущені вздовж корпусу.
На затакт «і» поставити витягнуту праву ногу перед собою на носок, зігнуту праву руку підняти вперед на рівні діафрагми, а ліву руку, майже витягнуту, відвести ліворуч;
на «раз» — маленький крок вперед за рухом годинникової стрілки правою ногою на півпальці. Коліно сильно випрямити, спину тримати прямо, погляд спрямувати вперед за рухом;
на «два» швидко повернутися на півпальцях правої ноги, роблячи повний оберт праворуч, зігнуту ліву ногу притиснути ззаду до правої ноги у виворітному положенні (коліно відвести ліворуч, стопу на рівень кісточки правої ноги, підйом сильно витягнути).
Одночасно змахнути обома руками зліва направо на рівні грудей, допомагаючи собі в оберті. Корпус і права нога мають бути на одній вертикальній лінії.
На наступні такти повторити рух 1-го такту, зробити ряд повних обертів праворуч, поступово просуваючись по колу за рухом годинникової стрілки.