Побутовий танець: Варіант Крижової польки

ВАРІАНТ КРИЖОВОЇ ПОЛЬКИ

У танці беруть участь чотири пари (чотири дівчини і чотири хлопці). Перед початком танцю пари вишиковуються, як у попередньому танці (схема 168).

I фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти два хлопці, які стоять у парах навпроти, похитуючись з боку на бік на кожну чверть такту, йдуть до середини. Те ж саме вони виконують, відступаючи на свої попередні місця. Решта учасників стоять і спостерігають, як хлопці танцюють.
На 5—8-й такти хлопці з інших пар виконують все те, що й їх попередники. На кінець останнього такту пари стають у коло і з'єднують руки, як у звичайній польці.
На 9—16-й такти пари кружляють по колу, йдучи проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються і стають обличчям до центру.
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти чотири хлопці, які стояли в парах, «перемінним кроком» ідуть до центру і, відступаючи спиною, повертаються на свої попередні місця.
На 5—8-й такти знову, побравшись за руки, як у польці, кружляють по колу проти руху годинникової стрілки. На останній такт зупиняються і стають обличчям до центру, роз'єднавши руки.
На 9—10-й такти чотири хлопці, які стояли в парах, «перемінним кроком» знову сходяться до центру і, з'єднавши праві руки, а ліві поклавши собі на талію, утворюють «малу зірку».
На 11—14-й такти вони йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.
На 15—16-й такти хлопці, не змінюючи кроку, повертаються на свої попередні місця.
III фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти хлопці знову йдуть «перемінним кроком» до центру. На кінець останнього такту сильно притупують правою ногою. На З—6-й такти вони на місці виконують «тинок».
На 7—8-й такти повертаються спиною на свої попередні місця і з'єднують руки, як у польці.

На 9—16-й такти кружляють по колу, йдучи проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються, роз'єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.
IV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти виконавці повторюють рухи III фігури, тільки в центр виходять дівчата, і пари, кружляючи по колу, виконують «кривий крок». Далі танець починають спочатку.