Побутовий танець: «І шумить, і гуде» (Триндичка)

«І ШУМИТЬ, І ГУДЕ» (ТРИНДИЧКА)

Масовий танець. Виконавці вишиковуються по три: посередині хлопець, дівчата по боках. Хлопець кладе руки дівчатам на талію. Дівчина, яка стоїть зліва, кладе хлопцеві на талію праву руку, а та, що стоїть справа,— ліву. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію.
ї фігура (12 тактів)
На 1—12-й такти трійки «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На останній такт хлопець легенько повертає дівчат на 45° праворуч.
її фігура (12 тактів)
На 7—4-й такти трійки, не змінюючи кроку, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки.
На 5—12-й такти трійки також кружляють на місці, але в протилежному напрямку. На останній такт всі трійки виконують «потрійний притуп».
Потім танець починають спочатку.