Побутовий танець: «Тропотянка»

«ТРОПОТЯНКА»

В танці беруть участь шістнадцять виконавців (вісім дівчат і вісім хлопців). Кількість їх можна збільшувати, але обов'язково так, щоб залишалося парне число танцюристів (вісімнадцять, двадцять і т. д.). Перед початком танцю виконавці за останньою правою кулісою вишиковуються в дві паралельні лінії, стаючи попарно обличчям до глядача і схрещуючи за спиною руки.

І фігура (16 тактів)
Спочатку дівчата попарно йдуть по діагоналі сцени, прямуючи на авансцену в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 134.
На затакт «і» дівчата трохи присідають на ліву ногу і в ту ж мить піднімаються, відірвавши праву ногу від підлоги, готуючись для кроку.
На «раз» 1-го такту роблять крок правою ногою праворуч на цілу ступню. Голову і корпус повертають праворуч;
на «і» трохи присідають на правій нозі і в ту ж мить піднімаються;
на «два» роблять крок лівою ногою на цілу ступню. Голову і корпус повертають ліворуч, трясучи всім корпусом. Цей рух вони виконують протягом 16-ти тактів.
Просуваючись, дівчата у парах тримають голову прямо, а при коливанні з упором на ліву ногу нахиляються ліворуч, при коливанні з упором на праву ногу — праворуч.
На кінець 16-го такту дівчата роз'єднують руки, кладуть їх собі на талію і одночасно стають одна за одною.
її фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата попереднім рухом, трясучи корпусом, ідуть по авансцені в напрямку до першої правої куліси. Під час руху голову і корпус повертають на «раз» — праворуч, на «два» — ліворуч.
На затакт «і» хлопці, тримаючи руки за спиною, трохи згинають ліву ногу в коліні і в ту ж мить випрямляють, не відриваючи її від підлоги;
на «раз» 1-го такту роблять крок правою ногою праворуч на цілу ступню;
на «і» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією, теж на цілу ступню;
на «два» роблять крок правою ногою праворуч на цілу ступню;
на «і» піднімаються на низькі півпальці правої ноги і повертаються через праве плече спиною до глядача, опустивши в ту ж мить п'ятку на підлогу. Ліву ногу, відірвавши від підлоги, проносять у повітрі за правою ногою, не згинаючи її в коліні. Цим рухом вони виходять із-за правої третьої куліси і йдуть у глибині сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 135. Хлопці весь час тримають голову прямо.

На кінець 8-го такту вони піднімають трохи зігнуту в лікті праву руку над головою (за третьою позицією), стиснувши її в кулак. Кисть лівої руки також стискають в кулак, але відводять у сторону.
На 9—16-й такти дівчата на «раз» виконують легкий стрибок на низькі півпальці правої ноги. Ліву ногу відкидають назад, зігнувши її в коліні;
на «і» роблять легкий стрибок на низькі півпальці лівої ноги на місце, де стояла права нога. Праву ногу, зігнуту в коліні, відкидають назад;
на «два» роблять те саме, що на «раз». Стрибати на праву ногу слід так, щоб права нога по відношенню до лівої була у третій позиції, а ліва по відношенню до правої ноги — в шостій позиції;
на «і» виконується те саме, що й на попереднє «і».
Цим рухом дівчата йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 136. Виконуючи пружинистий крок, дівчата трясуть усім корпусом. Голову, як і в попередній частині фігури, повертають праворуч і ліворуч.
Одночасно хлопці, виконуючи «просту присядку», йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 136.

По колу слід просуватися з таким розрахунком, щоб на кінець 16-го такту хлопець був біля тієї дівчини, з якою він стояв у парі.
На кінець 16-го такту дівчата і хлопці утворюють два кола так, як зазначено на схемі 137. При цьому дівчата кладуть собі руки на талію, а хлопці за спину.

III фігура (16 тактів)
На 1 —8-й такти дівчата, виконуючи пружинистий крок у повороті, роблять кожна окремо біля свого хлопця два оберти проти руху годинникової стрілки, починаючи крок з правої ноги і трясучи корпусом. Під час виконання руху голову і корпус на 1-й такт нахиляють праворуч, а на 2-й — ліворуч. На кінець 8-го такту дівчата повертаються обличчям до центру кола.
Одночасно хлопці, стоячи обличчям до центру кола,
на «раз» легко стрибають на цілу ступню правої ноги, відкинувши зігнуту в коліні ліву ногу назад, пальцями вниз. Корпус нахиляють вниз праворуч;
на «і» ліву ногу опускають на низькі півпальці біля п'ятки правої ноги, а праву ногу в цю ж мить відривають від підлоги з трохи зігнутим коліном, тримаючи ступню паралельно підлозі;
на «два» опускають праву ногу на підлогу на цілу ступню, відкинувши ліву ногу назад з трохи зігнутим коліном, пальцями вниз;
на «і» піднімаються на низькі півпальці правої ноги і ковзають легким підскоком назад, переносячи ліву ногу, трохи зігнуту в коліні, вперед біля кісточки правої ноги з ступнею, паралельною підлозі. Корпус випрямляють.

На 2-й такт виконують те саме з лівої ноги, ставлячи її на місце правої. Корпус нахиляють плечем вниз за ногою, голову тримають прямо перед собою.
На 9—16-й такти дівчата
на «раз» роблять крок лівою ногою ліворуч на низьких півпальцях носком уперед;
на «і» — легкий підскік на півпальцях лівої ноги, одночасно праву ногу з трохи зігнутим і направленим ліворуч коліном підводять до кісточки лівої, відірвавши її від підлоги; ступня паралельна підлозі;
на «два-і» виконують цей самий рух з правої ноги ліворуч по колу. Так вони йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.
Одночасно хлопці, виконуючи той самий рух, що й дівчата, який починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки.
На кінець останнього такту дівчата і хлопці повертаються на свої попередні місця, хлопці обличчям до дівчат, з якими вони стояли в парі; положення рук міняється: дівчата кладуть руки на плечі тим хлопцям, з якими вони стояли в парі, а хлопці кладуть дівчатам руки на талію (схема 138).

IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти танцюристи роблять
на «раз» легкий стрибок на обидві ступні, зберігаючи їх в шостій позиції і направивши носки та зігнуті коліна ліворуч. Голову нахиляють ліворуч; на «і» — пауза;
на «два» роблять легкий стрибок на низьких півпальцях лівої ноги, повертаючи носок праворуч і випрямивши коліно. Праву ногу одночасно вивертають на високих півпальцях, не відриваючи їх від підлоги, пяткою ліворуч, а зігнуте коліно праворуч. Голова нахиляється праворуч.
Продовжуючи виконувати цей крок за рухом годинникової стрілки, вони повертаються на свої місця.
Під час виконання цього кроку на «раз» корпус повертають праворуч, голову нахиляють до лівого плеча, спрямовуючи погляд на сусідню пару.
На 5—8-й такти перша, четверта, п'ята і восьма пари (див. схему 138), не змінюючи руху, йдуть у напрямку до центру сцени, а інші продовжують обертатися майже на своїх місцях. Так вони утворюють два окремих кола (схема 139).
На 9—12-й такти друга і четверта та п'ята і сьома пари виконують: на «раз-і-два» три простих кроки (хлопець вперед з правої ноги, а дівчина назад з лізої ноги). Корпус і голову тримають прямо;

на «і» хлопці на правій нозі, а дівчата на лівій в одну мить піднімаються на півпальці і опускаються, не згинаючи ніг у колінах. Ліва нога у хлопців і права у дівчат відриваються від підлоги.
Корпус і голову хлопці нахиляють праворуч, дівчата ліворуч. Вони продовжують трястися всім корпусом.
На 10-й такт виконують те саме. Хлопець починає з лівої ноги, а дівчина — з правої.

Продовжуючи виконувати цей рух, пари міняються місцями так: друга і сьома йдуть ліворуч, а четверта і п'ята — праворуч (див. пунктир на схемі 140). Рух починають дівчата з лівої ноги. Перша і третя, шоста і восьма пари, виконуючи один парний оберт на місці, повертаються в початкове вихідне положення. Причому третя і восьма пари починають крок так: дівчата з лівої, а хлопці з правої ноги і йдуть проти руху годинникової стрілки; перша і шоста пари починають крок — дівчата з правої, а хлопці з лівої ноги і йдуть за рухом годинникової стрілки (див. пунктир на схемі 141).
На 13—16-й такти пари виконують усе те, що вони робили з 9-го по 12-й, тільки міняються місцями: восьма пара з шостою і перша з третьою (схема 142). Всі пари весь час трясуть корпусом.
На кінець 16-го такту пари утворюють два кола, в яких дівчата стають праворуч від хлопців так, як зазначено на схемі 143, і кладуть одне одному руки на плечі.
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти танцюристи, що стоять у першому колі, яке знаходиться праворуч від глядача,
на затакт «і» трохи присідають і в ту ж мить піднімаються на низьких півпальцях лівої ноги;
на «раз» роблять крок правою ногою праворуч, поставивши її на низькі півпальці;
на «і» опускають п'ятку правої ноги, згинаючи її в коліні;
на «два» приставляють ліву ногу на низьких півпальцях до п'ятки правої ноги в третю позицію (права нога попереду);
на «і» 2-го такту роблять крок правою ногою праворуч на низьких півпальцях;
на «раз» опускають п'ятку правої ноги;
на «і» приставляють ліву ногу до правої в шосту позицію на низьких півпальцях;
на «два» опускають п'ятку лівої ноги.

Під час виконання руху танцюристи трясуть усім корпусом.
Цим кроком вони йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Виконавці, що стоять у другому колі, яке знаходиться ліворуч від глядача, тим же кроком, який починають з лівої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.
На 9—12-й такти танцюристи, продовжуючи йти в своїх колах у тому ж напрямку і зберігаючи попереднє положення рук і голови,
на «раз» виконують легкий стрибок на півпальці обох ніг, повернувши корпус і п'ятки праворуч;
на «і» знову роблять легкий стрибок у цьому ж положенні;
на «два-і» повертають корпус ліворуч на низьких півпальцях обох ніг, повернувши п'ятки ліворуч.
Танцюристам, що стоять у колі, яке знаходиться праворуч від глядача, слід повертати корпус на кожний такт праворуч і ліворуч, і, навпаки, ліворуч і праворуч — виконавцям, що стоять у колі, яке знаходиться ліворуч від глядача.
На кінець 12-го такту танцюристи в обох колах, стаючи парами обличчям одне до одного, міняють положення рук так: дівчина кладе руки на плечі хлопцеві, а він їй на талію.
На 13—16-й такти всі пари в колах виконують попарний оберт «низькою погаренкою», розкручуючись на дві паралельні лінії, які вишиковуються обабіч лівих і правих куліс у такому порядку: п'ята і восьма, четверта і перша пари виконують оберти майже на місці, а шоста і сьома, третя і друга ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 143.
При цьому пари, які стоять у колі праворуч від глядача, кружляють за рухом годинникової стрілки, а пари, які стоять у колі ліворуч від глядача,— проти руху годинникової стрілки.
На кінець 16-го такту дівчата обох ліній стають обличчям до глядача і кладуть руки собі на талію, а хлопці — обличчям до дівчат і відводять руки в сторони. Кисті стиснуті в кулаки (схема 144).
VI фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дівчата, які стоять у лініях праворуч і ліворуч від глядача, виконують пружинистий крок в оберті. Обертаючись, вони прямують до середини сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 145. Лінія виконавців, яка знаходиться праворуч від глядача, починає крок з правої ноги і кружляє проти руху годинникової стрілки, а лінія, що знаходиться ліворуч від глядача, починає крок з лівої ноги і кружляє за рухом годинникової стрілки. Під час виконання руху голову тримають прямо і трясуть усім корпусом.
На кінець 4-го такту на середині сцени дівчата сходяться спинами (схема 145) і беруться за руки парами у такому порядку: шоста і третя, п'ята і четверта, восьма і перша, сьома і друга.
На 5—8-й такти пари виконують «дрібушки», повертаючись на місці за рухом годинникової стрілки, не згинаючи ніг у колінах. На кінець 8-го такту дівчата міняються місцями, роз'єднують руки і розводять їх в сторони трохи нижче плеча; корпус і голову тримають прямо.
На 9—12-й такти дівчата — шоста, п'ята, восьма, сьома, які стоять в ряду ліворуч від глядача, виконуючи пружинистий крок в оберті, ідуть до хлопців — третього, четвертого, першого, другого, починаючи рух з правої ноги і повертаючись весь час через праве плече. Інші дівчата — третя, четверта, перша, друга, які тепер стоять у лінії праворуч від глядача, тим же рухом прямують до хлопців — шостого, п'ятого, восьмого, сьомого, тільки починають з лівої ноги і повертаються весь час через ліве плече. Під час обертів вони кладуть собі руки на талію, голову тримають прямо, продовжуючи трясти всім корпусом. На кінець 12-го такту дівчата обох ліній стають обличчям до хлопців так, як зазначено на схемі 146, і кладуть їм руки на плечі, а хлопці дівчатам — на талію.
Протягом 12 тактів хлопці одночасно з дівчатами, розвівши руки в сторони на рівні плечей і стиснувши кисті в кулаки, які вони опускають униз, на «раз» злегка підскакують і стають на місці на низькі півпальці правої ноги, відірвавши в цей час ліву від підлоги;
на «і» переводять ліву ногу до кісточки правої, зігнувши її в коліні і тримаючи в повітрі, ступня паралельна підлозі;
на «два» злегка підскакують і стають на низькі півпальці лівої ноги ліворуч, відірвавши в цей час праву ногу від підлоги;
на «і» переводять праву ногу до кісточки лівої, зігнувши її в коліні. Ступня паралельна підлозі;
на «раз-і-два» 2-го такту виконують «потрійний притуп», який починають з правої ноги.
Далі починають цей рух з лівої ноги. Хлопці лівого ряду рухаються ліворуч. Голову і корпус тримають прямо.
На 13—16-й такти пари на місці виконують «середню погаренку» (два парних оберти), в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 145.
На «раз» голову і корпус тримають прямо;
на «два» нахиляють у сторону ноги, на яких піднімаються й опускаються.

На останній такт пари приходять у вихідне положення, зазначене на схемі 147, і роз'єднують руки. Потім дівчата кладуть їх собі на талію, а хлопці, стиснувши кисті в кулаки і розвівши руки в сторони на рівні плечей, опускають кулаки вниз.

VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти повторюється VI фігура. На кінець останнього такту дівчата повертаються до тих хлопців, з якими вони спочатку були в парах, і стають, як показано на схемі 148.

VIII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари, виконуючи «низьку погаренку», роблять чотири швидких парних оберти в тому ж напрямку, що з 12-го по 16-й такти VI фігури. При цьому пари шоста, сьома, третя і друга на 4—8-й такти прямують до центру сцени, утворюючи два невеличких кола. На кінець 8-го такту пари займають положення, зазначене на схемі 149, і роз'єднують руки. Дівчата беруться за руки, простягають їх вперед, утворюючи руками кути «зірок». Одночасно хлопці розводять руки в сторони на рівні плечей, стискають кисті в кулаки і опускають їх вниз.
На 9—16-й такти дівчата, які вишикувались в «зірку» праворуч від глядача, на «раз» 1-го такту роблять крок правою ногою праворуч на цілу ступню, тримаючи ліву ногу, ледве зігнуту в коліні, в повітрі;
на «і» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією, відірвавши в цей час праву ногу від підлоги;
на «два» роблять крок правою ногою праворуч по колу, відірвавши ліву ногу від підлоги і тримаючи її в повітрі. Корпус і голову тримають прямо;
на «і» злегка піднімаються на півпальці правої ноги і в ту ж мить опускаються на п'ятку, тримаючи в повітрі ліву ногу і не згинаючи її в коліні. Ступня паралельна підлозі.

Голову нахиляють праворуч.
На 2-й такт рух починається з лівої ноги, але рухатись слід праворуч по колу, зберігаючи положення ніг у шостій позиції.
Дівчата лівої «зірки» починають рух з лівої ноги ліворуч по колу, продовжуючи трясти всім корпусом.
Одночасно хлопці, виконуючи стрибок з ноги на ногу з «потрійним притулом», йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 149. На кінець 16-го такту дівчата роз'єднують руки і кладуть їх на талію. Хлопці повертаються до дівчат, з якими вони стояли в парах, і кладуть руки за спину.

IX фігура (16 тактів)
Иа 1—8-й такти дівчата, виконуючи пружинистий крок, вишиковуються одна за одною у такому порядку: за шостою дівчиною, яка робить рух на місці, ідуть обличчям до центру сцени дівчата — п'ята, восьма, сьома, друга, перша, четверта, третя в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 150.

Хлопці, вишиковуючись тим самим рухом, ідуть один за одним у такому порядку: за третім хлопцем, який стоїть обличчям до центру сцени, у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 150, ідуть хлопці — четвертий, перший, другий, сьомий, восьмий, п'ятий і шостий.
На кінець 8-го такту дівчата і хлопці утворюють два самостійних кола (дівчата праворуч, а хлопці ліворуч від глядача), стають обличчям до центру кола і кладуть одне одному рз'ки иа плечі.
На 9—16~й такти танцюристи тим самим кроком, що й з 1-го по 4-й такти IV фігури, ідуть по колу: дівчата проти руху, а хлопці за рухом годинникової стрілки. При цьому дівчата починають крок з правої, а хлопці з лівої ноги.
Під час руху виконавці трясуть усім корпусом. На кінець останнього такту вони повертаються на свої попередні місця.
X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі танцюристи, не міняючи положення і напрямку руху, ідуть по колу тим же кроком, що й з 1-го по 8-й такти V фігури. Дівчата починають з правої ноги, а хлопці — з лівої.
На 9—12-й такти танцюристи в обох колах
на «раз» роблять крок на низькі півпальці правою ногою праворуч; на «і» виконують легкий стрибок на правій нозі, відкинувши її праворуч,, а на її місце під час стрибка ставлять ліву ногу, зберігаючи пружність; на «два» роблять, як на «раз» і т. д.
Цим кроком вони продовжують йти по колу в тому ж напрямку, не змінюючи положення.
На кінець 12-го такту виконавці повертаються на свої попередні місця, роз єднують руки і кладуть їх одне одному на плечі. Тільки дівчата — третя і шоста і хлопці — другий і сьомий кладуть руки собі на талію.
На 13—16-й такти тим же попереднім рухом дівчата і хлопці розходяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 151 (третя дівчина і другий хлопець ідуть до центру сцени, а шоста дівчина і сьомий хлопець — в кутки авансцени).

На кінець 16-го такту виконавці утворюють дві діагоналі (див. схему 152), і дівчата кладуть собі руки на талію, а хлопці — за спину.
XI фігура (16 тактів) На 1—16-й такти дівчата
на «раз» роблять крок правою ногою праворуч;
на «і» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією;
на «два» знову роблять крок правою ногою праворуч;
на «і» переносять лізу ногу з трохи зігнутим коліном до кісточки правої . ноги, присівши на правій нозі. Ступню лівої ноги тримають паралельно підлозі.

На «раз» 2-го такту опускають ліву ногу на підлогу;
на «і» злегка присідають на лівій нозі, переносячи до її кісточки праву ногу, трохи зігнуту в коліні. Ступня паралельна підлозі; на «два» роблять крок правою ногою праворуч; на «і» приставляють ліву ногу до правої в шосту позицію. При виконанні цього руху танцюристи трясуть усім корпусом. Виконавці стоять обличчям до глядача.
Одночасно з дівчатами той самий крок виконують хлопці, але починають його з лівої ноги. Дівчата прямують до останньої лівої куліси, а хлопці — до останньої правої. Першою за куліси проходить третя дівчина, за нею другий хлопець і т. д.

Кожен з хлопців по-своєму прощається з дівчиною. Один хоче поцілувати, другий дарує квіточку, третій шепоче щось на вухо тощо. Кожна дівчина по-своєму реагує на прощання.
На останні такти сьомий хлопець простягає шостій дівчині руку, кличучи її до себе. Дівчина соромиться, але погоджується і теж простягає руки.
Дівчата беруть шосту дівчину за талію і затягують її за куліси. Те ж саме роблять і хлопці (схема 153).