Побутовий танець: «Ланце» (Линець)

«ЛАНЦЕ» («ЛИНЕЦЬ»)

Танець виконують чотири пари (чотири дівчини і чотири хлопці). Перед початком танцю пари без музичного супроводу попарно з опущеними вздовж корпусу руками виходять «простим танцювальним кроком» з чотирьох кутів сцени (схема 235) і прямують назустріч одна одній до середини сцени. Зустрівшись, вони на мить зупиняються та вклоняються одна одній. Потім продовжують іти до куліс, де дівчата через праве плече повертаються на 180° і стають обличчям до центру сцени.

Одночасно хлопці обходять позаду дівчат і стають поряд з ними зліва.
І фігура (48 тактів)
Виконується на мелодію пісні «Чумарочка рябесенька».
На 1-й такт хлопці чотирма дрібними «простими танцювальними кроками» йдуть до дівчат і стають навпроти них спиною до центру (хлопець першої пари йде до дівчини четвертої пари, хлопець другої пари — до дівчини першої пари, хлопець третьої пари — до дівчини другої пари і хлопець четвертої пари — до дівчини третьої пари). Дівчата в цей час стоять на місці.
На 2-й такт, виконуючи «потрійний притуп», хлопці невеличким нахилом голови кланяються дівчатам і одночасно з'єднують праву руку з правою рукою дівчини, піднімаючи їх над головою дівчини. Ліва рука дівчини знаходиться на талії, а в хлопця опущена вниз вздовж корпусу.
На 3-й такт хлопці, повертаючи дівчат до себе ліворуч, роблять повний оберт, і пари стають у початкове вихідне положення. Під час оберту дівчина дрібно переступає, починаючи з лівої ноги.
На 4-й такт пари виконують «потрійний притуп».
На 5—7-й такти пари, роз'єднуючи руки, змінюють положення так: хлопець праву руку кладе дівчині на талію, а в лівій руці, напівзігнутій у лікті, тримає відведену в сторону праву руку дівчини. Дівчина свою ліву руку кладе на праве плече хлопця. В такому положенні пари «перемінним кроком», який починають з правої ноги, роблять коло на місці.
На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», пари роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.
На 9-й такт дівчина «перемінним кроком», який починає з лівої ноги, робить повний оберт через ліве плече. Одночасно хлопець перед дівчиною виконує, відвівши руки в сторони, «присядку з винесенням правої ноги вперед».

На 10-й такт танцюристи в парах стають обличчям одне до одного, виконують «потрійний притуп» і, з'єднавши руки, піднімають їх над головою дівчини.
На 11-й такт хлопці знову повертають дівчат з'єднаними руками від себе праворуч на 360°, і дівчата стають у початкове вихідне положення. На 12-й такт пари, роз'єднуючи руки, виконують «потрійний притуп». Музика повторюється спочатку.
На 1—12-й такти хлопці переходять по квадрату праворуч до сусідніх дівчат так, як зазначено пунктиром на схемі 236, і виконують все те, що вони робили на початку танцю.
На 1—12-й такти пари, переміщуючись по квадрату, повторюють рухи попередніх 1—12-го тактів.
На 1—12-й такти пари, знову переміщуючись по квадрату, повторюють рухи попередніх 1—12-го тактів. Виконуючи «потрійний притуп», вони, стоячи у парах, стають поряд обличчям до центру і двічі плещуть у долоні.
II фігура (16 тактів)
Виконується на мелодію пісні «Кину кужіль на полицю».
На 1—2-й такти, хлопець першої пари і дівчина третьої пари «перемінним кроком», який починають з правої ноги, прямують до центру сцени, піднімаючи поступово праві руки вгору. Зустрівшись, вони стають поряд правим плечем одне до одного, з'єднують праві руки, а ліві кладуть собі на талію. Одночасно решта танцюристів виконують на місці «тинок». Хлопці в цей час правою рукою обнімають дівчат за талію, а ліву кладуть собі на талію. Пара, яка стоїть у центрі сцени, також кладе собі руки на талію.
На З—4-й такти пара, яка стоїть у центрі, «перемінним кроком», який починає з правої ноги, на місці робить коло за рухом годинникової стрілки. Інші виконавці повторюють рухи 1—2-го тактів.
На 5—6-й такти виконавці в парі, що знаходиться в центрі, роз'єднують руки, опускають їх вниз і «перемінним кроком», який починають з правої ноги, повертаються на своє попереднє місце. Перед своїми партнерами, з якими вони раніше стояли в парі, роблять невеличкий уклін, одночасно виконуючи «потрійний притуп». Друга і четверта пари в цей час, виконуючи «тинок», кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. На останній такт всі виконують «потрійний притуп». Причому перша та третя пари стають поряд обличчям до центру, і хлопці правою рукою обнімають дівчат за талію, а з'єднані ліві руки відводять у сторону на рівні грудей хлопців. У дівчат права рука на талії.

На 7-й такт перша та третя пари «простим танцювальним кроком» обходять на місці коло і стають обличчям до центру. Друга та четверта пари виконують на місці «тинок».
На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп».
На 9—12-й такти перша і третя пари, міняючись місцями, виконують «перемінний крок». Зустрівшись на середині сцени, третя пара піднімає вгору з'єднані руки і утворює «ворота», через які проходить перша пара. Ідучи по сцені далі, танцюристи в парах міняються місцями: дівчина, переміщуючись ліворуч, стає на місце хлопця, а хлопець, рухаючись праворуч, обходить дівчину ззаду і стає на її місце. Прийшовши до куліс (схема 237), танцюристи обертаються через ліве плече і стають знову обличчям до центру. Одночасно друга і четверта пари виконують на місці «тинок».
На 13—16-й такти перша і третя пари повторюють рухи 9—12-го тактів, але «ворота», через які проходить третя пара, утворює перша пара. Танцюристи в парах міняються місцями, обертаючись через ліве плече. Далі те ж саме спочатку повторюють друга і четверта пари, але на кінець 16-го такту всі двічі плещуть у долоні.
III фігура (16 тактів)
Виконується на мелодію пісні «Ой, лопнув обруч».
На 1-й такт танцюристи в парах повертаються обличчям одне до одного (дівчата — ліворуч, а хлопці — праворуч). Вони з'єднують праві руки і піднімають їх над головою дівчини.
На 2-й такт всі дівчата обкручуються через ліве плече під з'єднаними руками.
На 3-й такт пари повторюють рухи 5-го такту І фігури. Обійшовши коло, вони зупиняються плечем до центру сцени.
На 4-й такт пари повторюють рухи 11-го такту І фігури.
На 5-й такт пари ідуть «простим танцювальним кроком» до центру сцени (схема 238), поклавши руки на талію.

На 6-й такт, зустрівшись, хлопець першої пари і дівчина другої пари і хлопець другої пари та дівчина першої пари і т. д. беруться під праві руки і, не змінюючи кроку, роблять коло на місці, повернувшись у початкове вихідне положення.
На 7-й такт пари йдуть «простим танцювальним кроком» у напрямку, зазначеному на схемі 239. Виконавці обходять одне одного і міняються місцями.
На 8-й такт танцюристи виконують на місці «потрійний притуп».

На 9—16-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів. На кінець останнього такту, виконуючи «потрійний притуп», всі двічі плещуть у долоні.
IV фігура (32 або 64 такти)
Виконується на мелодію гопака. Танець першої пари
На 1—3-й такти дівчина ліву руку, зігнуту в лікті, кладе на праве плече хлопця, а хлопець праву руку — їй на талію. Вільні руки вони кладуть собі на талію. Одна з пар, виконуючи «тинок», який починає з правої ноги, іде до центру сцени.
На 4-й такт хлопець і дівчина роз'єднують руки і, виконуючи «потрійний притуп», повертаються обличчям до глядача.
На 5—8-й такти дівчина, виконуючи «голубці» в оберті, обходить навколо хлопця. Одночасно хлопець виконує на місці «присядку з винесенням ноги вперед». На кінець останнього такту дівчина і хлопець виконують «потрійний притуп» і стають обличчям одне до одного (плечем до глядачів), руки опущені.
На 9—12-й такти пара, виконуючи оплески з ударом ногою об підлогу і кружляючи, на кінець останнього такту повертається обличчям до другої пари, і вони з'єднують руки перед собою навхрест.
На 13—16-й такти пара, яка тільки що танцювала, запрошує на танець іншу пару так: виконуючи «тинок» на протязі двох тактів, вона наближається до тієї пари, що стоїть на місці (схема 240). На наступний такт хлопець, піднявши з'єднані руки над головою дівчини, повертає її до себе і ставить ліворуч. На останній такт танцюристи стають навпроти іншої пари.
На «раз» хлопець роз'єднує праві руки, опускає їх вниз і робить уклін. Те ж саме виконує дівчина, яка стоїть за ним у парі, але лише ліву руку вона опускає вниз, а правою рукою підтримує намисто;
на «два» пара, випрямляючи корпус, утворює «ворота», через які має пройти пара, запрошена до танцю. Після цього танцюристи роз'єднують руки, опускають їх і стають на місце тієї пари, яка виконує соло.
Танець другої пари
На 1—4-й такти дівчина «бігунцем» йде до центру сцени. Слідом за нею, виконуючи «мітелочку», йде хлопець.
На 5—8-й такти, ставши обличчям до глядачів, дівчина виконує «вихиляє», а хлопець «присядку з вихилясом і ударом по носку чобота». На кінець останнього такту вони стають обличчям одне до одного.

На 9—12-й такти пара, виконуючи «голубці», йде до першої пари, яка стоїть на їхньому місці, і знову повертається на середину сцени. На останній такт, виконуючи «потрійний притуп», пара повертається спиною до глядача і з'єднує руки перед собою навхрест.
На 13—14-й такти пара, виконуючи «тинок», йде в глибину сцени і стає навпроти третьої пари.
На 15—16-й такти ця пара повторює рухи попередньої пари.
Танець третьої пари
На 1—4-й такти танцюристи стають одне до одного обличчям, проходять крізь «ворота» і прямують до центру сцени; дівчина, повернувшись правим плечем до глядача, виконує «припадання», яке починає з правої ноги, а хлопець — «бокову присядку», також повернувшись лівим плечем до глядача.
На 5—8-й такти дівчина, тримаючи руками кінці стрічок від вінка, йде «вірьовочкою» навколо хлопця проти руху годинникової стрілки. Одночасно хлопець виконує «підсічну» на місці. На кінець останнього такту вони виконують «потрійний притуп». У цей же час виконавці з'єднують праві руки і піднімають їх над головою дівчини. З'єднані ліві руки простягають ліворуч.
На 9—14-й такти танцюристи, виконуючи «голубці», відступають спиною вглиб сцени і зупиняються навпроти четвертої пари (схема 241).

На 15—16-й такти третя пара повторює те, що робила попередня пара. Танець четвертої пари
На 1—4-й такти дівчина і хлопець з'єднують ліві руки і відводять їх ліворуч. Дівчина відводить праву руку, якою тримає стрічку, праворуч, а хлопець свою праву руку кладе дівчині на талію. Вони проходять «бігунцем» крізь «ворота» і стрімко просуваються до центру сцени. На останній такт пара роз'єднує руки і виконує «потрійний притуп».
На 5—8-й такти вони стають обличчям до глядача і виконують такі рухи: дівчина на місці — «квіточку» в оберті (варіант угинання), а хлопець — «присядку» в оберті, просуваючись до лівих куліс. Після двох «присядок» хлопець повертається на своє попереднє місце.
На 9—16-й такти дівчина, виконуючи «припадання», яке починає з лівої ноги, а хлопець «повзунець», йде від середини сцени у лівий кут сцени (схема 242).

На останні 2 такти дівчина, виконуючи «припадання» на місці, яке починає з правої ноги, йде по колу праворуч. Тримаючи руки на талії, вона на кінець останнього такту зупиняється і стає обличчям до глядача. Одночасно  хлопець,  роблячи  «присядку»,  один  раз  сплескує  в долоні і широко розводить руки в сторони. Одну ногу він витягує вперед і також стає обличчям до глядача.
Під час танцю окремих пар інші виконавці стоять на місці, пританцьовують і плещуть у долоні.
V фігура (28 тактів)
Виконується на мелодію метелиці.
Танцюристи в парах вишиковуються по колу одне до одного обличчям (дівчина — за, а хлопець проти руху годинникової стрілки).

На 1—12-й такти виконавці йдуть назустріч одне одному (схема 243). На перші 2 такти вони йдуть «перемінним кроком» назустріч одне одному. На кінець 2-го такту вони беруться під праві руки. На наступні 2 такти, не змінюючи кроку, пари кружляють на місці, виконавці відхиляються одне від одного в сторони; вільні руки, зігнуті в ліктях, підняті трохи вище плеча. Далі вони повторюють всі рухи, поки не повернуться на свої попередні місця.
На останні 2 такти пари з'єднують руки і «простим танцювальним кроком» обходять одне коло на місці. Після цього вони стають в положення початку фігури.
На 1—12-й такти пари повторюють все те, що вони робили на початку фігури, але на перші 2 такти розходяться, а на наступні 2 кружляють.
На 13-й такт танцюристи в парах прямують одне до одного.
На 14-й такт вони, з'єднавши руки, піднімають їх над головою дівчини. Хлопець, повертаючи дівчину з'єднаною рукою до себе через ліве плече, обертає її на 360°. Виконуючи ці рухи, пари проходять вперед до середини сцени (схема 244).

На 15-й такт пари беруться руками, як у польці, обходять коло на місці, роз'єднують руки, опускають їх вниз і стають парами обличчям одна до одної (перша пара навпроти четвертої, а друга — навпроти третьої).
На 16-й такт повторюють рухи 16-го такту IV фігури. На кінець такту всі пари опускають руки вниз і йдуть за куліси (схема 245).