Побутовий танець: «Коханочка» (перша)

«КОХАНОЧКА» (ПЕРША)

Танець парний. Кількість пар може бути необмеженою. До початку танцю вони стають одна за одною за останньою правою кулісою (схема 66). Пари, з'єднуючи перед собою руки, схрещують їх.

I фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари, виконуючи «бігунець», одна за одною виходять на сцену і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 66. На кінець 16-го такту вони утворюють коло, і дівчина з хлопцем, які стоять у парі, повертаються одне до одного обличчям (схема 66), не міняючи положення рук.
II фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари, продовжуючи йти по колу проти руху годинникової стрілки (див. схему 67), роблять такі рухи: дівчина, відступаючи,— «припадання», а хлопець — «просту присядку» з «потрійним притупом». На кінець 16-го такту дівчина і хлопець, які знаходяться в парі, стають одне до одного правим плечем так, як зазначено на схемі 68, і міняють положення рук: хлопець свою праву руку кладе дівчині на талію з правого боку, а ліву — собі на талію. Дівчина кладе свою праву руку на ліве плече хлопця, а ліву — собі на талію.

III фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари, виконуючи «бігунець», кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту пари міняють положення: виконавці стають одне до одного лівим плечем. Хлопець кладе ліву руку дівчині на талію з лівого боку, а праву руку собі на талію. Дівчина кладе ліву руку на праве плече хлопцеві, а праву — собі на талію.
На 9—16-й такти пари виконують усе те, що вони робили з 1-го по 8-й такти, тільки кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. На кінець 16-го такту пари роз'єднують руки і розташовуються по колу: дівчата обличчям до центру кола, схрещуючи руки на грудях, а хлопці — обличчям по колу, спрямованим проти руху годинникової стрілки, поклавши праву руку собі на талію, а ліву відвівши в сторону за третьою позицією (схема 69).

IV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, виконуючи «вихиляс» і просуваючись уперед, а хлопці — «бокову присядку», сходяться до центру кола в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 69. На кінець 16-го такту дівчата стають спиною до центру кола, а хлопці — позаду дівчат так, як зазначено на схемі 70.
Одночасно дівчина з хлопцем, які стоять у парі, з'єднують ліві і праві руки і піднімають їх над головою.

V фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари, виконуючи «потрійний притуп в оберті», розходяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 70. Під час руху хлопці намагаються заглянути дівчатам у вічі то з одного, то з другого боку. Дівчата грайливо відвертаються від них. На кінець 16-го такту дівчата і хлопці, повернувшись обличчям до середини сцени, вишиковуються в дві лінії так, як зазначено на схемі 71, і роз'єднують руки.

Потім дівчата беруть обома руками стрічки і розводять їх трохи в сторону за другою позицією.
VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти танцюристи на місці виконують такі рухи: дівчата — «потрійні притупи в оберті», а хлопці — «присядку з ударом по підошві». На кінець 16-го такту хлопці стають один за одним обличчям до глядача так, як зазначено на схемі 72, і кладуть собі руки на талію.

VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, які стоять у ряду ліворуч від глядача, виконують «припадання», починаючи його з правої ноги і рухаючись у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 72. Дівчата, які стоять у ряді праворуч від глядача, виконують «припадання», починаючи його з правої ноги і рухаючись у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 72.
На 16-й такт вони роблять «потрійний притуп» і стають поряд (схе-ма 73).

Під час виконання руху вони наче звертаються до хлопців, прикриваючи обличчя поперемінно то правою, то лівою рукою. Одночасно хлопці виконують «вихиляс» і рухаються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 72 (хлопці, які стоять у ряді ліворуч від глядача, починають рух з правої ноги, а хлопці, які стоять праворуч від глядача,— з лівої).
На кінець 16-го такту хлопці, виконуючи «потрійний притуп», стають один до одного обличчям, беруться за руки і піднімають їх над головою, утворюючи «ворота». Вільні руки кладуть собі на талію (схема 73).
VIII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата «бігунцем» проходять через «ворота» і, зустрівшись з дівчатами, які стоять напроти, вклоняються їм і повертаються до хлопців, з якими вони стояли в парі. Хлопці, як тільки пропустили дівчат через «ворота», роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію. Потім, виконуючи «бігунець», ідуть на місце дівчат (напрям руху дівчат і хлопців на схемі зазначений пунктиром).

Хлопці, обернувшись навколо себе і взявшись за руки, рухаються назустріч дівчатам. На кінець 16-го такту виконавці попарно вишиковуються в дві лінії так, як зазначено на схемі 74. Дівчина кладе свою ліву руку на праве плече хлопця, а хлопець кладе праву руку дівчині на талію. Вільні руки з'єднуються.
IX фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата «бігунцем» ідуть навколо хлопців проти руху годинникової стрілки (див. пунктир на схемі 74), а хлопці роблять на місці «бокову присядку». На кінець 16-го такту виконавці стають у коло одне до одного правим плечем попарно так, як зазначено на схемі 75, і міняють положення рук. Дівчина кладе праву руку на ліве плече хлопця, а хлопець свою праву руку — на талію дівчині; ліву руку дівчина кладе зверху на праву руку хлопця, якою він знизу підтримує руку дівчини.

X фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари, виконуючи «бігунець», ідуть по колу проти руху годинникової стрілки, кружляючи у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 75. На кінець 16-го такту пари вишиковуються по колу так, як зазначено на схемі 76, і міняють положення рук; дівчина кладе свої руки хлопцеві на праве плече і нахиляє голову праворуч, а хлопець праву руку кладе дівчині на талію, а ліву — собі на талію.

XI фігура (32 такти)
На 1—8-й такти пари йдуть дрібними кроками з легеньким «припаданням» до центру кола в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 76. На кінець 8-го такту пари роз'єднують руки. Дівчата розводять їх у сторони за другою позицією. Хлопці кладуть їх собі на талію і стають обличчям до дівчат так, як зазначено на схемі 77.

На 9—16-й такти дівчата, виконуючи «бігунець», відходять з центру кола на свої попередні місця. Хлопці, роблячи «просту присядку з потрійним притулом», просуваються за дівчатами і на кінець 16-го такту повертаються на свої попередні місця.
Повторюється мелодія.
На 1—8-й такти дівчата, не міняючи положення рук і виконуючи дрібний крок з легеньким «припаданням», рухаються навколо хлопця, з яким вони стоять у парі, проти руху годинникової стрілки. Хлопці так само не змінюють положення рук і, виконуючи той же крок, ідуть на місці за рухом годинникової стрілки (зазначено пунктиром на схемі 78).

На 9—16-й такти пари виконують усе те, що вони робили з 1-го по 8-й такти, але йдуть у протилежні сторони.
XII фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти дівчата, не міняючи положення рук і виконуючи «бігунець», швиденько оббігають двічі навколо хлопців, з якими вони стоять у парі. Одночасно хлопці, не міняючи положення рук, виконують «просту присядку» з «потрійним притулом» на місці. На кінець 8-го такту пари вишиковуються по колу так, як зазначено на схемі 79, і з'єднують навхрест перед собою руки.

На 9—16-й такти пари «бігунцем» одна за одною виходять за першу праву кулісу в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 79.