Побутовий танець: «Коханочка» (друга)

«КОХАНОЧКА» (ДРУГА)

Масовий жіночий танець, в якому може брати участь будь-яка кількість виконавців. Вони стають парами. Дівчата з парах з'єднують між собою праву й ліву руку і стають обличчям по колу проти руху годинникової стрілки. Вільні руки опускають вниз.
І фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти пари роблять три однакових кроки, йдучи по колу проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 2-го такту ліву ногу приставляють до правої. Кроки починають з правої ноги.
На З—4-й такти роблять рух ногами: «хлопець» — лівою, а дівчина — правою. Вони рівнобіжно відставляють ноги ліворуч (один такт). На наступний такт танцюристи ставлять ноги на попереднє місце.

На 5—8-й такти вони повторюють усе те, що робили на 1—4-й, але на останній такт виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти пари виконують рухи 1—8-го тактів. На кінець останнього такту кладуть руки на талію.
II фігура (16 тактів)
На 1—2-й такти всі учасники роблять три притупи на місці. На З—16-й такти вони кілька разів підряд міняються місцями так, як зазначено на схемі 80.
Потім танець починають спочатку.