Побутовий танець: «Дудочка»

«ДУДОЧКА»

Танець виконують сім хлопчиків 3—7-х класів.
I фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти з третьої правої куліси «перемінним кроком» виходить середній на зріст хлопчик. Він шукає деревце, з якого можна було б зробити сопілочку (схема 348).

На 9—10-й такти він шукає гілочку.
На 11—12-й такти хлопчик знайшов гілочку.
На 13—14-й такти відрізує гілочку.
На 15—16-й такти вистругує сопілочку.
II фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопчик пробує сопілочку, грає на ній і пританцьовує на місці.
На 5—8-й такти він продовжує грати на сопілці і, виконуючи «боковий крок з притупом» (вид «дрібушки»), рухається по сцені. Одночасно з третьої правої куліси виходять два середніх на зріст хлопчики і дивляться на соліста.

На 9—16-й такти соліст, побачивши своїх товаришів, відходить назад, продовжуючи грати. Одночасно нові виконавці тим же кроком йдуть до нього (схема 349).
III фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти другий і третій хлопчики виймають з кишень сопілочки, грають на них та пританцьовують на місці. Одночасно перший хлопчик виконує три «присядки з почерговим винесенням ноги навхрест другої» та один «потрійний притуп». На кінець 8-го такту хлопчики дружно виконують «потрійний притуп».
На 9—16-й такти перший хлопчик рухається попереду, другий і третій — позаду нього. Всі, граючи на сопілках, виконують той же «боковий крок з притупом». На кінець 16-го такту хлопчики вишиковуються в лінію біля задника сцени обличчям до глядача (схема 350).

IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопчики тим же рухом просуваються вперед на авансцену.
На 5—6-й такти вони дружно виконують дві «присядки з почерговим винесенням ноги навхрест другої».
На 7—8-й такти вони завзято виконують «дрібушку з синкопованими ритмами».
На 9—10-й такти перший хлопчик грає на сопілці. Одночасно другий та третій хлопчики виконують дві «вірьовочки» та «потрійний притуп».
На 11—/2-й такти другий хлопчик грає на сопілці, одночасно перший та третій хлопчики виконують навколо себе «боковий крок з притупом».
На 13—14-й такти третій хлопчик грає на сопілці. Перший та другий хлопчики виконують дві «вірьовочки» та «потрійний притуп».
На 15—-16-й такти всі дружно виконують «дрібушки з синкопованими ритмами» (схема 351).
V фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопчики грають на сопілках і просуваються по колу «боковим кроком з притупом». Одночасно з третьої правої куліси виходять три хлопчики, вищі на зріст, і дивляться на танцюристів.
На 9—/6-й такти, побачивши своїх товаришів, хлопчики відходять назад, виконуючи «простий танцювальний крок». Одночасно новоприбулі наступають вперед на перших хлопчиків, виконуючи «дрібушку з синкопованими ритмами» (схема 352).

VI фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти хлопчики рухаються по колу, виконуючи «боковий крок з притупом». На кінець останнього такту вони вишиковуються по діагоналі, як зазначено на схемі 353.

VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти з третьої правої куліси виходить найменший хлопчик, виконуючи «тинок». Руки він тримає на талії. Одночасно його товариші грають на сопілках і вишиковуються в півколо (схема 354).

VIII фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти старші хлопчики виконують «просту присядку».
На 5—6-й такти малюк теж виконує «просту присядку».
На 7—8-й такти старші, ніби заохочуючи малюка, виконують «дрібушку з синкопованими ритмами».
На 9—16-й такти старші хлопчики просуваються до задника сцени, виконуючи «вірьовочку», а далі вишиковуються в лінію обличчям до глядача. Одночасно маленький хлопчик рухається по півколу «тинком» і приєднується до своїх товаришів (схема 355).

IX фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти малюк бере сопілку обома руками і повертається до свого сусіда зліва, запрошуючи його теж узяти сопілку та грати. Решта хлопчиків на кожний такт так само запрошують свого сусіда.
На 9—16-й такти всі дружно роблять повний оберт, виконуючи «боковий крок з притупом».

X фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти маленький хлопчик «перемінним кроком» йде по колу, ведучи за собою своїх товаришів.
На 9—12-й такти, дійшовши до задника сцени, хлопчики йдуть вперед «боковим кроком з притупом». Малюк рухається попереду них.
На 13—16-й такти всі виконавці, рухаючись вперед, роблять дві «прості присядки» та «дрібушку з синкопованими ритмами» (схеми 356, 357).

XI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопчик виконує на авансцені «просту присядку». Одночасно старші хлопчики кладуть сопілочки в кишені і навшпиньках зникають зі сцени в третю праву кулісу.
На 9—12-й такти малюк, побачивши, що всі пішли, махає рукою.
На 13—16-й такти він завзято виконує «повзунець» (схема 358).

ХІІ фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти маленький хлопчик, виконуючи «тинок», просувається в третю ліву кулісу (схема 359). Руки він тримає на талії.