Побутовий танець: «Гуцулка»

«ГУЦУЛКА»

Виконують танець шість пар (шість дівчат і шість хлопців). Дівчата стають одна за одною за останньою лівою кулісою; хлопці також стають один за одним за останньою правою кулісою. Ті виконавці, які стоять у рядах першими, є ведучими.
Дівчата кладуть руки за пройми кептара, а хлопці — за спину.
Учасники без музичного супроводу «кривим кроком» виходять на сцену і обходять коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 127.

Обійшовши коло, вони вишиковуються у дві лінії з правого і лівого боку сцени так, як зазначено на схемі 128.

Перша дівчина з ряду, обтрушуючи фартух, грайливо підбігає до ряду хлопців, які гордовито стоять, не звертаючи на неї уваги. Дівчина, побачивши це, повертається до ряду дівчат, стає останньою і киває головою. У відповідь їй кожна дівчина кладе праву руку собі на ліве плече, а лівою рукою бере праву руку сусідки, яка лежить на плечі у неї, утворюючи «плетінь». Перша й остання дівчини в ряді кладуть вільні руки за пройми кептара; в цей час починає грати музика.
І фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти дівчата, не порушуючи ряду, «кривим кроком», який починають з правої ноги, двічі обходять коло.
Під час руху вони грайливо позирають на хлопців. Хлопці з цікавістю спостерігають за тим, як танцюють дівчата.
На кінець останнього такту дівчата кладуть руки за пройми кептара і вишиковуються на авансцені так, як зазначено на схемі 129.

II фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти хлопці, поклавши обидві руки за спину, «кривим кроком» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 130, і на кінець 8-го такту стають за спинами дівчат так, як зазначено на цій же схемі; праві руки кладуть дівчатам на талію. Дівчата, повернувшись обличчям до хлопців, кладуть ліві руки хлопцям на праве плече. Потім дівчата з'єднують праві, а хлопці ліві руки перед собою і, ледь зігнувши їх у ліктях, виносять вперед на рівень грудей.

На 9—16-й такти вони обходять «кривим кроком», який починають з правої ноги, два кола проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту пари вишиковуються в півколо так, як зазначено на схемі 131, і міняють положення рук: дівчина кладе руки хлопцеві на плечі, а хлопець —-дівчині на талію.

III фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари виконують на місці «дрібушки». На 9-й такт хлопці роблять «присядку» з винесенням зігнутої в коліні ноги позаду себе.
На 10-й такт хлопці виконують «потрійний притуп», стаючи попереду
ДІВЧаТ.
На 11—12-й такти хлопці повторюють все те, що й на 9—10-й такти, тільки під час виконання «потрійного притупу» стають праворуч від дівчини. Виконуючи «присядку» хлопці вигукують: «Го, ха», а на «потрійний притуп» — «ха-ха-ха...». Дівчата в цей час соромливо затуляють очі тильною стороною рук і обертаються за рухом годинникової стрілки.
На 13—16-й такти хлопці кладуть руки собі на талію і виконують «просту присядку».
Дівчата одночасно з хлопцями, поклавши руки за пройми кептара, «кривим кроком», кожна окремо, обходять за рухом годинникової стрілки навкруги хлопця, з яким вони стоять у парі.
IV фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти дві середні пари з півкола (див. схему 131) «кривим кроком» виходять у центр півкола і виконують все те, що й на 13—16-й такти III фігури (дівчина «кривим кроком» обходить навкруги хлопця, а хлопець в цей час виконує «просту присядку»).
На 5—9-й такти на середину півкола виходять також «кривим кроком» дві інші пари і роз'єднують руки. Одночасно попередні дві пари відходять на свої місця і т. д.

Дівчата тих пар, які знаходяться в центрі, поклавши руки за пройми кептара, виконують на місці «дрібушки», а хлопці — «повзунець», спираючись на одну руку. На кінець 9-го такту пари стають у вихідне положення фігури.
На 10—12-й такти останні дві пари «кривим кроком» виходять на середину півкола. Одночасно пари, які танцювали в центрі півкола, відступають на свої попередні місця. Ті пари, які вийшли в центр півкола, на місці, не міняючи положення рук, виконують «дрібушки». На кінець 12-го такту всі виконавці, крім хлопця з третьої пари, відступають на свої попередні місця. Хлопець у цей час стає в центрі півкола і кладе руки за спину.
На 13—16-й такти хлопці, які стояли в парах у півколі, поклавши собі руки за спину, «кривим кроком» сходяться в коло так, щоб хлопець, який залишився сам, стояв у центрі кола (схема 132).

На кінець останнього такту хлопці кладуть один одному руки на плечі, утворюючи замкнуте коло. Хлопець, який знаходиться в центрі кола, виконує на місці «дрібушки».
V фігура (16 тактів)
На 1—4-й такти хлопці, які знаходяться в колі, починаючи крок з підскоком з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки.
Дівчата в цей час, піднявши зігнуті в ліктях руки на рівень плечей, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки.
На 5—8-й такти хлопці виконують все те, що й на 1—4-й, тільки починають крок з лівої ноги і йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони роз'єднують руки і кладуть їх собі за спину.
Дівчата в цей час виконують все те, що й на 1—4-й такти, тільки кружляють проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони опускають руки і кладуть їх за пройми кептара.
Хлопець, який знаходиться в центрі кола, весь час на місці виконує «дрібушки».
На 9—14-й такти всі хлопці «кривим кроком» ідуть до тих дівчат, з якими вони стояли в парі, і виконують біля дівчат «дрібушки».
На 15—16-й такти хлопці на місці двічі виконують «просту присядку». Дівчата в цей час «кривим кроком» обходять навколо хлопців у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 133.

VI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі учасники утворюють «зірку» так: дівчата сходяться до центру сцени і з'єднують праві руки. Хлопці правими руками беруть відведені в сторону ліві руки дівчат і, глибоко присідаючи, кладуть ліві руки собі на талію. В такому положенні дівчата виконують «крок з притулом», а хлопці на ліву ногу «мітелочку», ідучи за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту дівчата і хлопці роз'єднують руки і опускають їх. Одночасно хлопці піднімаються з «присядки».
На 9—12-й такти перша пара (та, яка стояла першою у півколі ліворуч від глядача) «кривим кроком» повертається і йде по колу проти руху годинникової стрілки, а за нею — інші пари. На кінець 12-го такту вони вишиковуються в півколо так, як зазначено на схемі 133, і схрещують перед собою руки.
На 13—16-й такти пари виконують рух «під крило». На кінець 16-го такту дівчина кладе ліву, а хлопець — праву руку одне одному на талію. Вільні руки простягають перед собою високо вгору.
VII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари «кривим кроком», починаючи його з правої ноги, обходять два кола проти руху годинникової стрілки і поступово, пара за парою, йдуть зі сцени за першу праву кулісу.