Побутовий танець: «Гречаники» (Триндичка)

«ГРЕЧАНИКИ» (ТРИНДИЧКА)

Масовий танець. Усі виконавці вишиковуються по троє: посередині хлопець, а по боках дві дівчини (схема 183). Вони з'єднують руки. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію.
I фігура (8 тактів)
Ця фігура виконується в помірному темпі.
На 1—8-й такти трійки «дрібним кроком», чотири кроки на один такт, пристукуючи на останній з них підбором позмінно то лівою, то правою ногою, на витягнутих руках ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. Корпус тримають рівно, трохи похитуючись з боку на бік.
II фігура (16 тактів)
Ця фігура виконується в швидкому темпі.
На 9—16-й такти дівчина, яка стоїть справа від хлопця, «перемінним кроком» іде крізь «ворота», утворені хлопцем і дівчиною, яка стоїть зліва від нього. Хлопець іде слідом за першою дівчиною. На останній такт, коли трійки повертаються на свої попередні місця, всі виконують «потрійний притуп».

На 17—24-й такти трійки повторюють рухи 9—16-го тактів, але у «ворота» проходить та дівчина, яка стоїть зліва від хлопця. Потім танець починають спочатку.