Побутовий танець: «Волинянка»

«ВОЛИНЯНКА»

У танці беруть участь чотири дівчини і чотири хлопці (танець можуть виконувати й самі дівчата). Вони стають парами за останньою лівою кулісою. Кожний хлопець стає праворуч від дівчини.
Руки в парах з'єднані навхрест на рівні талії. Ліва рука дівчини лежить на правій руці хлопця.
I фігура (18 тактів). Вступ
На 1—18-й такти виконавці виходять на сцену пара за парою і «простим танцювальним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки (схема 211).

На один такт музики пари плавно піднімають схрещені руки вгору над головою, а на другий—-опускають у вихідне положення. На кінець 18-го такту утворюють коло. Дівчата і хлопці, не роз'єднуючи рук, повертаються парами праворуч і стають так: дівчата обличчям, а хлопці спиною до центру кола (схема 212).

II фігура (18 тактів). Кружляння
На 1—2-й такти пари стають у коло і, не роз'єднуючи рук, піднімають їх угору. Дівчата, переступаючи дрібними кроками, роблять повний оберт ліворуч під з'єднаними руками. Хлопці залишаються на місці.
На З—4-й такти кожна дівчина, роз'єднавши руки з хлопцем, з яким вона стоїть у парі, «простим танцювальним кроком» йде по колу проти руху годинникової стрілки до наступного хлопця (схема 213).

На 5—6-й такти дівчата з'єднують навхрест руки з хлопцями сусідніх пар, піднімають їх угору і кружляють під руками ліворуч. Хлопці стоять на місці.
На 7—16-м такти дівчата продовжують рух у тому ж напрямку, обертаючись так само, як і на 5—6-й такти.

Поступово дівчата обходять усіх хлопців і на кінець 16-го такту повертаються до тих, з якими стояли в парі. З ними вони з'єднують руки навхрест.
На 17—18-й такти пари розходяться по діагоналі. На кінець 18-го такту виконавці роз'єднують руки і кладуть їх собі на талію.
Дві пари, які виходять на авансцену, стають спиною до глядача, а ті, що йдуть у глибину сцени,— обличчям до глядача (схема 214).

III фігура (18 тактів). Перехід
На 1-й такт пари, які стоять навпроти, роблять два «простих танцювальних кроки» назустріч одна одній.
На 2—3-й такти хлопці, порівнявшись, роблять випад і оберт, а дівчата плавно кружляють праворуч, просуваючись вперед. Руки долонями лежать у них на талії (схема 215).

На 4-й такт пари міняються місцями, зробивши два кроки.
На 5—6-й такти виконавці у парі повертаються обличчям один до одного. Хлопець бере правою рукою дівчину за талію, а ліву кладе собі на талію. Дівчина кладе праву руку на ліве плече хлопця, а ліву собі на талію. Обоє легенько нахиляють голови до лівого плеча. В такому положенні пари кружляють на місці. На кінець 6-го такту пари, роз'єднавши руки, стають так, як зазначено на схемі 216.

На 7—12-й такти виконавці повторюють рухи 1—6-го тактів, причому міняються місцями дві пари, які стоять у глибині сцени, і дві пари, які знаходяться на авансцені (схема 217).

На 13—18-й такти пари повертаються у вихідне положення (схема 214) і повторюють рухи 1—6-го тактів.
IV фігура (90 тактів). «Зірочка»
На 1—12-й такти хлопці «простим танцювальним кроком» сходяться до центру сцени. Вони з'єднують ліві руки, утворюючи «зірочку», і йдуть проти руху годинникової стрілки. Праві руки хлопці кладуть собі на талію.
Одночасно дівчата, також поклавши руки на талію, йдуть назустріч одна одній у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 218.

На 2—3-й такти вони зустрічаються і виконують випад і оберт.
На 4-й такт міняються місцями, роблячи чотири «простих танцювальних кроки».
На 5—6-й такти, поклавши руки на талію, кружляють на місці. На 7—12-й такти дівчата, повторюючи рухи 1—6-го тактів, повертаються на свої попередні місця.

На 13-й такт кожний хлопець, звільнивши ліву руку, йде до дівчини, з якою він стоїть у парі. Дівчата виконують на місці «потрійний притуп».
На 14—17-й такти пари повторюють рухи 5—6-го тактів III фігури (кружляють на місці).
На 18-й такт хлопці, роз'єднавши руки з дівчатами, йдуть до центру сцени і, з'єднавши ліві руки, знов утворюють малу «зірку». Дівчата, поклавши руки собі на талію, дрібненькими кроками кружляють на місці за рухом годинникової стрілки.
Мелодія повторюється.
На 1—72-й такти (чотири рази підряд програється мелодія) виконавці повторюють рухи 1—8-го тактів чотири рази підряд. Хлопці на протязі всього танцю по черзі кружляють з кожною дівчиною, а дівчата, залишившись самі, кожного разу міняють напрямок, зустрічаючись по дві то на авансцені, то в глибині сцени, то біля правих і лівих куліс. Останній раз кожний хлопець кружляє з дівчиною, з якою він стоїть у парі. На 72-й такт пари з'єднують перед собою руки навхрест і стають так, як зазначено на схемі 214.
V фігура (18 тактів). Перехід пар
На 1—18-й такти повністю повторюється III фігура.
VI фігура (90 тактів)
На 1—90-й такти повністю повторюється IV фігура, але на цей раз малу «зірку» утворюють дівчата, а хлопці роблять переходи, які раніше робили дівчата (схема 219).

На останній такт хлопці й дівчата з'єднують перед собою руки навхрест і парами повертаються лівим плечем до центру сцени (схема 220).

VII фігура (18 тактів). Лінія
На 1—18-й такти пари йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, потім вишиковуються в одну лінію в глибині сцени обличчям до глядача і рухаються на авансцену.
VIII фігура (18 тактів)
На 1—8-й такти виконавці виходять на передній план авансцени і, повернувшись обличчям одне до одного, піднімають з'єднані руки вгору. Дівчата роблять по черзі повний оберт ліворуч під з'єднаними руками (див. II фігуру). Першою починає пара, яка стоїть праворуч від глядача. Оберт виконується на кожних 2 такти. Після оберта виконавці опускають з'єднані руки перед корпусом.

На 9—18-й такти, не роз'єднуючи рук, дівчата й хлопці повертаються обличчям до правих куліс і йдуть парами одна за одною по колу проти руху годинникової стрілки. Потім виконавці залишають сцену, йдучи за останню ліву кулісу. З'єднані руки вони піднімають на один такт, а на другий такт опускають (див. І фігуру).
Випад і оберт (чоловічий)
Вихідне положення ніг — перша напіввиворітна позиція (п'ятки стулені, носки розведені в сторони, руки на талії).
На «раз» 1-го такту, ледь повернувшись праворуч, зробити випад вперед на праву ногу. Ліву ногу, зігнуту в коліні, трохи підняти і відвести назад;
на «два» — крок назад лівою ногою. Праву ногу трохи підняти; на «раз-і-два-і» 2-го такту зробити повний оберт на місці ліворуч, виконуючи чотири «простих танцювальних кроки», починаючи з правої ноги.