Побутовий танець: «А до мене Яків приходив» (Триндичка)

«А ДО МЕНЕ ЯКІВ ПРИХОДИВ» (ТРИНДИЧКА)

Масовий парний танець, в якому може брати участь необмежена кількість виконавців. Усі розділяються на окремі групи по дві пари кожна: одна пара (дівчина і хлопець) з'єднує руки (дівчина ліву, а хлопець праву); друга пара кладе собі руки на талію. Учасники груп утворюють ряд «малих зірок», які розташовуються по колу так, як зазначено на схемі 182.
І фігура (12 тактів)
На 1—12-й такти пара зі з'єднаними руками «човгунцем» притупуючи йде по колу за рухом годинникової стрілки, а друга, виконуючи той же рух, йде в протилежному напрямку і на кожний такт обкручується навколо себе. Корпус виконавці тримають вільно, трохи похитуючись з боку на бік.

II фігура (12 тактів)
На 1—12-й такти всі пари повторюють рухи І фігури, але в іншому порядку: пара, що тримала руки на талії, з'єднує їх, а друга пара кладе руки на талію.
Примітка, У цій фігурі групи можуть рухатися також у протилежному напрямку (не за, а проти руху годинникової стрілки). В такому випадку в І фігурі на останню чверть 12-го такту учасники танцю швидко повертаються справа наліво на 180°.
Потім танець починають спочатку.