Основні терміни і умовні позначення, позиції та положення рук, ніг, корпусу і голови

У зв'язку з тим, що методика запису народного танцю розроблена недостатньо, термінологія рухів точно не встановлена, ми вважали за потрібне дати пояснення основних принципів запису, термінів, якими користувалися.

Окремі частини тіла (рис. 1).
Позиції і положення рук. Обидві руки виконавця можуть знаходитися в чотирьох основних напрямках по відношенню до самого виконавця, згідно з чим установлюються такі позиції рук:
вихідна позиція — руки направлені вниз (рис. 2);
перша позиція — руки направлені вперед (рис. 3);
друга позиція — руки направлені в сторони (рис. 4);
третя позиція — руки направлені вгору (рис. 5).
За своїм характером положення рук можуть бути:
прості, коли руки розташовані симетрично, тобто знаходяться в однаковому положенні;
складні, коли розташування рук різне;
комбіновані, коли одна рука знаходиться в одній з основних позицій, а друга в іншій або в одному з раніш описаних простих положень.
Рух рук від плеча: рука піднімається (наприклад, з вихідної позиції в першу, другу, третю і т. д.), відводиться в сторону (наприклад, з першої позиції в другу), переноситься (наприклад, з другої позиції в першу, праворуч чи ліворуч), відводиться назад, опускається.
Рух рук від ліктя (в ліктьовому суглобі): рука від ліктя піднімається або опускається, повертається, направляючи долоню то вгору, то вниз, рука в лікті згинається (або зігнута), закругляється (або закруглена), випрямляється (пряма), витягується (або витягнута).
Рух кисті: кисті згинаються в зап'ястях (в променево-зап'ястному суглобі), приймаючи такі положення: кисть розігнута (рис. 6а), трохи піднята (рис. 66), пряма (рис. 6в), трошки зігнута (рис. 6г) дуже зігнута (рис. 6д).
Обертовий рух рук може здійснюватися від плеча, від ліктя, в променево-зап'ястному суглобі.
Рука може обертатися від плеча і від ліктя вгору направо, вгору наліво, вниз направо, вниз наліво.
Кисть може обертатися в променево-зап'ястному суглобі в двох напрямках — до себе і від себе, кінцеве положення кисті визначає напрям.

Позиції і положення ніг. У народно-сценічному танці ті ж позиції ніг, що і в класичному, проте виконавці ставлять ноги менш виворітно.
Тут можливі також паралельні друга і четверта позиції, коли носки обох ніг направлені вперед; зворотні перша і друга позиції, коли носки обох ніг направлені всередину, тобто один до одного.
В народно-сценічному танці прийнята додаткова шоста позиція ніг (див. нижче).
Перша позиція — п'ятки зімкнуті, носки рівномірно, тобто симетрично, розведені в сторони (рис. 7);
Перша зворотна позиція — носки зімкнуті, п'ятки рівномірно розведені в сторони (рис. 8);
Друга позиція — одна нога відставлена в сторону на відстань стопи від другої, п'ятки направлені одна до одної, носки рівномірно розведені в сторони (рис. 9);
Друга паралельна позиція — одна нога знаходиться на відстані стопи від другої, обидві стопи розташовані паралельно, носки вперед (рис. 10);
Друга зворотна позиція — одна нога знаходиться на відстані стопи від другої, носки направлені всередину, п'ятки рівномірно розведені в сторони (рис. 11).
Третя позиція — п'ятка однієї ноги приставлена спереду до середини стопи другої ноги, носки рівномірно розведені в сторони. В цій позиції попереду буває то права, то ліва нога (рис. 12);
Четверта позиція — одна нога попереду другої на відстані стопи, п'ятка однієї ноги знаходиться проти носка другої, носки рівномірно розведені в сторони. В цій позиції попереду буває то права, то ліва нога (рис. 13);
Четверта паралельна позиція — одна нога попереду другої на відстані стопи, носки направлені вперед (рис. 14);
П'ята позиція — п'ятка однієї ноги щільно притулена до носка другої* носки рівномірно розведені в сторони. В цій позиції попереду буває то права, то ліва нога (рис. 15);
Шоста позиція — обидві стопи розташовані поряд, паралельно одна одній і щільно стулені, так що носок торкається носка, п'ятка — п'ятки, носки направлені вперед (рис. 16).
Положення ноги. Нога може перебувати або рухатись у таких положеннях:
виворітному, коли коліно і носок направлені в сторону; прямому, коли коліно і носок направлені вперед; невиворітному, коли коліно і носок направлені всередину.

Нога може бути зігнута або трохи зігнута в коліні, вільна, пряма або витягнута.
Положення стопи і підйому. Підйом — вільний, витягнутий, тобто стопа опущена пальцями вниз, носок відтягнутий вниз (рис. 17).
Підйом — не витягнутий (скорочений), тобто стопа тильною поверхнею піднята до попередньої поверхні гомілки.
Підйом — скошений, тобто стопа повернута тильною стороною назовні, зовнішня сторона стопи опущена, внутрішня піднята (рис. 18).
Опис рухів ніг. Нога виконавця, яка несе на собі вагу тіла, називається опорною. Друга нога називається вільною або робочою, коли вона виконує самостійний рух.
Робоча нога виноситься вперед або в сторону, не відриваючись від підлоги, а упираючись в неї носком або каблуком.
Нога відводиться назад, не відриваючись від підлоги.
Нога трохи відривається від підлоги.
Нога піднімається вперед, в сторону, назад, навхрест другої ноги. Піднімати ногу можна невисоко, під кутом 30°, і вище — під кутом 30°, 45°, 90° по відношенню до опорної ноги. Виконавець може робити кидок, тобто різко і швидко піднімати ногу у зазначених напрямках. Кидок можна робити всією ногою, витягнутою в коліні, і ногою від коліна, причому нога згинається і розгинається в колінному суглобі.
Нога розпрямляється: спочатку піднімається, зігнута в коліні, потім коліно випрямляється і нога витягується.
Нога (піднята) відводиться в сторону, назад і т. д.
Удар ногою об підлогу. При ударі не слід переносити вагу тіла на цю ногу. Удар може бути ковзним — нога, ковзнувши по підлозі, тут же переводиться в будь-якому напрямку, або відривчастим — нога після удару зразу ж відривається від підлоги і згинається в коліні.
Притул — удар ногою об підлогу. При цьому вагу тіла переносять на ногу, якою роблять притуп.
Кроки. Виконавець може робити кроки вперед, в сторону, назад, навхрест другої ноги. При кроці вагу тіла переносять на ту ногу, яка зробила крок.
Кроки можуть бути кількох видів: прості — на всю ступню, на півпальці, з носка на всю ступню, з п'ятки на всю ступню; швидкі — під час бігу; човгаючі — нога проводиться по підлозі всією ступнею або каблуком; ковзні— нога ковзає по підлозі подушечкою стопи; бічні — вбік, у той час як виконавець звернений обличчям вперед.

Виконавець може переступати на місці, кожний раз переносячи вагу тіла з ноги на ногу.
Підскоки, перескоки й стрибки, повороти і прися д-к и. Підскоки можна виконувати на двох ногах або на одній нозі; при цьому виконавець опускається на ту ж ногу, на якій підскочив.
Перескоки роблять з однієї ноги на другу, з двох ніг на одну, з однієї ноги на обидві.
Стрибки виконуються вгору (вище, ніж підскоки) або в довжину. Ноги під час стрибка піднімаються вгору і підтягуються до корпусу.
Повороти роблять на чверть кола, на півкола або на повне коло. Поворот на повне коло і більше називають обертом.
Присядки можуть бути двох видів: напівприсядка і глибоке присідання.
Положення голови і корпусу. Корпус прямий, тобто вертикальний, грудьми вперед. Корпус нахиляється вперед або вбік (направо, наліво).
Корпус повертається одним чи другим плечем вперед.
Корпус відхиляється назад.
Корпус сильно перегинається назад (в попереку). Корпус робить обертовий рух.
Голову можна тримати прямо, повертати, нахиляти і відхиляти.