"Мак" Перший

Виконавці — дівчата. Вони утворюють коло і стають обличчям до центру. Дві дівчини («маківочки»), яких учасниці виділяють заздалегідь, виломлюють з гілки патички, виходять у центр кола і сідають (схема 2).
З 1-го по 10-й такти мелодії першої строфи всі учасниці хороводу (за винятком тих, які сидять у центрі кола), стоячи на місці, співають:

 • Ой по горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки,
 • Просили вас соколочки.
 • Оріть його так, так.

Закінчивши співати, дівчата показують «маківочкам», як ті мають орати. А саме: всі разом нахиляють корпус трохи вперед, виносячи руки перед собою. Кисті рук стискають у кулаки, вдаючи, що взяли чепіги, за які тримають плуга. Після цього вони переступають з ноги на ногу, починаючи рух з правої ноги й імітуючи ходіння за плугом. Так вони роблять вісім кроків на місці і зупиняються.
З 1-го по 10-й такти мелодії другої строфи на слова:

 • Сійте, ой, по горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки.
 • Просили вас соколочки,
 • Сійте його так, так! —

усі учасниці хороводу зображають сіяння маку. Тримаючи ліві руки перед собою біля корпусу, вони трохи згинають їх у лікті, ніби підтримуючи посуд з маком. Одночасно з потрійними переступами з ноги на ногу на місці, які починаються з правої ноги, праві руки на перший притуп правих ніг опускаються в уявний посуд з маком. Кисті рук стискаються в кулаки. На другий притуп лівими ногами праві руки виносять праворуч. На третій притуп правими ногами праві руки, якими змахують, різко переносять ліворуч, начебто розсівають мак. Кисті рук, стиснуті в кулаки, розтуляють. Так вони роблять на 10 тактів 12 притупів, повторюючи чотири рази. З 1-го по 10-й такти мелодії третьої строфи на слова:

 • Політь, ой, по горі льон, льон.
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки,
 • Просили вас соколочки,
 • Політь його так, так,—

дівчата опускаються на праві коліна і довільними рухами правих і лівих рук нібито виривають бур'ян, який вони знаходять серед маку. З 1-го по 10-й такти мелодії четвертої строфи на слова:

 • Сапайте, ой, по горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки,
 • Просили вас соколочки,
 • Сапайте мак так, так,—

усі учасниці хороводу одночасно роблять півоберт правим плечем до центру кола, нахиливши корпус трохи вперед. У руках уявна сапа, ручку якої посередині беруть правими руками, а кінець — лівими. З легким притупом правих ніг зліва від себе дівчата роблять один удар сапами. Потім, стоячи на місці, вдруге ударяють сапами прямо перед собою. Третій удар сапами роблять справа від себе. Те ж саме роблять на притуп лівої ноги, тільки перший удар сапами починають справа від себе. Так на чотири притупи на місці б'ють (сапають) землю сапами дванадцять разів. З 1-го по 10-й такти мелодії п'ятої строфи на слова:

 • Жніть, ой, на горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки.
 • Просили вас соколочки,
 • Жніть його так, так,—

усі дівчата нахиляються вниз. Правими руками вони ніби тримають серпи. Ліві руки їх опущені додолу. Одночасно з притупом правих ніг вони описують правими руками перед собою справа наліво чверть кола, начебто захоплюють серпами маковиння. Потім лівими руками зверху ніби беруть відділене серпом маковиння і різким рухом правих рук до себе зрізують його, виносячи руки в початкове положення. Лівими руками відкладають зрізаний мак ліворуч. Так вони роблять чотири рази, тільки притуп після другого разу починають з лівої ноги.
З 1-го по 10-й такти мелодії шостої строфи на слова:

 • В'яжіть, ой, по горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки.
 • Просили вас соколочки,
 • В'яжіть його так, так.

дівчата, що утворили коло, згинаючись додолу справа від себе, ніби беруть перевесло і розкладають його перед собою. Потім зліва від себе також обома

руками беруть раніше зрізаний мак і кладуть на умовно розкладене перевесло. Так вони беруть і кладуть мак на перевесло чотири рази підряд. Потім правими руками беруть за кінець перевесла з лівої сторони, а лівими, навпаки, з правої. Руки згорнуті навхрест, причому праві руки лежать зверху лівих. Снопи зв'язують і відкладають трохи наперед. Так вони роблять два рази підряд.
З 1-го по 10-й такти мелодії сьомої строфи на слова:

 • Складайте, ой, по горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки,
 • Просили вас соколочки,
 • Складайте мак так, так,—

всі одночасно, стоячи на місці, з правої сторони від себе ніби беруть сніп і ставлять його перед собою. Те ж саме роблять, беручи сніп зліва від себе. Після третього разу беруть уявні снопи які лежать долі. Для того, щоб дістати їх, правими ногами роблять випад навскоси від себе праворуч. Коли сніп ставлять до купи, то праві ноги одночасно приставляються до лівих. Те ж саме роблять з випадом на ліву ногу. Так повторюють двічі. З 1-го по 10-й такти мелодії восьмої строфи на слова:

 • Возіть, ой, по горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки.
 • Просили вас соколочки,
 • Возіть його так, так,—

учасниці хороводу розподіляються на дві рівні групи. В кожній групі є ведуча, яка в схемі 2 позначається цифрою 1. Стоячи обличчям до центру кола, дівчата нахиляються долі, беруть обома руками уявний сніп і кладуть його на праве плече. В цей час групи дівчат одночасно повертаються праворуч і стають одна за одною, спрямувавши погляд на потилицю сусідки. Далі групи дівчат ідуть за своїми ведучими шляхом, показаним пунктиром на схемі 3. Проходячи повз вози, які зазначені в схемі 2 літерою А, і не зупиняючись, кожна дівчина немовби кидає сніп на віз. Після цього вони повертаються в своє вихідне положення.
З 1-го по 10-й такти мелодії дев'ятої строфи на слова:

 • Молотіть, ой, на горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки.
 • Просили вас соколочки,
 • Молотіть мак так, так,—

дівчата, нахиляючись перед собою, ніби беруть із землі ціпи правою рукою по середині ручки, а лівою в кінці і піднімають їх вверх. Після цього вісім раз підряд змахують ними зліва направо і б'ють на землі уявний мак (молотять).
З 1-го по 10-й такти мелодії десятої строфи на слова:

 • Війте, ой, на горі льон, льон,
 • По долині мак, мак.
 • — Любі наші маківочки,
 • Просили вас соколочки.
 • Війте його так, так,—

учасниці хороводу стають на праві коліна, нахиливши корпус униз. Лівими руками вони тримають уявний посуд, в який мають нагортати мак, притиснувши його до землі. Правими руками нагортають намолочений мак і піднімаються, ніби тримаючи посуд, наповнений маком. Стоячи на місці, вони правими руками нахиляють посуд і починають його трусити, начебто висипають з нього потроху мак на вітер, віючи його. Так вони роблять два рази.
«Маківочки», які сиділи в центрі кола, все роблять разом з усіма учасницями хороводу.