Голубці

Низький голубець (спільний для жінок і чоловіків). Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» — крок правою ногою вперед всією ступнею, злегка присідаючи; носок спрямований вперед. Ліву ногу підняти ліворуч, коліно й підйом вільні;
на «і», підскочивши на правій нозі, легко підбити нею в повітрі ліву, яка відскакує трохи вище в сторону. Удар робиться внутрішньою стороною ступні об ступню, коліна вільні;
на «два» опуститися з підскоку на всю ступню правої ноги, злегка присідаючи. Ліва нога залишається піднятою вбік;
на «і» — пауза.
Так само рух виконується з другої ноги. Голова трохи повертається в сторону піднятої ноги, корпус злегка нахиляється у протилежному напрямку (рис. 83).
Руки — див. положення 2, З, 21 та ін.
Низький голубець з потрійним притупом (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг. На перший такт — те, що й у попередньому русі.
На другий такт — «потрійний притуп», який починають з лівої ноги.
Високий голубець1 (чоловічий).
Вихідне положення — перша, третя або шоста позиція ніг.
На «раз» — невеликий крок лівою ногою вперед на всю ступню, трохи присідаючи, і з неї почати стрибок. Праву ногу, витягнуту в коліні та підйомі, різко підняти праворуч на 90°. Корпус трохи нахилити ліворуч, голову тримати піднятою і повернути до правого плеча, в сторону піднятої ноги;
на «і», сильно відштовхнувшись, зігнути обидві ноги в повітрі і, підтягнувши стопу лівої ноги до піднятої правої, вдарити підошвою об підошву.
«Високий голубець» має другий варіант, в якому вдаряють не підошвами, а каблуками. В цьому варіанті виворїтність у момент стрибка може бути меншого, тобто коліна випрямлені.

Зігнуті коліна спрямувати вбік. Корпус нахилити ліворуч, голову тримати в тому ж положенні;
на «два» із стрибка опуститися на всю ступню лівої ноги, злегка присідаючи. Праву ногу, різко розгинаючи в коліні, ще вище викинути в сторону.
Корпус і голова положення не міняють.
Далі рух починають з другої ноги. Відповідно корпус трохи нахиляється праворуч, голова повертається до лівого плеча. Коли голубець виконується з правої ноги, слід розкрити ліву руку через першу позицію в другу, кисть спрямувати долонею вперед і трохи догори, лікоть закруглити, праву руку покласти на талію. Коли голубець виконується з лівої ноги, міняється напрямок руху рук (рис. 84).
Низький голубець з великим тинком у повороті на 180° (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На затакт «і» трохи присісти на всю ступню лівої ноги, одночасно підняти невисоко від підлоги праву ногу праворуч, коліно і підйом витягнути, але не напружувати. Корпус сильно нахилити вперед, голову нахилити до лівого плеча і повернути праворуч. Руки трохи розвести в сторони. На другу шістнадцяту злегка підстрибнути на лівій нозі, підбити лівою ногою праву, вдаряючи внутрішньою стороною стопи.
На «раз» першого такту із стрибка опуститись на всю ступню лівої ноги, трохи присідаючи. Праву ногу відкинути праворуч невисоко від підлоги, коліно і підйом тримати вільно. Корпус також нахилити вперед, голову лишити в тому ж положенні. Руки опустити, ніби схрестивши їх у зап'ястях;
на «і» — боковий широкий крок правою ногою праворуч на всю ступню, коліно вільне. Ліву ногу, зігнуту в коліні, відірвати від підлоги і підтягти ззаду до правої ноги. Корпус нахилити вперед;
на «два» опуститись на всю ступню лівої ноги і поставити її позаду навхрест правої, трохи присідаючи. Праву ногу, зігнуту в коліні, підняти;
на «і» сильно відштовхнутись і зробити високий стрибок, під час якого повернутися в повітрі праворуч на півоберта. Стрибаючи за правою ногою, високо підняти вперед ліву ногу, зігнуту в коліні. Корпус випрямити. Праву руку підняти догори в третю позицію, ліву покласти на талію. Голову повернути до лівого плеча.
На «раз» другого такту з стрибка опуститися спиною до глядача на всю ступню правої ноги, злегка присідаючи. Ліву ногу різко розігнути в коліні і витягнути в сторону на 0°. Корпус підтягти і трохи нахилити праворуч, голову повернути до лівого плеча. Праву руку з третьої позиції перевести в другу, ліва рука знаходиться на талії;
на «і» — широкий боковий крок лівою ногою ліворуч (залишаючись спиною до глядача). Права нога, трохи зігнута в коліні, відривається від підлоги і ззаду підтягується до лівої ноги;
на «два» права нога опускається на всю ступню ззаду навхрест лівої, коліно трохи зігнуто. Ліва нога невисоко піднімається ліворуч. Корпус

нахиляється вперед і праворуч, голова повертається до лівого плеча. Руки опускаються вперед і трохи розводяться в сторони; на затакт «і» — повторення руху з другої ноги.
У цьому рухові важливий контраст — «низький голубець» з нахилом корпусу вперед і «високий тинок» з піднятим корпусом.
Крок з голубцем  (галоп)   (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення ?— шоста позиція ніг.
На затакт «і» піднятися на низькі півпальці обох ніг;
на «раз» праву ногу відвести праворуч і поставити на низькі півпальці, коліна трохи зігнути;
на «і» лівою ногою з невеличкого підскоку підбити праву ногу, вдаряючи каблуком об каблук, і опуститися на низькі півпальці лівої ноги на місце правої, яку слід злегка відкинути праворуч;
на «два» — боковий крок правою ногою праворуч, як на «раз»;
на «і» лівою ногою підбити праву ногу, як на попереднє «і».
Крок робиться з правої ноги праворуч, з лівої — ліворуч, з просуванням по прямій лінії і по колу.
Руки — див. положення 3 та ін.
Підбивка (чоловіча).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На «раз» з невеличкого стрибка опуститися на праву ногу вперед праворуч, коліно правої ноги зігнути. Одночасно ліву ногу трохи відвести назад, зігнувши її в коліні. Корпус нахилити до правої ноги;
на «два» перестрибнути на ліву ногу, підбивши нею праву, випрямлену в коліні. Праву ногу винести вперед трохи праворуч. Корпус відхилити назад.
Руки — див. положення 1, 3 та ін.