Варіант танцю «Зайко» або «Загороджу річку»

У цьому хороводі «зайко» виконує все те, що він робив у попередньому хороводі.
З 1-го по 6-й такти мелодії на слова:

  • Загороджу річку терном, берном, терном, берном,
  • Та нікуди зайку вискочити, вискочити,—

усі виконавці, починаючи крок з правої ноги і співаючи, ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 6-го такту зупиняються і роз'єднують руки.
З 7-го по 8-й такти мелодії на слова:

  • В мене ворітечка залізнії,—

учасники хороводу, нахилившись вниз, жестами показують, що загороджують річку брилами землі і камінням, які вони беруть справа і кладуть зліва від себе. Так вони роблять двічі. На першу чверть 9-го такту виконавці знизу з'єднують руки і, поступово вирівнюючи корпус, піднімають руки з таким розрахунком, щоб на кінець такту підняти їх вгору. З 10-го по 12-й такти мелодії на слова:

  • А замочки золотії, золотії,—

всі учасники хороводу одночасно простягають з'єднані руки вперед, зображаючи замочки.
З 13-го по 16-й такти мелодії на слова:

  • Ой скоч, коли хоч, коли мати велить,
  • Коли твоя, зайчику, голова не болить, —

всі, переступаючи з ноги на ногу, поступово вирівнюють корпус і піднімають руки вгору. Повернувшись праворуч, кожний з учасників кладе свою праву руку на праве плече того учасника, який стоїть поперед нього. Ліву руку кладе собі на праве плече. Таким чином утворюється тісне коло. Погляд учасників спрямований до центру кола. З 17-го по 20-й такти мелодії на слова:

  • Ой ну, зайку, скоки в боки
  • Через мої карі оки,—

учасники хороводу «тісним колом», починаючи рух з правої ноги, невеличкими кроками йдуть проти руху годинникової стрілки. На кінець 20-го такту зупиняються і, роз'єднуючи руки, стають обличчям до центру кола (вихідне положення початку хороводу).
З 21-го по 24-й такти мелодії на слова:

  • Ой ну, зайку, обернися,
  • З дівчиною обнімися! —

виконавці кладуть собі руки на талію і ступнею правої ноги на сильну долю такту притупують об підлогу. Іноді дехто з виконавців може подражнити «заїнька». Він, як і «заїнько», підскакує на одній нозі, прикладаючи руки до голови, робить заячі вуха тощо.