Варіант сюжетного танцю "Роман"

ВАРІАНТ ТАНЦЮ «РОМАН»

Масовий жіночий танець, в якому може брати участь будь-яка кількість виконавців. Усі танцюристки стають парами в коло і кладуть собі руки на талію.
І фігура (32 такти)
На 1—32-й такти пари йдуть «простим танцювальним кроком» проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту утворюють окремі групи по три пари кожна. Вони вишиковуються так: кожна третя пара стає обличчям до інших двох пар і, з'єднавши руки, утворює «ворота».
її фігура (32 такти)
На 1—32-й такти середня пара кожної з груп, зігнувшись, пробігає у «ворота», стаючи в положення першої пари. Перша пара, пропустивши крізь «ворота» другу, біжить до третьої, нахиляється і проходить крізь «ворота», які утворила третя пара. Потім повертається ліворуч, стає на її місце і утворює «ворота» для другої пари і т. д.
На останній такт пари вишиковуються так, як вони стояли на початку танцю.
Потім починають танець спочатку.