Варіант Красилівської кадрилі

ВАРІАНТ КРАСИЛІВСЬКОЇ КАДРИЛІ

У танці беруть участь вісім виконавців (чотири дівчини і чотири хлопці). Вони утворюють пари, беруться під руки, згинаючи їх у лікті, а вільні руки опускають вздовж корпусу, і стають у коло.

І фігура (24 такти)
На 1—24-й такти пари йдуть по колу «простим танцювальним кроком» проти руху годинникової стрілки так, як зазначено на схемі 207. На кінець останнього такту зупиняються і стають обличчям до центру.
її фігура (32 такти)
На 1—16-й такти пари, що стоять навпроти, біжать дрібними «простими танцювальними кроками» назустріч одна одній. При зустрічі одна з пар високо піднімає вгору з'єднані руки, утворюючи «ворота», крізь які пробігає інша пара. На новому місці, коли пари повертаються обличчям до центру, дівчина на кінець останнього такту, обкручуючись, пробігає попід рукою хлопця і також стає обличчям до центру.
На 1—16-й такти те ж саме виконують інші дві пари. В цей час перші пари стоять на місці.
III фігура (64 такти)
На 1—16-й такти дві дівчини, які стоять у парах навпроти, не змінюючи кроку, йдуть одна одній назустріч і в центрі міняються місцями спина до спини так само, як і в попередній кадрилі. Повернувшись на попередні місця, вони беруться під руки так, як у польці, і один раз обкручуються на місці.
На 1—16-й такти те ж саме виконує інша пара дівчат. Ця фігура повторюється двічі.
IV фігура (64 такти)
На 1—64-й такти повторюються рухи III фігури, але в центр виходять хлопці.
V фігура (32 такти)
На 1—32-й такти повністю повторюється II фігура.
VI фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти пари повторюють рухи І фігури, але на останній такт повертаються, не роз'єднуючи рук, в протилежному напрямку.
На 9—16-й такти пари, не змінюючи кроку, йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту стають обличчям до центру.
VII фігура (64 такти)
На 1—16-й такти дівчата дрібним «простим танцювальним кроком» виходять у центр і утворюють малу «зірку» так: руки на рівні плечей стулюють зап'ястями із згорнутими кистями. Потім поступово піднімають руки трохи вгору і так само поступово розгортають кисті. Так із стулених рук утворюється квітка. Мала «зірка», утворена дівчатами, рухається проти годинникової стрілки. На останній такт дівчата повертаються на свої попередні місця, беруться за руки, як у польці, і один раз обкручуються на місці. Так вони роблять чотири рази підряд.
VIII фігура (64 такти)
На 1—64-й такти повністю повторюється VII фігура, тільки в центр виходять хлопці.
IX фігура (32 такти)
На 1—32-й такти повторюються рухи II фігури, тільки на кінець останнього такту всі учасники двічі приплескують у долоні.
X та XI фігури (48 тактів)
На 1—48-й такти повторюються рухи І та II фігур.

XII фігура (32 такти)
На 1—32-й такти одна пара виходить у коло і, не змінюючи кроку, підходить до кожної наступної пари так, як зазначено на схемі 208, вклоняється їй. На кінець останнього такту пари утворюють ряди і стають так, як зазначено на схемі 209. Хлопці утворюють один, а дівчата другий ряди і роз'єднують руки.

XIII фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти ряди двічі міняються місцями. На кінець останнього такту виконавці знову утворюють пари і стають у коло.
XIV фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти пари, побравшись за руки, як у польці, «перемінним кроком» кружляють по колу, йдучи проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються і стають обличчям до центру кола.
XV фігура (32 такти)
На 1—32-й такти повністю повторюються рухи II фігури. На кінець останнього такту всі учасники утворюють коло.
XVI фігура (32 такти)
На 1—16-й такти виконавці, йдучи назустріч одне одному так, як зазначено на схемі 210, міняються місцями спина до спини (своєрідний шен). Під час переходу вони поперемінно з'єднують то праві, то ліві руки, піднімаючи їх трохи вгору, а на кінець останнього такту утворюють пари, беручись за руки, як у польці.

На 1—16-й такти пари «перемінним кроком» кружляють по колу проти руху годинникової стрілки.
XVII фігура (32 такти)
На 1—32-й такти повністю повторюються рухи II фігури.
XVIII фігура (32 такти)
На 1—32-й такти пари, кружляючи по колу за рухом годинникової стрілки, «перемінним кроком» поступово одна за одною виходять зі сцени.