story

Розташування танцюристів і положення рук у масових танцях

44- е положення. Виконавці стоять поряд, боком одне до одного, тримаючись за руки, які можуть бути вільно опущені вниз, підняті вгору, відведені в сторони. В останньому випадку виконавці знаходяться одне від одного на відстані витягнутих рук.
45- е положення. Виконавці стоять поряд, боком одне до одного. Руки кожного лежать ззаду на талії у тих, які стоять праворуч і ліворуч. Руки схрещені за спиною танцюристів (рис. 62).

Розташування танцюристів і положення рук у парних танцях

24- е положення. Виконавці стоять поряд, обличчям за напрямком руху, дівчина праворуч, парубок ліворуч, і тримаються за руки, схрещені перед собою; правою рукою за праву, лівою за ліву. Ліва рука дівчини знаходиться над правою рукою парубка, кисті — на рівні талії.
Виконавці можуть трохи нахилити корпус вперед; трохи відхилити його в різні сторони і, повернувши голови, дивитись одне на одного (рис. 44).

Комбіновані положення рук

19- е положення. Права рука в третій позиції і трохи відведена праворуч, лікоть вільний, кисть трохи піднята, долоня направлена ліворуч, пальці

Прості положення рук

1- е положення. Обидві руки, зігнуті в ліктях, лежать кулаками збоку на талії, лікті направлені трохи вперед (рис. 19).
2- е положення. Руки схрещені на грудях. Це положення може мати три варіанти:
лікті трохи відведені від корпусу. Права рука знаходиться під лівою рукою, кисть правої руки лежить долонею на лівій руці вище ліктя, кисть лівої руки під правою рукою (рис. 20);
руки щільно прикладені до корпусу, кисть стиснута в кулачок і захована під лікоть другої руки (рис. 21);

Положення рук

В українських парких і масових танцях, які виконуються на масових вечорах і гуляннях, положення рук визначене заздалегідь.
У сольних танцях виконавець вільно імпровізує рухи рук в залежності від змісту танцю і музики, але не виходячи за межі традиції і пов'язуючи рухи рук з рухами ніг.

Загальна характеристика основних рухів українського народного танцю

Жінка в танці, враховуючи народні традиції, поводить себе скромно, не розмахує руками, уникає зайвої метушні тощо. Вона лише зрідка кидає соромливий погляд на хлопця, який танцює з нею в парі, і в ту ж мить опускає очі.
Хлопець поводиться в танці так, щоб привернути до себе увагу дівчини, з якою він танцює в парі. Його погляд незмінно спрямований на дівчину.

Основні терміни і умовні позначення, позиції та положення рук, ніг, корпусу і голови

У зв'язку з тим, що методика запису народного танцю розроблена недостатньо, термінологія рухів точно не встановлена, ми вважали за потрібне дати пояснення основних принципів запису, термінів, якими користувалися.

Українські народні танці та сучасна хореографія

Українське народне танцювальне мистецтво завжди привертало увагу професіональних митців.
У п'єсах українських драматургів в минулому широко використовувалися співи і танці. На Україні стало традицією, що драматичні актори неодмінно повинні вміти співати і танцювати. Багатогранністю таланту відзначалися М. Садовський, М. Заньковецька, М. Кропивницький та багато інших корифеїв українського класичного театру. І. Мар'яненко, наприклад, згадував у своїй статті «Моє життя» ', що Садовський знав і виконував козачок так, як ніхто за його пам'яті.

Мелодії сюжетних танців

Мелодії сюжетних танців мають ту ж назву, що і танець взагалі. Навіть тоді, коли записують мелодію того чи іншого сюжетного танцю, то називають її, як і танець: «Аркан», «Опришки», «Коваль», «Віз» і т. д. І це зовсім не випадково, бо мелодії сюжетних танців — це їх органічна складова частина.
Мелодії посилюють емоціональну виразність танцю і значною мірою визначають характер виконання.

Хореографія сюжетних танців

Серед хороводів і сюжетних танців є однойменні твори (наприклад, «Шевчик», «Коваль», «Козлик», «Голубка» та ін.). Спільність їх полягає насамперед у тематичній спорідненості. Важливо відзначити й те, що в сюжетних танцях відображається, наприклад, трудовий процес майже в тій самій послідовності, яка в хороводах диктується текстом.