story

Побутовий танець: Полька "Плескач"

ПОЛЬКА «ПЛЕСКАЧ»

Масовий парний танець, в якому може брати участь необмежена кількість виконавців.
І фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти пари беруться за руки так, як у польці (див. положення 32-є), і «перемінним кроком» кружляють по колу проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту вони зупиняються, роз'єднують руки і опускають їх вздовж корпусу. Дівчина і хлопець, що стоять у парі, вишиковуються або по колу одне проти одного, або ж дівчина стає спиною до центру кола.

Побутовий танець: Колгоспна полька

КОЛГОСПНА ПОЛЬКА

Перед початком танцю дівчата, з'єднавши руки навхрест, стають парами одна за одною в останній лівій кулісі.
Музиканти (три виконавці) починають за кулісами грати польку і виходять на сцену, прямуючи до центру авансцени, а потім переміщуються до першої лівої куліси. Усе це вони повинні зробити на 16 тактів. На наступні початкові такти мелодії дівчата виходять на сцену.

Побутовий танець: Варіант Крижової польки

ВАРІАНТ КРИЖОВОЇ ПОЛЬКИ

У танці беруть участь чотири пари (чотири дівчини і чотири хлопці). Перед початком танцю пари вишиковуються, як у попередньому танці (схема 168).

Побутовий танець: Крижова полька

КРИЖОВА ПОЛЬКА

Масовий парний жіночий танець, в якому може брати участь велика кількість виконавців, що розділяються на окремі групи (по чотири пари). Виконавці в парах беруться за руки, як у польці, і стають у коло так, як зазначено на схемі 168.

Побутовий танець: Поліська полька

ПОЛІСЬКА ПОЛЬКА

Масовий парний танець. Пари стають обличчям по колу проти руху годинникової стрілки і з'єднують руки так, як зазначено на рис. 47 (див. положення 27).
І фігура (8 тактів)
На 1—8-й такти пари «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються і, не роз'єднуючи рук, стають так, як зазначено на схемі 167. Схрещені руки вони залишають перед собою.

Побутовий танець: Балабинська полька

БАЛАБИНСЬКА ПОЛЬКА

Парний танець, в якому може брати участь необмежена кількість виконавців. Пари до початку танцю утворюють коло. В кожній парі виконавці (дівчина і хлопець) стають обличчям одне до одного і боком до центру кола: дівчина правим, а хлопець лівим. Обоє кладуть праві руки одне одному на талію, а лівою рукою підтримують правий лікоть партнера (схема 163).

Побутовий танець: Краснянська полька

КРАСНЯНСЬКА ПОЛЬКА

Виконують дві пари (дві дівчини і два хлопця). До початку танцю виконавці виходять на сцену і стають одна пара праворуч, а друга ліворуч від глядача так, як зазначено на схемі 155.

Побутовий танець: «Тропотянка»

«ТРОПОТЯНКА»

В танці беруть участь шістнадцять виконавців (вісім дівчат і вісім хлопців). Кількість їх можна збільшувати, але обов'язково так, щоб залишалося парне число танцюристів (вісімнадцять, двадцять і т. д.). Перед початком танцю виконавці за останньою правою кулісою вишиковуються в дві паралельні лінії, стаючи попарно обличчям до глядача і схрещуючи за спиною руки.

Побутовий танець: «Гуцулка»

«ГУЦУЛКА»

Виконують танець шість пар (шість дівчат і шість хлопців). Дівчата стають одна за одною за останньою лівою кулісою; хлопці також стають один за одним за останньою правою кулісою. Ті виконавці, які стоять у рядах першими, є ведучими.
Дівчата кладуть руки за пройми кептара, а хлопці — за спину.
Учасники без музичного супроводу «кривим кроком» виходять на сцену і обходять коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 127.