Хороводи

Хороводи, українські новорічні хороводні танці

Хороводи — один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. Виконання їх колись пов'язувалося з обрядовими діями, традиційною зустріччю весни (весняний цикл танців), відзначенням літа (купальський цикл танців), зустріччю Нового року. Найпоширенішими були веснянки, гаївки, танки. Тепер хороводи втратили своє обрядове значення. Вони міцно увійшли до репертуару професіональних і самодіяльних виконавських колективів, особливо дитячих.

За темами хороводи можна поділити на три групи:

до першої належать хороводи, в яких відображаються трудові процеси («А ми просо сіяли, сіяли», «Мак», «Шевчик», «Бондар», «Коваль» та ін.);

до другоїхороводи, де відбито родинно-побутові відносини трудового народу («Перепілка», «Ой гілля-гілочки», «Пташка» тощо);

до третьоїхороводи, в яких знайшли свій вияв патріотичні почуття народу, оспівується рідна природа («А вже весна», «Марена» та ін.).
Хороводи являють собою синтетичний вид народної творчості, в якому органічно злиті поезія, музика та хореографія. Ідейний зміст того чи іншого хороводу розкривається в пісні. Отже, текст в обрядових танцях має першорядне значення, бо він визначає зміст танцю та його хореографічний малюнок.

Хороводи є однією з найстаріших художніх форм народного мистецтва взагалі і танцювального зокрема.

Образність музичної і хореографічної мови хороводів привертала і привертає увагу професіональних композиторів і хореографів.
Хороводи зустрічаються в балетах і операх як елементи народних обрядів (опера «Майська ніч» М. Римського-Корсакова, «Утоплена» М. Лисенка та ін.). Широко використовуються хороводи і на сцені драматичних театрів, де вони вводяться в театральну дію як етнографічні елементи спектаклю і часто становлять органічну частину розвитку драматичної дії (хоровод «Король» у п'єсі «Невольник» М. Кропивницького).

Мелодичний матеріал хороводних пісень зустрічається в дитячій опері М. Лисенка «Зима й Весна», а також у балетах «Пан Каньовський» М. Вери-ківського та ін. Чудесні народні мелодії хороводів звучать у симфонії № 2 Л. Ревуцького, у «Веснянках» М. Вериківського, «Пам'яті Лесі Українки» А. Штогаренка, в сюїті «Колгоспне свято» В. Нахабіна та ін.

Чимало хороводних пісень використано в інструментальній музиці російських композиторів (Перший фортепіанний концерт і Друга симфонія П. Чайковського тощо). Композитори і хореографи створюють також оригінальні хороводи. Ряд визначних хороводів на сучасну тематику написав Г. Верьовка («Величальна» та «Урожайна святкова» на слова М. Стельмаха, «Хоровод дружби» на слова Т. Масенка).

А вже весна

 

Кривулька

А ми просо сіяли, сіяли

 

Марена

Барвінок

 

Мак Перший

Бондар

 

Мак Другий

Весна уже, весна іде

 

Огірочки

Весну закликати

 

Ой Василю (Василино)

Вінок

 

Ой вийтеся, огірочки

Воротар

 

Ой гілля-гілочки

Гості

 

Ой зав'ю вінки

Голуб-голубочок

 

Ой у полі жито

Де ти кицько, ходила?

 

Перепілка

Варіант Де ти кицько, ходила?

 

Перепілко, вже козаченьки йдуть

Дружба

 

Печу, печу хлібчик

«Зайко» або «Загороджу річку»

 

Пиво

Варіант танцю «Зайко» або «Загороджу річку»

 

Плету, плету лісочку» (Тинок)

Заїнько

 

Подушечка

Каша

 

Пташка

Коваль

 

Равлику-Павлику

Козлик

 

Танчик

Король

 

Шевчики

Кривий танець» («Кроковеє колесо»)

 

Школярка

Варіант Кривого танцю» («Кроковеє колесо»)

 

Шум

Тексти хороводів

Хореографія хороводів

Мелодії хороводів

Мелодії хороводів

Мелодії хороводів

Мелодії хороводів допомагають розкрити ідейно-емоційний зміст твору і його художні образи.

Як приклад можна навести хоровод «Перепілко, вже козаченьки йдуть»:

Хореографія хороводів

Хореографія хороводів

Хореографічний малюнок хороводів зумовлюється текстом. Наприклад, у тексті хороводу «Кривий танець» говориться про те, що:

  • А кривого танця
  • Та не вивести кінця,
  • Треба йому та виводити,
  • Кінця йому та находити.

Отже, зміст танцю пояснює його хореографічний малюнок: лінія, яку створюють виконавці, має вигляд кривої.

Тексти хороводів

Тексти хороводів

У текстах хороводів, що відтворюють трудові процеси в усій їх послідовності, славиться праця, передаються почуття, настрої і думки трудящої людини. Так, у тексті хороводу «Шевчик» в кожній строфі змальовується той чи інший момент трудового процесу шевця. Чітка послідовність цих моментів і утворює логічний розвиток сюжетної лінії твору, характеризуючи водночас ремісника:

Хоровод «Гості»

«ГОСТІ»
Виконавці — дівчата і хлопці. Дівчата в кінці майдану утворюють півколо. Праворуч півкола попереду на відстані п'яти кроків стає «мати», а ліворуч «дочка». Навпроти дівчат на довільній відстані гурт хлопців. По середині півкола дівчат і гурту хлопців ставлять позначку (найкраще — невеличкий прапорець). Розташування учасників хороводу точно визначено на схемі 46.

Хоровод «Весна уже, весна іде»

«ВЕСНА УЖЕ, ВЕСНА ІДЕ»
Виконавці — дівчата або діти. Вони стають у коло обличчям до центру. Заздалегідь визначають двох з учасників. Одного з них, більшого на зріст, одягають у зелений одяг або заквітчують зеленими гілками берези чи якогось іншого дерева, другого, меншого,—- у біло-рожевий одяг або прикрашають різноманітними віночками. Перший учасник — «весна», а другий — «літо».
На 1—8-й такти мелодії другої строфи на слова:

Хоровод «Дружба»

«ДРУЖБА»
Виконавці — дівчата і хлопці, з яких заздалегідь вибирають трьох дівчат і трьох хлопців. Залежно від кількості виконавців, вони стають невеличким півколом одне проти одного на відстані 10—15 кроків. Навколо них вишиковуються решта учасників хороводу. Стаючи попарно (дівчина і хлопець) обличчям до центру, вони утворюють еліпсоподібне коло (схема 42).
На 1—10-й такти мелодії, які на дві строфи тексту повторюються двічі, на слова:

Хоровод «Подушечка»

«ПОДУШЕЧКА»
Учасники танцю (хлопці і дівчата) стають 5' коло обличчям до центру. Заздалегідь вибирають хлопця чи дівчину, які стають у колі. На 7—8-й такти мелодії на слова:

Syndicate content